00_I-ANGEL-Logo-Lef.jpg
Heimasíða þessi er hluti af:
The Physics Enigmas And
Consciousness Enigmas Files 
"The PEACE-Files"

P. E. A. C. E. 
Útgáfan ehf kynnir:
PowerPoint-fyrirlesturinn

"ALKAÞRAS"

Fyrirlestur í sex þáttum sem fjallar um skammtafræðilegar og líffræðilegar orsakir og afleiðingar neyslu mannsins á áfengi og öðrum hugbreytandi lyfjum, löglegum sem ólöglegum. Sjúkdómur sá sem af þessu leiðir er í dag ýmist kallaður:
 
"alkóhólismi",
"mengun mannsheilans",
"boðefnasvindl mannins".
Hér kemur fram í fyrsta skiptið í mannkynssögunni, skýring á virkninni í taugaánetjunarsjúkdómunum og batalausn þeirra, en fyrirlesturinn samanstendur af:

01 : Inngangur
Formáli og kynning fyrirlestrarins.
02 : Fyrsti hluti Bygging og heilbrigð forrit mannsheilans.
03 : Annar hluti Stjórnun raunveruleikaskynjunar heilans.
04 : Þriðji hluti Taugaánetjun á fölskum taugaboðefnum.
05 : Fjórði hluti Bataleiðrétting & varanleg breyting heila.
06 : Lokaorð Niðurlag og niðurstöður fyrirlestrarins.
07 : Umræðan Ábendingar, athugasemdri og skammir.

Til Heima-Index Forsíðu 
  
3-01_Alkathras-Annarshlutah.gif

Hér á skyggnu titilsíðu annars hluta fyrirlestrarins höfum við stillt upp þrem þekktustu táknum mannsins fyrir vitundarjafnvægið, en þau eiga að sjálfsögðu upptök sín í trúarbrögðunum. Eru táknin sett upp inn í Venn-mynda- mengi sem er sprottið af grundvallarbyggingu mannsheilans, en hér táknar blái liturinn negatíft-efnis-ÉG-svið hans, en rauði liturinn pósitíft-rúm-VIÐ-sviðið. Hér sjáum við í miðjunni hið kunna Austur-Asíu tákn fyrir Jin og Jang en í uppsetningunni tökum við táknin í sundur til að sýna hvernig þau eru byggð upp af tvöföldum heila og tvöfaldri vitund, sem svo koma saman í auga mengisins þar sem táknið verður heilt. Athyglisvert er að Jin og Jang táknið sýnir brot af Jin í Jang og Jang í Jin, sem er að sjálfsögðu vísbending um almyndaeðli þeirra. Vinstra megin er svo hakakrosstáknið sem kemur frá Indlandi, en Rómverjar notuðu táknið heilt og kom það fram á peningum þeirra. Annars vegar er negatífi hluti táknsins þekktastur sem tákn nasismans og átti það vel við þar sem það táknaði hreinan egóisma. Áður hafði Eimskipafélag Íslands tileinkað sér hin negatífa hluta táknsins, en Guðspekifélagasamtökin hinn pósitífa hluta þess. Hin sexhyrnda stjarna er upprunnin í hindúismanum, en Gyðingdómurinn og síðar kristnin og íslam hafa tileinkað sé hana. Það vekur því jafnframt sérstaka athygli að AA-samtökin hafa--af okkur ókunnum ástæðum--tileinkað sér pósitífu hlið táknsins og á það mjög vel við.

Hér endurtökum við svo ábendingu þá sem fram kemur í byrjun þátta þessa fyrirlestrar viðkomandi 
líkönum sameindalíffræðinnar og QF-kenningarinnar á starfssemi mannsheilans og starfstruflunum þeim sem fram koma í honum, en þetta er gert til að leggja áherslu á að án þessa mismunar er líkan það sem hér kemur fram--QF-líkanið--með hið víðtæka svið skýringa á starfsemi heilans, ekki mögulegt. Grundvallarmismun þessara tveggja líkanna er að finna í þeim þrem þáttum sem QF-líkanið býður upp á umfram hin hefðbundnu líkön, en þeir eru:

Hið fyrsta nýja innsæi:

 QF-líkanið kynnir ný tvíþætt og jafnskipt hlutverk kirnanna í öllu genamengi  pýramídatauga vitundarsviðs heilans, þar sem annað kirnusviðið
framkallar
örvandi  boðefni en hitt hemlandi boðefni.

