00_I-ANGEL-Logo-Lef.jpg
Heimasíða þessi er hluti af:
The Physics Enigmas And
Consciousness Enigmas Files 
"The PEACE-Files"

P. E. A. C. E. 
Útgáfan ehf kynnir:


PowerPoint-fyrirlesturinn

"ALKAÞRAS"

Fyrirlestur í sex þáttum sem fjallar um skammtafræðilegar og líffræðilegar orsakir og afleiðingar neyslu mannsins á áfengi og öðrum hugbreytandi lyfjum, löglegum sem ólöglegum. Sjúkdómur sá sem af þessu leiðir er í dag ýmist kallaður:
 
"alkóhólismi",
"mengun mannsheilans",
"boðefnasvindl mannins".
Hér kemur fram í fyrsta skiptið í mannkynssögunni, skýring á virkninni í taugaánetjunarsjúkdómunum og batalausn þeirra, en fyrirlesturinn samanstendur af:

01 : Inngangur
Formáli og kynning fyrirlestrarins.
02 : Fyrsti hluti Bygging og heilbrigð forrit mannsheilans.
03 : Annar hluti Stjórnun raunveruleikaskynjunar heilans.
04 : Þriðji hluti Taugaánetjun á fölskum taugaboðefnum.
05 : Fjórði hluti Bataleiðrétting & varanleg breyting heila.
06 : Lokaorð Niðurlag og niðurstöður fyrirlestrarins.
07 : Umræðan Ábendingar, athugasemdri og skammir.

Til Heima-Index Forsíðu 
00_J-Alkathras-Front-1.gif


00_K-Pyramidlogo-Front.gif


00_L-Alkathras-Front-2.gif

00_M-Alkathras-efnisyfirlit.gif

Rétt er hér að athuga að aðeins er mögulegt að útskýra ranga starfsemi mannsheilans (4) og bata frá henni (5) í gegnum skilning á réttri starfsemi hans (1+2+3). Þetta er ástæða þess að byrjað er á að skoða heilbrigða heilastarfsemi. Er þátttakendum bent á að reyna að ná yfirlitsmynd af því sem hér kemur fram og forðast að rýna í smáatriðin. Þau má skoða síðar.
  
Athugið að fyrirlesturinn er ekki að kenna hagnýta notkun AA-prógrammsins.

00_N-Alkathras-skilgreint.gif

Í AA-samtökunum og í meðferðum er því lýst fyrir okkur hvernig sjúkdómur þessi hegðar sér og hvernig hann þróast. Okkur er sömuleiðs sýnt hvernig lausnin frá honum er--það er að segja--hvernig við þurfum að lifa til að losna við áhrifavald hans. Þetta eru HVERNIG skýringarnar viðkomandi þessum sjúkdóm. Engin getur hins vegar sagt okkur HVERS VEGNA sjúkdómur þessi verður til, né HVERS VEGNA hann birtist í fólki á svo tilviljunarkenndan máta sem raun ber vitni um. Engin getur heldur sagt okkur HVERS VEGNA hann kemur nú fram í sí vaxandi mæli í mannkyninu. Ennþá síður getur nokkur sagt okkur HVERS VEGNA við verðum að lifa eins og AA-prógrammið leggur til ef við viljum sleppa frá hörmungum sjúkdómsins. Fyrirlestur þessi er sá fyrsti sem býður upp á HVERS VEGNA svör mannkynsins viðkomandi virkninni í birtingu og þróun alkóhólismans og endurhæfingarinnar frá honum, en lausn þessarar gátu þarfnast þess að gátan um mannsheilann sé fyrst leyst.

Á skurðaregg raunvísindanna er okkur sagt að heilinn sé hin endalega áskorun til greindar mannsins. Að þetta séu lokalandamæri vísindanna! Okkur er jafnframt sagt að ekki sé hægt að leysa þessa gátu án þess að leysa fyrst hina óleystu gátu viðkomandi ÁHORFENDANUM og skammtafræðifyrirbrigðunum. Hér heldur
QF-KENNINGIN því fram að hún hafi leyst þessa gátu, en að sú lausn sýni að gátan sé ekki leysanleg af mannsheilanum fyrr en hann hefur sigrast á ósamhverfisáhrifum þeim í starfsemi hans sem skapast hafa í honum vegna hinnar sameiginlegu ALKÓHÓLÁNETJUNAR mannkynsins. Lausn þess vandamáls verður þannig fyrsta áskorun mannsins, sem síðan sýnir honum að ALMENN NEYSLA mannsins á ALKAHÓLI, er fyrsta vandamál mannkyns.


00_O-Alkathras-rettlaeting.gif


00_P-Alkathras-Black-Death.gif


Talið er að í byrjun tuttugustu aldarinnar hafi alkóhólismi hrjáð um 5% Vesturlandabúa, en að á öldinni hefði alkóhólisminn fimmfaldast og að um aldamótin 2000 hafi hlutfallið náð 25 prósentum. Nú, 71 ári eftir stofnun AA-samtakanna, er staðan sú að einungis um 20 af hverjum 36 alkóhól- istum kynnast AA-samtökunum, en af þeim 20 er  kynnast lausninni, fær einungis 1 til 2 varanlegan bata. Þetta hlutfall var
75 % eða 15 af 20 í byrjun sögu AA-samtakanna.

Í byrjun 2005 upplýsti dr. Tómas Helgason íslendinga um að frá 1969 til 2004 hefði áfengis- vandamálið í landinu meira enn tvöfaldast. Sagði hann líkur þess að karlmenn á íslandi verði alkóhólistar hafa tvöfaldast, en að fyrir konurnar hefðu líkurnar tí-faldast frá því 1969. Nú upplýsir Hagstofa Íslands okkur að neysla Íslendinga á hreinum vínanda á hvern íbúa á ári--undanfarin 20 ár--hafi verið sem hér segir:  1983 : 3,00 lítrar - 1993 : 3,34 lítrar - 2003 : 5,04 lítrar.  Er nú um 28% Íslensku þjóðarinnar komin með alkóhólisma, eða 16% í alkóhóli, 6% í ólöglegum lyfjum og 6% í löglegum lyfjum. Tölur frá 2002 fyrir neyslu hreins vínanda í lítrum á íbúa í Skandinavíu eru: Danir 11,3 lítra, Finnar 9,2, Svíar 6,9, Islendingar 6,5 og Normenn með 5,9. Rannsóknarfrétt Tómasar Helgasonar, yfirlæknis geðdeildar Landspítalans, á sölu geðdeyfðarlyfja á Íslandi fyrir tímabilið 1975-2000 segir að sala þeirra hafi aukist úr 8,4 dagskömmtum á hverja þúsund íbúa í 72,7 skammta, en á þessum tíma hefði lýðheilsa landsmanna ekki batnað. Þetta þýðir 8,65 földuð aukningu á 25 árum, en fram kom að örorka vegna þunglyndis og kvíðaröskunar hefði ekki minnkað á þessu tímabili og hefði innlögnum vegna þessa fjölgað frá 1989 til 2000.

00_Q-Alkathras-Kynningarfor.gif

Spurningum okkar mannanna um mannsheilann og ósk okkar um að vita;
Hvers vegna við erum hér? - Hvað við erum að gera hér? Og hvert við erum að fara?
verður ekki svarað nema að við leysum fyrst hinar óráðnu gátur um:

Hvað er bakvið "Ófullkomleika kennisetninguna" ?
Hvað er bakvið
"Sköpunarsekúndu alheimsins"?
Hvað er bakvið "Skammtafræðiraunveruleikann"

Svörin við spurningum þessum hanga allar á sömu spýtunni og er ekki hægt að
svara einhverri einni þeirra nema að svar hinum líka -- afgerandi og endanlega.
Mannsheilinn getur ekki leyst þessar gátur fyrr en hann hefur fyrst leyst
gátuna um alkóhólismafyrirbrigðið í heilum mannanna.


                             Páll Jóhann II


1-01_Alkathras-Inngangshaus.gif

Hér hefst skoðun okkar á mannsheilanum sem er í formi líkana sem byggð eru á niðurstöðum "Venn- mynda-mengislíkana" QF-kenningarinnar þar sem reynt er að ná fram sem mestri einföldun í lýsingunum á byggingu og forritun hans. Af þessum ástæðum og jafnframt til að einfalda þetta flókna efni, eru líkönin sett upp í þessu sama einfalda mengisformi (sýnt hér að ofan í inngangsrammanum) þar sem heilahvelin eru tjáð með mengishringjum. Á  myndunum táknar blái hringurinn heilahveli efnisskynjunarinnar--venjulega það vinstra--rauður hringur táknar svo heilahveli rúmskynjunarinnar--venjulega það hægra.