                                                        Þetta er sýnt í firsta hluta, skyggnum #2-05, #2-06, #2-07, #2-09 og skygnu #2-19. Í öðrum hluta, skyggnu #3-09.


Hið annað nýja innsæi:      
QF-líkanið kynnir ný tvíþætt almyndalíkön (holografísk) vitundasviðs heila sem inniheldur hugsanirnar í formi almynda-ljóseinda
(holograffískra) og samræmir
jafnframt virkni stýrigena og klippisameinda í boðefnafrmleiðslunni.    

                                      Þetta er sýnt í fyrsta hluta, skyggnu  #2-14 og #2-15.

Hið þriðja nýja innsæi:
QF-líkanið kynnir ný tvíþætt almyndalíkön (holografísk) grunnraunveruleikaforrits heilans sem innihalda stjórnunarforrit fyrir frumustarfsemina
og afritun
próteinauppskrifta erfðakóðana.

                                      Þetta er sýnt í fyrsta hluta, skyggnu #2-15, #2-16, #2-17 og #2-19.


Hvað átt er við með þeim hugtökum sem hér eru notuð mun koma fram í fyrirlestrinum,
en hér í þessum hluta er lögð sérstök áhersla á þessar skýringar.

Frekari mismun þessara tveggja líkanasmíða er að finna í þeirri staðreynd að líkön sameindalíffræðinnar innihalda ekki neinar afgerandi, samfelldar og heilsteyptar skýringar á grundvallarstarfsemi heilans og nánast engar afgerandi skýringar á vitundinni. Þær bjóða heldur ekki upp á skýringar á þeim grundvallarröskunum sem fram koma í hinum mikla fjölda starfstruflana heilans; geðraskana, geðsjúkdóma og ánetjunarsjúkdóma. Ekki er þar heldur um að ræða skýringar á hugsuninni, formi hennar eða minningageymslu og endurköllun. Þetta eru hins vegar þættir sem QF-líkön mannsheilans geta skýrt og gefið frumorsakir fyrir. 
3-02_Vitundarthrihyrninguri.gif


Hér höfum við einföldustu mögulegu yfirlitsskipulagsmynd á stjórnun raunveruleikaskynjunar heilans, en þungamiðja þessarar stjórnunar er í innihaldi vitundarbylgjunnar. Þar sem vitundarbylgjan er síðan innan í öllum kirnupörum DNA-sameindanna, þýðir það að vitundarbylgjuraunveruleikinn er jafnframt raunveruleiki allra taugafrumnanna í sjálfu vitundarsviðinu. Það er svo í taugafrumunum sem boðefnin, sem stilla af vitundarástandið, eru framleidd, en þau eru hvað okkur við kemur hér í þessum fyrirlestri, einungis af tvenns konar gerð. Þau eru annað tveggja, örvandi boðefni, eða hemlandi boðefni og er ekki um önnur boðefni að ræða. Í taugafrumunum eru að störfum svokölluð stýrigen og klippisameindir sem velja hverju sinni hvaða boðefni á að framkalla og fer það eftir innihaldi hugsana í hinni tvöföldu vitundarbylgju. Hér eiga þeir sem iðka 12-sporakerfi AA-samtakanna að vera sérstaklega meðvitaðir um þá staðreynd að hugsanirnar og vitundarástandið, einkum viðkomandi fundarsókninni, ræður boðefnaframleiðslunni fyrir vitundina og þar með andlegri líðan. Flestir eru hins vegar ekki meðvitaðir um hvað ræður boðefnaframleiðslu heila þeirra og þar með raunveruleikaskynjun hans, en hér er um að ræða það hvernig þeir taka á móti atburðarás umhverfisins inn í vitundina. Andlegt ástand þeirra ákvarðast síðan af þessu. Þetta þýðir að breytist einn þáttur í þessu ferli þá breytast allir hinir, en hér er þekktast inngrip mannsins sjálfs inn í sjálfar boðefnabirgðir heilans með hvers kyns gervi- eða svindlboðefnum, sem síðan breyta vitundinni og forritun genanna.
3-03_Frumulikanid.gif

Skematíska frumulíkan það sem hér gefur að líta getur verið hvoru tveggja, veffruma eða taugafruma, en hér gerum við ráð fyrir að það sé dæmigerð taugafruma. Í miðri frumunni er að finna sívalt, rautt hylki sem inniheldur DNA-sameindina, þar sem stöðugt er verið að taka afrit af röð hinna lífrænu ACGT-bókstafa lífsins sem mynda genin, en í taugafrumum eru þetta forritin að boðefnunum. Eru afrit þessi kölluð mRNA, eða skilaboða-RNA, en þau koma síðan út um göt á hylkinu þar sem þeim er mætt af flóknum sameindum sem kallast "ribosome". Ribosómin lesa síðan mRNA-röðina og með hjálp svokallaðra tRNA, eða aðflutnings-RNA-sameinda, raða saman próteinum til myndunar boðefnis þess sem byggja skal. Þegar boðefnið er tilbúið, getur taugafruman stundað verslun og viðskipti með það við nágrannafrumur sínar og þá um leið breytt svokallaðri rafhleðslupólun þeirra. Boðefnin eru hins vegar fyrst og fremst næring og eru þá örvandi boðefni eins konar starfsorkueining, en hemlandi boðefni eins konar viðhaldsfæða. Bent skal á að sum þeirra líffæra sem eru á milli frumuveggsins og kjarnans eru eins konar geymsluhólf, en þau geta fyllst af kannabisolíu og lyfjaleifum sem erfitt er að losna við, en það gerist stundum í gegnum útgeislun og fylgir það "hálf-lífs" lögmálum geislavirkninnar.
3-04_Frumustarfsemin.gif


Hér sjáum við í frekari smáatriðum starfsemina við framleiðslu próteinanna og boðefnanna. Við  byrjum við á því að skoða stýrigenið sem kemur og klemmir sig á DNA-spíralinn þar sem hefja skal afritunina, en þá opnar spírallinn sig þaðan. Við þetta streymir að efni til byggingar afritsins, en það er hið svokallaða hnRNA-afrit sem síðan kemur út úr DNA-spíralnum. Þar er afritinu mætt af hinni stórundursamlegu klippisameind sem þá klippir í burtu intron-kirnunnar og splæsir síðan exon-RNA-keðjunni saman, sem nú verður hrein mRNA-skilaboða keðja. Þegar svo keðjan kemur út úr kjarnanum er henni mætt af ribósómsameindunum sem byrja að lesa afritið og með hjálp tRNA, eða aðflutnings-RNA sameinda, raða saman próteinum til myndunar boðefnis þess sem byggja skal. Keðjan sem myndast tekur á sig ákveðið form þegar sköpun hennar er lokið og er það endanleg framleiðsla.

Í atburðarás þessari koma fram þrjú mjög undraverð stjórnunarferli sem enn eru ekki skýrð endanlega af vísindunum, en áður hafði verið álitið að um einhvers konar blinda og hreint vélvirka rafsegulefnavirkni væri að ræða. Hér er átt við spurninguna um það hvað stjórnar stýrigeninu og klippisameindinni? Hvað ræður eða stjórnar formi próteinkeðjunnar? Lengi vel var haldið að einhvers konar forritun væri í stýrigeninu sjálfu sem réði störfum þess, en þegar stýrigen sem býr til auga á ávaxtaflugu var sett í músar fóstur og um leið stýrigen það sem skapaði auga músarinnar sett í flugufóstrið, komu rétt augu á kvikindin. Þetta þýddi að stjórnunin kemur einhverstaðar annars staðar frá. Þegar kemur að boðefnaframleiðni heilans er skýring QF-kenningarinnar sú að stjórnun stýrigensins í vitundarhluta heilans ráðist af innihaldi hugsananna í hinni tvöföldu vitundarbylgju. Spurningin um það hvað stjórnar klippisameindinni er svo flókin að við skoðum hana sérstaklega hér á eftir. Formmyndun próteinanna hefur verið talin ráðast af rafhleðslu sameindanna, sem mynda keðjuna, en nú eru komnar  rannsóknarniðurstöður sem sýna að þetta sé ekki allt málið og að eitthvað meira komi til. Þetta tengist svo rannsóknum á taugasjúkdómum eins og riðusjúkdómum í dýrum og Creutzfeld-Jakobi sjúkdómnum í mönnum, þar sem form próteinanna brotnar saman og myndar svokölluð prionprótein.