Almennur samanburður á líkönum sameindalíffræðinnar og QF-kenningarinnar á starfssemi mannsheilans og starfstruflunum þeim sem fram koma í honum, bjóða upp á mjög ólík viðhorf og niðurstöður. Ekki er þó ætlunin að gera þessum mismun nein afgerandi skil hér umfram það að kynna lesendanum hin þríþætta grundvallarmismun á milli sameindalíffræðinnar og QF-kenningarinnar Grundvallarmismun þessara tveggja líkana er að finna í þeim þrem þáttum sem QF-líkanið býður upp á umfram hin hefðbundnu líkön, en upplýsingar um upphaf þeirra hugmynda sem hér koma fram í fyrirlestri þessum er að finna í The Origin of the QF-models sem kynnt er í UNIFICATION FILES, sem er að finna á PEACE-Files Master Index Page sem er undir:

peace-files.com

Yfirlitssamanburður á milli líkana Sameindalíffræðinnar og þeirra sem QF-kenningin bíður upp á er þríþættur og er hér skráður sem: Hið fyrsta nýja innsæi, Hið annað nýja innsæi og Hið þriðja nýja innsæi, en hann er jafnframt skýrður í fyrirlestrinum í hinum ýmsu köflum og á ýmsum skyggnum eins og sýnt er hér á eftir:

Hið fyrsta nýja innsæi:
(A)  QF-líkanið kynnir ný tvíþætt og jafnskipt hlutverk kirnanna í öllu genamengi  pýramídatauga vitundarsviðs heilans, þar sem annað kirnusviðið
       framkallar
rvandi  boðefni en hitt hemlandi boðefni.

                                            Þetta er sýnt í firsta hluta, skyggnum #2-05, #2-06, #2-07, #2-09 og skygnu #2-19. Í öðrum hluta, skyggnu #3-09.


Hið annað nýja innsæi:      
(B)  OF-líkanið kynnir ný tvíþætt almyndalíkön (holografísk) vitundasviðs heila sem inniheldur hugsanirnar í formi almynda-ljóseinda
       (holograffískra) og samræmir
jafnframt virkni stýrigena og klippisameinda í boðefnafrmleiðslunni.    

                             Þetta er sýnt í fyrsta hluta, skyggnu #2-14 og #2-15.

Hið þriðja nýja innsæi:
(C)  QF-líkanið kynnir ný tvíþætt almyndalíkön (holografísk) grunnraunveruleikaforrits heilans sem innihalda stjórnunarforrit fyrir frumustarfsemina
       og afritun próteinauppskrifta erfðakóðana.

                             Þetta er sýnt í fyrsta hluta, skyggnu #2-15, #2-16, #2-17 og #2-19.

Hvað átt er við með þeim hugtökum sem hér eru notuð mun koma fram í fyrirlestrinum.

Frekari mismun þessara tveggja líkanasmíða er að finna í þeirri staðreynd að líkön sameindalíffræðinnar innihalda ekki neinar afgerandi, samfelldar og heilsteyptar skýringar á grundvallarstarfsemi heilans og nánast engar afgerandi skýringar á vitundinni. Þær bjóða heldur ekki upp á skýringar á þeim grundvallar röskunum sem fram koma í hinum mikla fjölda starfstruflanna heilans; geðraskana, geðsjúkdóma og ánetjunarsjúkdóma. Ekki er þar heldur um að ræða skýringar á hugsuninni, formi hennar eða minningageymslu og endurköllun. Þetta eru hins vegar þættir sem QF-líkön mannsheilans geta skýrt og gefið frumorsakir fyrir.

Lesandinn ætti að vera meðvitaður um þá staðreynd að ef ekki væri um mismun á milli heilalíkana QF-kenningarinnar  og gildandi líkana sameindalíffræðinnar  að ræða, þá væru þær upplýsingar sem hér birtast, ekki til. 

Sem sagt; Þá leggjum við af stað!
1-02_Skopunin.gif


Við hefjum þessa kynningu á því að skoða yfirlit yfir sköpun og samsetningu alls raunveruleika, sem er sköpun efnis og rúms, en ástæðurnar fyrir þessu er sú staðreynd að við erum að fara að skoða fyrirbrigði sem er hin eina raunsanna "raunveruleika tölva" sem um er að ræða. Á skyggnunni höfum við því í stórum dráttum, þróunarferli alheimsins, sem svo hefst í Mikla hvelli fyrir um það bil 14.000 miljónum árum. Hér kemur fram að fyrir um 10.000 milljón árum, eða um 4.000 milljónum árum eftir sköpunina, eru vetrarbrautir orðnar til og hin svokallaða fyrsta kynslóð sólna farin að brenna. Þessar sólir voru margfalt stærri en sólin okkar, og fyrir hið mikla aðdráttarafl sem í þeim var, brunnu þær mjög hratt, eða á um 5.000 milljón árum.  Efnið í sólirnar kom úr því upphafsefni sem myndaðist í sköpuninni og er um 75% í kjörnum vetnis og 25% í helíumkjörnum, en það er svo í þessum kjarnasamrunabruna sem öll þau frumefni sem við þekkjum í dag myndast, þar á meðal kolefnið sem er uppistaða alls lífs. Þegar sólir þessar voru útbrunnar þöndust þær stæðstu út í tröllaukinni sprengingu sem kölluð er "super-nóva", en í sprengingunni spúðu þær frumefnum sínu út í geyminn.

Fyrir um 5.000 milljón árum fóru að koma fram svokölluð önnur kynslóð sólna en þær eru flestar mikið minni en fyrri kynslóða sólirnar og brenna því mikið hægar. Er sólin okkar ein slík og hefur nú lokið um það bil helmingi lífs síns og hefur nú brunnið í um 5.000 milljónir ára, en á um 5.000 milljón ár eftir. Skömmu eftir sköpun sólar okkar, eða um 600 miljón árum síðar, dró aðdráttaraflssvið hennar til sín leifar úr súper-nóvu sprengingu, en leifar þessar eru nú þau frumefni sem mynda jörðina og plánetur sólkerfis okkar, þannig að við erum í orðsins fyllstu merkingu stjörnuryk, eða "star dust". Er plánetan sem við lifum á og erum hluti af, um 4.600 milljón ára gömul en talið er að það hafi ekki tekið nema um 400 milljón ár fyrir jörðina að kólna nægilega mikið til þess að líf myndaðist og hefur lífið því verið til staðar í um 4.000 milljón ár.

Er fyrsta lífið sem fram kemur á jörðunni í formi einfrumunga sem eru einungis með einfaldan DNA-erfðakjarna sem leyfir ekki söfnun þróunareiginleika. Lífverur þessar, sem einungis lifa sem aðskildir einstaklingar, réðu ríkjum á jörðunni í um 2.500 milljón ár og var lífríkið því ekki fjölskrúðugt, en þær eru ennþá stór hluti lífríkis nútímans. Í þau 2.500 milljón ár sem einfrumungarnir réðu hér ríkjum, byggðu þeir upp lífríkishjúp jarðarinnar, lofthjúp sem inniheldur súrefni, en án þessa er frekari þróun lífsins óhugsandi. Einfrumungar þekkja sjálfir ekki kyn eða dauða og fjölga sér í gegnum skiptingu svipað og í afleggjara töku plantna, en dauða þeirra bera að í gegnum skemmdir, fremur en í gegnum elli. Eru kol og olía sem unnin eru úr jörðu leifar þessara lífvera, en sumstaðar hafa þær byggt upp kalksandslandsvæði eins og til dæmis margar Kyrrahafseyjar og Flórídaskaga.

Fyrir um 1.500 milljón árum koma svo fram einnrar frumu líufverur með aðskylinn kjarna og litningum eða eukaryotes, sem skipta sér í tvo kyn-hópa og fjölga sér með því að skiptast á erfðaefni. Þessir kjarna-einfrumungar eru að þróast næstu 800 milljón árinn þar til að fyrir um 700 milljón árum koma fram fjölfrumulífverur--fjölfrumungarnir--fram á sjónarsviðið, en þetta eru lífverur sem hafa tvöfaldan DNA strimil sem leyfir söfnun þróunar og erfðaeiginleika og flutning hans á milli lífvera. Frumur fjölfrumunganna lifa í sambýli og mynda lífveruheildir sem fjölga sér með kynmökum og enda í dauðaFjölgun fjölfrumunganna er framkölluð með hlutverkaskiptingu í tvo kynhópa, karl og konu, sem hvort um sig gefa af sér hálfan DNA-strimil í kynmökum sem síðan sameinast og mynda nýjan einstakling í gegnum ferli sem kallað er meiosis. Þar á eftir skiptir sú fruma sem úr því myndast sér endurtekið í gegnum ferli er kallað er mityosis (frumuskipting) sem svo byggir hina nýju fjölfrumulífveru. Fjölfrumungarnir enda svo líf sitt í ellihrörnunardauða sem er fyrirfram forritaður í erfðaefnið.