Í taugaánetjunarsjúkdómunum er boðefnaframleiðsluferlið raskað hvað varðar framleiðslu á taugahemlum og er hinn ánetjaði neyddur til að neyta gervi- eða  falskra taugahemla. Hér verður ljóst að um einhvers konar truflun á starfsemi stýrigenanna, og/eða klippisameindanna er að ræða, en markmið okkar er að sýna nánar fram á þetta í kaflanum um ánetjanirnar.

3-05_Klippisameindin.gif

Það kom líffræðingum vægast sagt mjög á óvart þegar uppgötvaðist að sama kirnuröðin, eða sama genið, var afritað mörgum sinnum og síðan klippt til á marga mismunandi máta og með því framkölluð mörg mismunandi prótein eða taugaboðefni. Hér er til dæmis þekkt hámarkstilfelli þar sem sama genið er afritað allt að 38.016 sinnum og síða klippt í mismunandi mRNA. Þetta þýddi að mögulega voru ekki allir sjúkdómsvaldandi erfðagallar einungis bundnir við ranga kirnuröðun, eða ranga kirnu, heldur gátu þeir átt upptök sín í rangri klippingu hnRNA afritsins. Þessi uppgötvun, ásamt lokatölu kirnu fjöldans og genanna, leiddi til mikils hruns hlutabréfa í líftæknifyrirtækjum á verðbréfamörkuðum.

Þar sem augljóst var að ekki var um einhvers konar blinda rafsegulefnafræðilega virkni að ræða, í starfsemi stýrigenanna og "klippi-splæsi-sameindanna", heldur einhvers konar "val-möguleika-stjórnun" eða "fyglni-við-forrit" var að ræða og fóru rannsakendur að leita þess hvaðan stýringin kom. Ekki hefur stýring "klippi-splæsisameindanna" enn fundist þó margar góðar tillögur séu á boðstólum. Hvað viðkemur spurningunni um starf "klippi-splæsi-sameindarinnar" þá er það hvað furðulegast af hinum þrem stóru spurningum um stjórnun frumustarfseminnar. Hvað stjórnar stýrigeninu? Hvað stjórnar "klippi-splæsi-sameindinni"? Hvað stjórnar formun próteinanna? Þegar kemur að starfi "klippi-splæsi-sameindarinnar" þá líta allar exon-kirnur og intron-kirnur nákvæmlega eins út fyrir rannsóknarvísindamennina. Við getum einungis þekkt þessar sameindir sem einhverjar af hinum þrjúþúsund og tvö hundruð milljónum ACGT-kirnum DNA-sameindarinnar. Hvernig klippi-splæsisameindin veit hvað er exon og hvað er intron, eða þá hvað á að klippa og hvað ekki, er óráðin gáta, en það er einmitt með því að horfa á afleiðingarnar af starfi "klippi-splæsi-sameindanna" sem við getum þekkt hvað er hvað; exon og intron. Svar það sem QF-kenningin bauð upp á þegar árið 1993--á meðan á þróun kenningarinnar stóð--er að inn í hverjum frumukjarna sé sérstakt rafsegulsvið eins og vitundarsvið heilans og að í venjulegum líkamsfrumum komi stýringin úr intron-forritunum í gegnum þessa bylgju. Aftur á móti komi stýringin á stýrigenumnum í taugafrumum vitundarsviðs heilans, úr bæði exon- og intron-forritum þeirra, í gegnum vitundarbylgjuna. Það varð því mikill stuðningur við QF-kenninguna og heilalíkön fyrirlestrarins, þegar í tilefni formlegra loka á kortlagningu genamengisins, að vísindamenn sem að henni höfðu unnið, fóru að fjalla um þessar spurningar, en þær skoðum við lauslega hér næst.
3-06_Genastjornarstadan.gif