Hin fyrstu 160 milljón ár fjölfrumunganna voru fremur einhliða og þeir einfaldir, enn fyrir um 540 milljón árum, í gegnum það sem almennt er kallað kambríska sprengingin (Cambrian Explosion), hófu lífverur þessar þróun í ógrynni af mismunadi tegundum af plöntum og dýrum. Um 320 milljón árum síðar, eða fyrir um 220 milljón árum, framkallaði þetta risaeðlurnar sem flökkuðu um jörðina í um 155 milljón ár en enduðu svo tilveru sína í enhvers konar náttúruhamförum framkölluðum af árekstri lofsteins eða halastjörnu, við plánetu okkar. Þetta var fyrir um 65 milljón árum síðan en þá steig lítið blóðheitt spendýr fram á sviðið og byrjaði þróun hinar stórkostlegu keðju af dýrum sem við þekkjum í dag og erum hluti af.

Fyrir um 7 til 5 milljónum árum skildu forfeður okkar sig frá öðrum prímötum, öpunum, með því að fara að ganga uppréttir, sem svo hafði gífurleg áhrif á þróun heila okkar og líkama. Það er svo fyrir um einni og hálfri milljón árum síðan sem fram koma einstaklingar sem eru svipaðir manninum í dag; "homo sapiense", en æviskeið mannsins kemur ekki fram á klukku lífsins þar sem hann jafngildir nokkrum sekúndum í samanburði við æviskeið lífsins í heild sinni. Samsvarar sá tími breidd hins lóðrétta striks er vísar á kl. 12 stöðuna. Á þessum tíma voru forfeður okkar þegar komnir með þá heilastærð sem við höfum í dag og með því fleygði þróun okkar mjög hratt fram, en það er þessi vera sem er nú hér að skoða sjálfa sig hér í fyrirlestri þessum í ljósi vísindalegrar þekkingar.1-03_Alheimurinn.gif

Næsta skref er að skoða yfirlit að grunni alls raunveruleika eins og hann er í dag, sem er að sjálfsögðu hin sjáanlegi alheimur. Þetta gerum við vegna þess að heili okkar er--meðal annars--raunverleika skynjunarlíffæri og það er í grunni raunveruleika alheimsins sem raunveruleiki mannsheilans er grundvallaður. Þetta eru orsakirnar fyrir því sem kemur fram í athugasemd Einsteins þegar hann sagði,
"Það furðulegasta viðkomandi alheiminum er að hann er okkur skiljanlegur."

Hin sjáanlegi alheimur, sem er talinn vera um 14 þúsund milljón ára gamall, er talinn innihalda um 100 þúsund milljón vetrarbrautir, sem nú hafa verið kortlagðar af vísindamönnum eins og fram kemur í Skyggnu #1-03. Þetta er heildarmynd af uppsöfnuðum vetrarbrautum sem mynda veggi í formi sem svipar til sápufroðu, þar sem allt að 400 til 600 milljón ljósára tómarúm er sumstaðar á milli bólu-veggjanna. Þykir nú víst að það sem við sjáum í formi ljóss í alheiminum sé einungis um 10% alls efnis hans en það er einungis það atómkjarnaefni sem sendir frá sér ljós í sólarbruna, en talið er að um sé að ræða 90% meira efni sem ekki sendir frá sér ljós og sést því ekki. Þetta er svo kallað myrkt-efni og myrk-orka. Einhvers staðar í einhverjum vetrarbrautaveggjum alheimsins er svo vetrarbrautin okkar með sínar 100 þúsund milljón sólir og sólina okkar utarlega í einum spíralarm hennar. Sólkerfi okkar er því aðeins ofurlítið sandkorn í öllu þessu alheimshafi, en í raun missa hér allir stærðar-samanburðir marks. Það sem við viljum leggja áherslu á með þessari mynd er að grundvallarlega er einungis um tvennt að ræða í raunveruleika alheimsins. Það er annars vegar rúm, sem stundum er kallað ekki neitt eða vakúm og hins vegar efni, sem einnig kemur fram sem orka; annað er ekki til. Grunnurinn að raunveruleikanum er því þetta tvennt: rúm og efni, en hér er það þess virði að vera meðvitaður um að efnis- og orkuheimurinn kemur út úr rúminu, eða ekki neinu, í Stóra hvell. Má segja að hann hafi stokkið út úr rúminu og sé hið eina sem við fáum 100% frítt. Það er því rúmið sem er hið upphaflega orsakasvið alls; fyrsti raunveruleiki alheimsins.
1-04_Akvardandinn.gif