Í febrúar árið 2001 birtu bandarísku risafyrirtækin tvö, The Human Genome Project og Cellera Genomics, niðurstöður sínar um kortlagningu genamengisins. Þar kom fram að genafjöldi sá sem þurfti til að framkalla mannslíkamann, var einungis um 30 til 35.000 gen, en jafnframt kom fram að 3% til 5% af hinum þrjúþúsund og tvöhundruð milljónum kirnum DNA-sameindarinnar voru notaðar til að að skapa þær exon-keðjur er mynduðu genin. En skýringin á hinum fátæklega fjölda gena kom fram í fjölafritun sömu genanna. Ennfremur varð undrun manna mikil yfir hinum mikla fjölda introna á móti sárafáum exonum, en jafnframt þessu kom í ljós að hinar stuttu exon-keðjur voru fleiri en intron-keðjurnar, sem voru mjög langar og var nú ekki lengur hægt að skýra intronin sem einhvers konar leifar úr þróuninni. Fóru nú vísindamenn að hallast að sömu niðurstöðum og QF-kenningin, að um væri að ræða að stjórnun frumustarfseminnar væri til húsa í intronunum. Er sú tillaga því í samræmi við QF-kenninguna um að stjórnun frumustarfseminnar og þar með lífsins sjálfs, sé nánast alfarið í intronunum, en raunveruleiki þeirra er að sjálfsögðu sá sami og intronanna í taugafrumum vitundarsviðs heilans. Í Skyggnu #3-06 lesum við yfirlýsingu vísindamanna sem kom frá öðru risafyrirtækjanna sem gerði talninguna og kortlagninguna og tjáði hún niðurstöður beggja fyrirtækjanna. QF-kenningin hafði 8 árum áður komist að þessari sömu niðurstöðu og var yfirlýsingu þessari því fagnað mjög af aðstandendum hennar og er það ástæða þess að við sýnum hana hér í Skyggnu #3-06. Eru höfuðástæðurnar fyrir þessari umfjöllun þær að raunveruleiki intronanna er jafnframt raunveruleiki rúmsins um leið er hann samkvæmt QF-kenningunni, sköpunar- og stjórnunarraunveruleikinn, eða sá raunveruleiki sem mennirnir kalla æðri mátt, eða Guð. Þetta er grundvöllurinn fyrir því að QF-kenningin setur fram intron orsaka- og stjórnunarforrit í Skyggnu #2-19 og Skyggnu #3-19, en í fyrri skyggnunni var gengið framhjá nánari skýringum þessa forrits þar til fjallað hefði verið um það sem hér kemur fram.

Áður hafði sameindalíffræðingurinn dr. Rupert Sheldrake komist að þeirri niðurstöðu að stjórnun frumunnar kæmi frá rúminu og er hér rétt að minnast þess að alheimurinn stekkur einmitt út úr rúminu í Stóra hvelli, á minni tíma en einni sekúndu. Hér standa menn jafnframt andspænis og horfast í augu við, hina aldagömlu spurningu; Hvað er líf? En það skoðum við nánar í næstu skyggnu.3-07_A-Stjornunargatann.gif

(Hér kemur myndbandsúrklippa #06)
Spurningin um teikningu, arkitekt og byggingameistara lífverunnar verður hvergi meira áberandi en í skoðun getnaðar og frjóvgunar eggsins og þróunarferli þess úr forfóstri til fósturs. Fyrstu þrjá til fjóra dagana skipta frumurnar sér án nokkurrar sérhæfingar og eru þær allar nákvæmlega eins en stýrigen þeirra eru ekki byrjuð að starfa. Þetta eru forfósturs stofnfrumur sem læknavísindin gera sér nú vonir um að hægt verði að nota til viðgerðar á mannslíkamanum, einkum taugum og hjartavef. Á þriðja til fjórða degi, þegar um 100 til 300 frumur eru skapaðar í gegnum skiptingu frumnanna, gerist undrið; stýrigenin fara að starfa og frumurnar að sérhæfa sig og mynda með því fóstur. Hér byrjar ein fruman á því að mynda miðtaugakerfi, næsta fruma að mynda hjarta- og æðakerfi og þriðja að mynda hrygg og hauskúpu utan um mænu og heila og svo koll af kolli. Í þessu ferli verður hvert stýrigen í hverri frumu fyrir sig að taka til starfa nákvæmlega í takt við stýrigenin í hinum frumunum, annars kemur fram vanskapningur. Þetta er eitt það stórkostlegasta undur sem gefur að líta í allri sköpuninni. Hér er ekki um einhverjar verkstjórnarfrumur að ræða og er nú talið líklegt af vísindunum að ferlinu sé öllu stjórnað úr intronunum, en þetta er það sem QF-kenningin gerði forspár um árið 1993. Ástæðan fyrir því að um þetta er fjallað hér er sú, að raunveruleiki intronanna, sem skilgreindur er sem orsaka- og sköpunarraunveruleikinn, er jafnframt í intronum DNA-sameinda taugafruma heila okkar, þar sem þau mynda meðal annars trúarstöð hans. Þetta er sá raunveruleiki sem við köllum æðri mátt eða Guð og sem, eins og við fáum að sjá í næsta hluta fyrirlestrarins, hættir að starfa rétt í vitundarlífi okkar með neyslu okkar mannanna á svindlboðefnum, hvort sem um alkóhólisma er að ræða eða ekki.
3-08_Lifsbodefni.gif

Rökrænt er að skipta boðefnaframleiðslu heilans í tvo hópa; annars vegar boðefnaframleiðslu ósjálfráða taugakerfisins, sem er fyrsti boðefnavettvangur taugakerfisins--boðefni lífsins. Og hins vegar boðefnaframleiðslu raunveruleikaskynjunar og svörunar heilans sjálfs, sem er annar boðefnavettvangur taugakerfisins - boðefni vitundarinnar.

Hér skoðum við fyrsta boðefnavettvang taugakerfisins--boðefni lífsins, sem er framleiðsla á boðefnum ósjálfráða taugakerfisins, en ósjálfráða taugakerfið hefur alltaf forgang að öllum boðefnum þar sem það heldur lífinu gangandi. Boðefnaframleiðsla þessi er fyrst og fermst í gegnum heiladingulskirtilinn, sem stjórnað er af stúku og hástúku taugamiðstöðvunum efst á mænukeilunni, en þær innihalda jafnframt rythmaklukku lífsins. Jafnframt þessu eru heilahvelin tengd inn á þessar taugastöðvar og geta þau haft áhrif á starfsemi þeirra og boðefna- framleiðni heiladingulsins, einkum þegar um hvatasvörun er að ræða í vitundinni. Það er svo aftur trufluð starfsemi í rúmskynjunarhluta heilans sem hefur áhrif á boðefnaframleiðsluna og framkallar allskyns taugaveikl- unartruflanir þar sem magabólgur og magasár eru þekktust. Starfsemi stúku, hástúku og heiladinguls á sér stað að mestu leyti á meðan við sofum og er því rétt að segja að dagurinn byrji þegar við förum að sofa, frekar en þegar við vöknum. Næsti dagur ræðst mikið af því hvernig við sváfum og verður hér ljóst að heilbrigður nætursvefn er þýðingarmikill þáttur í grundvellinum að heilbrigðu vitundarástandi og lífi.

Á miðöldum var einhver grimmasta pyntingaraðferð sem þekkt var fólgin í því að ræna menn svefni með því að þeir voru hvirfilrakaðir og settir í grind sem hélt þeim í föstum stellingum. Síðan var stór vatnsdropi látinn falla reglulega ofan í hvirfilinn. Einstaklingar sem gengu í genum þetta fengu næringu, en ekki svefn og að u.þ.b. tíu dögum liðnum byrjuðu þeir í ofskynjunum, síðan deliríum tremens sem endaði í dauða eftir rúmar tvær vikur alls. Um miðbik tuttugustu aldar var gerð rannsókn á læknanemum í Bandaríkjunum sem sjálfviljugir neituðu sér um svefn, en þeir voru teknir út úr tilrauninni þegar þeir byrjuðu í deliríum tremens. Varð ljóst að þegar boðefnakerfi ósjálfráða taugakerfisins varð uppiskroppa með boðefni, fór það að taka boðefni frá heilanum, sem þá varð bremsulaus og ofskynjaði, en það er það sem gerist í lokaferli alkóhólismans.
3-09_Vitundarbodefi.gif
 