Hér höfum við svo viðfangsefni fyrirlestrarins, sem er þú eða ég, eða áhorfanda alheimsins, maðurinn, sem Protagoras réttilega kallaði "Ákvarðanda allra hluta!", en það er heili okkar sem ákvarðar alla hluti. Það er einmitt þetta lífæri sem hér í fyrirlestri þessum, er að skoða sjálft sig og er það eðlisfræðileg og líffræðileg skoðun. Sjálfskoðun er hins vegar skoðun innsta ástands og starfsemi þessa líffæris, og er það nokkuð sem við iðkum persónulega í íhugun. Það er ekki einungis þetta líffæri, sem gerir okkur öðruvísi en öll önnur dýr jarðarinnar og ofar þeim, heldur er það alfarið í gegnum heilann, sem við höfum lifað hið harða val þróunarinnar af og komið upp í gegnum þróunarsöguna. Það var ekki kló og tönn, eða frár fótur sem gerði framþróun okkar mögulega; það var fyrst og fremst heilinn sem var lífærið sem gerði okkur kleift að lifa þróunina af og þroskast.

Á skyggnumyndinni sjást nokkrir helstu hlutar heilans, sem eru vinstra og hægra heilahveli, með hvata- eða dýrsheilanum í miðjunni í rauðum lit. Það er venjulega vinstra hvelið sem annast alla efnisskynjun og hægra hvelið sem annast rúmskynjunina í samræmi við grunn raunveruleikans. Í raun er þetta líffæri svo stórkostlega flókið, að til að öðlast skilning þess, þurfum við að taka allt sem við þekkjum í náttúrunni til samanburðar við stórkostleika þess. Það er því ekki að furða þó að rannsakendur heilans segi, að allt það sem í honum er að finna, megi finna í raunveruleika alheimsins og það sem er að finna í raunveruleika alheimsins, er að finna í heilanum. Þessi regla hefur staðist í öllum rannsóknum nema hvað við kemur rúmskynjunar--venjulega hægra--gagnaugablaðssvæðum þeim sem kölluð eru Jamai vu og Déjà vu miðstöðvarnar, en samsvörun þeirra við raunveruleikann hefur ekki verið skýrð endanlega af vísindunum. Það gerir hins vegar fyrirlestur þessi.

Orðin Jamai vu og Déjà vu eru franska og þýða:
 
Jamai vu  = "ég hefi aldrei séð þetta áður".            Déjà vu  = "ég hefi séð þetta áður."

Jamai vu er það svæði, sem nú hefur verið sýnt fram á að sé trúarsvið heilans, en ekki hefur tekist að skýra hvers vegna það er í heila okkar. Má segja að eitt aðalviðfangsefni þessa fyrirlestrar sé sú staðreynd, að enn er ekki vitað í vísindunum, hvort þessar taugastöðvar samsvari einhverju í raunveruleika alheimsins, eða sé framkallaðar af okkur sjálfum. Er þar á ferðinni hin ævaforna spurning: "Skapaði Guð manninn, eða skapaði maðurinn Guð?". Höfum við þróað svið þetta með okkur--til þess að fróa okkur andlega í lífsbaráttunni--eða, hefur okkur verið gefið það af náttúrunni á einhverjum öðrum forsendum? Í fyrirlestri þessum er stuðst við niðurstöður QF-kenningarinnar hvað þessari spurningu viðkemur, en þar eiga taugastöðvar þessar samsvörun í svokölluðum V-pólum núllorku tómarúmsins. Það er út úr þessum pólum sem efni alheimsins kemur, og því ekki fráleitt að þær samsvari til trúar-, samkenndar- og sköpunarsviða heilans. Samfara þeim spurningum sem dularfyrirbæri mannsheilans bjóða upp á, eru þessar spurningar jafnframt hluti af mestu ráðgátu taugalíffræðinnar, en þær eru hluti gátunnar um undirmeðvitundina og fela því í sér lokasvarið um heilann. Áhorfandinn, eða heilinn, er af þessum sökum hluti af lokasvörum skammtafræðinnar, og er því lykillinn að mestu ráðgátu allra raunvísinda mannsins.