Hér höfum við aftur hina tvöföldu almyndauppsetningu vitundarsviðs heilans þar sem yfirlit er gefið yfir annan boðefnavettvang taugakerfisins - boðefni vitundarinnar, sem stjórnar vitundarástandinu og raunveruleikaskynjuninni. Hér er það exon hlið kirnanna í DNA-skrúfustiganum sem annast starfsemina í efnis-raunveruleikahvelinu og er þá um leið ráðandi í framleiðslu á örvandi boðefnum. Á móti kemur svo intron hlið kirnanna í DNA-skrúfustiganum, sem annast starfsemina í rúm-raunveruleika-hvelinu og er þá um leið ráðandi í framleiðslu á hemlandi boðefnum. Það er í gegnum hina tvöföldu spíralbyggingu DNA-sameindarinnar, sem heilinn verður tvöfalt hólógrafískt almyndakerfi. Þetta þýðir að í efnis-raunveruleika-hvelinu er jafnframt til staðar intron-forrit rúm-raunveruleika-hvelsins, sem stjórnar framleiðslu á hemlandi boðefnum. Þetta er bakgrunnsboðefnakerfi efnis-raunveruleika-hvelsins. Augljóslega er þetta svo andstætt í rúm-raunveruleika-hvelinu þar sem jafnframt er um að ræða exon-forrit efnis-raunveruleika-hvelsins, sem stjórnar framleiðslu örvandi boðefna. Þetta er bakgrunnsboðefnakerfi rúm-raunveruleika-hvelsins.

Heildarútkoman úr þessari uppsetningu er sú að í heilbrigðum heila, án hvers konar starfrænna truflana, framkallar exonefnis-raunveruleika-hvelið ráðandi örvandi boðefni, en getur jafnt framkallað hemlandi boðefni. Hins vegar framkallar intronrúm-raunveruleika-hvelið ráðandi hemlandi boðefni, en getur jafnframt framkallað örvandi boðefni. Með öðrum orðum, í heilbrigðum heila getur hvort hvelið um sig framkallað bæði örvandi og hemlandi boðefni eins og á við hverju sinni.  

3-10_Samskipti-vitundar.gif


Samkvæmt QF-kenningunni myndar rafsegulvitundarbylgjan í vitundarsviði heilans, tvöfalda bylgju sem sveiflast ofsahratt inn og út úr V-pólum vakúmsins. Sveiflun á milli efnis og andefnishliða rafsegulsviðsins er í tengslum við báða raunveruleika genanna--exon og intron--í sömu andránni, en undir venjulegum kringumstæðum skynjum við þessa tvo raunveruleika sem einn. Þessari mynd er ætlað að gefa yfirlitsinnsæi inn í það hvernig þetta á sér stað í heilanum og jafnframt bent á, að samkvæmt QF-kenningunni, á þetta sér einnig stað, í margfalt minni útgáfu, í DNA-sameind hverrar frumu líkamans. 
 42_Intron-Exon-styring-S31.gif

Grundað í skammtafræðilíkönum QF-eðlisfræði-sameiningar-kenningarinnar sem út kom árið 2002, halda QF-heilalíkönin því fram að "ÉG-skynjunar-" og "VIÐ-skynjunar-" svið heilans séu staðsett eins og fram kemur í Skyggnu #3-11. Þetta er annars vegar brennipunktur fyrir exon-kirnurnar í DNA-sameindum efnis-ÉG-skynjunar heilahvelinu, og hins vegar intron-kirnurnar í DNA-sameindum rúms-VIÐ-skynjunar- heilahvelinu. Þetta eru hversdagslega  hinir "ráðandi taugaboðefnaframleiðslupólar" vitundarsviðs heilans, en þar er "VIÐ-skynjunar" hliðin venjulega illa starfandi, eða jafnvel óstarfhæf með öllu (einhverfa), í nútíma manninum. Í QF-heila kenningunni er þessi truflun orsökuð af uppsöfnuðum starfrænum truflunum, sem í kenningunni eru kallað "filter", sem er annaðhvort fengin að erfðum eða áunninn og er því haldið fram að orsaki mikinn fjölda af sjúkdómum og fyrirbrigðum. Óskyldum sjúkdómsfyrirbrigðum eins og einhverfunni og að því er virðist hins óskylda fyrirbrigðis Déjà vu-reynslunnar, jafnframt sem ALLRA hinna statistísku sjúkdóma mannsins. Er Déjà vu-reynslan séð af kenningunni sem augnabliks truflun í "VIÐ-skynjunar" hlið heilans (Déjà vu þýðir; "Hefi séð þetta áður" og hefur að gera með upplifunina: "Hafi ég séð þig áður, kem ég til með að þekkja þig og hafa samkennd með þér".)  Orsakirnar fyrir þessum starfrænu truflunum, eða göllum, uppsöfnun þeirra og flutningur milli kynslóðanna (skoðað nánar í þriðja hluta fyrirlestrarins), er höfuðviðfangsefni QF-kenningarinnar, en þessi truflun er orsökin fyrir allri hinni andfélagslegu hegðun mannsins.
  