Það er því almennt viðurkennt í vísindunum, að heili okkar er ekki bara fremsta víglína vísindanna, heldur endanleg landamæri þeirra. Hin kunni taugalíffræðingur Bretlands, barónessan, dr. Susanne Greenfield, hefur skilgreint lokaráðgáturnar um heilann sem "The Ultimate Mystery", eða Hina endalegu ráðgátu. Árið 1979 hafði hinn kunni sálarlíffræðingur, dr. Richard M. Restak, bent á, að: "Tveir fyrrum Nóbels- verðlaunaþegar í eðlisfræði, hefðu nýlega verið beðnir um að giska á hvaða svið rannsóknar- vísindanna myndi vinna til Nóbelsverðlaunanna í eðlisfræði árið 2000. Án þess að hika svöruðu báðir því til að það yrðu heilarannsóknir. Niðurstaða þeirra var að það væri mannsheilinn, sem væri hin endalega áskorunarögrun til greindar okkar á síðasta fjórðungi tuttugustu aldarinnar." Árið 1984 hafði dr. Stephen Hawkings lýst því yfir, að hin endanlega ráðgáta væri uppgötvun hinnar endanlegu sameiningarkenningar eðlisfræðinnar, sem einungis yrði svarað með endanlegri ráðningu gátunnar um Stóra hvell, en með því svari, fengist endalegt svar við lífinu sjálfu og þar með heilanum.

Þessum ráðgátum var endalega svarað í kyrrþey af QF-kenningunni, þegar árið 1998, og birtist niðurstaðan á prenti árið 2002 í bókinni THE LITTLE SCROLL. Þar sem ráðningin er ekki framkölluð af þekktum og virtum vísindamanni, heldur af óþekktum áhugamanni, er eðlilegt að hún stökkvi ekki upp á pallborð vísindanna þegjandi og hljóðalaust, strax við birtinguna. Eins og áður hefur fram komið, þá er það á niðurstöðum þessarar kenningar, sem heilalíkön og starfsskýringar fyrirlestrar þessa eru hönnuð, en þau eru jafnframt fyrstu slíku heildrænu líkönin sem okkur er kunnugt um.

Lokaorð inngangs þessa koma svo frá taugalíffræðingnum, dr. Paul Mac Lean, en hann hefur þetta að segja um efni það sem tekið er fyrir í fyrirlestri þessum: "Áhugi okkar á heilanum þarfnast ekki annarra réttlætinga en forvitni þá, sem felst í því, að vilja vita; Hvers vegna við erum hér? -- Hvað við erum að gera hér? Og hvert við erum að fara?"

Hér lýkur þá inngangi fyrirlestrarins sem gefið hefur okkur einfalt grundvallarinnsæi inn í grundvallarforsendur raunveruleikaforrits mannsheilans. Við snúum okkur því að Fyrsta hluta fyrirlestrarins og skoðum byggingu og grundvallarstarfsemi hins heilbrigða heila.Hér lýkur þá formála og inngangi fyrirlestrarins sem gefið hefur okkur einfalt grundvallarinnsæi inn í grundvallarforsendur raunveruleikaforrits mannsheilans. Við snúum okkur því að Fyrsta hluta fyrirlestrarins og skoðum byggingu og grundvallarstarfsemi hins heilbrigða heila.

Næsti hluti þessa fyrirlestrar er:

02 : Fyrsti Hluti.
Bygging og heilbrigð forritun mannsheilans.
98_Work-in-Progress.jpg


Hafi lesandinn einhverjar athugasemdir eða ábendingar viðkomandi efni því sem hér birtist, neikvæðar eða jákvæðar, þá eru þær vel þegnar af Webmasternum, sem mun koma þeim áfram til föðurhúsanna. Hér eru þeir Emilar sem hægt er að send með skilaboðin:


peace@centrum.is                                                                                                                                                                      peace@peace-files.com


ALKATHRAS/7-04_adresses.gif