Flest fólk þiggur þá staðreynd að maðurinn sé grundvallarlega félagsvera og að forfeður okkar--og þar af leiðandi við--hefðum ekki lifað þróunarsöguna af, án þess að halda hópinn. Samt sem áður, er full ástæða til að trúa því að ef þróunar-forfeður okkar hefðu verið eins og nútímamaðurinn, hvað við kemur félagslegum eiginleikum, sem hafa skrifað nútíma mannkynsöguna og sem þarfnast laga og löggæslu til að halda samfélaginu saman, er vafasamt að við hefðum lifað þróunina af og værum hér í dag. Sú uppástunga að stríð framkalli mestu tækniþróunina er hér dregin mjög í efa. Það er fremur sameiningin og samvinnan sem átök stríðsins (heitts sem kalds) þvingar fram í manninum. Heldur hér QF-kenningin því fram að það séu filte- truflanirnar sem skapi þörfina fyrir lög og löggæslu til að halda samfélögunum saman, en samfélög Vesturlanda eru nú að horfast í augu við stöðugt vaxandi rof á lögum og reglum, vegna "kynslóða-tíma veldisaukningar" á uppsöfnuðum og erfðum filter í intron hlið DNA okkar. Er hér um að ræða hraðvaxandi vandamál sem vísindamenn okkar hafa ekki hugmynd um hvernig á að útskýra, ennþá síður hversu alvarlegt það er. Er filterfyrirbrigðið höfuðviðfangsefni þessa fyrirlestrar, en við munum horfa vandlega á það í þriðja og fjórða kafla þessa fyrirlestrar.
       
Er hér verið að segja að við höfum verið að og erum að breytast sameiginlega, hvað þessu við kemur, en samkvæmt QF-kenningunni er hér um að ræða jafnvægið á milli starfsemi hinna tveggja umræddu taugaboðefnapóla" heilans, sem ákvarða andlegt ástand einstaklinganna og þar með samfélagsins í heild. Þessi taugastarfsemi er spegluð í hinu vel þekkta boðorði sem Kristur kom með, þar sem hann segir okkur að við skyldum elska Guð og náungann, eins og okkur sjálf. Í þessari kennslu sem og annarri, verður kennsla Krists að taugaboðefnastjórnandi kjarna allrar "skammafræðilegri sálar-lífeðlisfræði" mannsins. Við ættum því öll að vera að hugsa: "Hvað er ég að hugsa?", en samkvæmt QF-kenningunni, eru "VIÐ-skynjunar-sviði" heilans vafinn inn í trúarsvið hans, eða Jamais vu-miðstöðvarnar.  Rétt væri því að uppfæra heimspekigrunn vestrænnar siðmenningar, en Descartes, þrátt fyrir að vera Jesúíti, hitti ekki alveg naglann á höfuðið þegar hann sagði: "cogito ergo sum", eða  "ÉG hugsa, því er ÉG!".  Hann hefði náð fram meiri nákvæmni hefði hann sagt: "ÉG hugsa VIÐ, því er ÉG!".

Staðfestingar athugasemdir:
Í júlí 2004--20 árum eftir að höfundur þessa "fæls" gerði kennilegu uppgötvunina á
"VIÐ-skynjunar-sviði" heilans--birtu tveir Ítalskir vísindamenn í Parma á Ítalíu, dr. Giocomo Rizzolati og dr. Laila Craighero, í tímaritinu Annual Review of Neuroscience, taugalífræðirannsóknar tilrauna uppgötvanir niðurstöður sínar viðkomandi því sem þeir kölluðu SPEGILTAUGAR (MIRROR NEURONS). Ári seinna er farið að líta á þessar niðurstöður sem mjög tilkomumikla og ganga sumir svo langt að jafna þeim við uppgötvun samsetningar DNA-sameindarinnar, en flestir halda því fram að þær séu þýðingamestar fyrir framtíðarskilning okkar á mannsheilanum. Fyrir höfund QF-eðlisfræði sameiningar-kenningarinnar og QF-heila-kenningarinnar er þetta þýðingarmikil staðfesting á kenningasmíði hans, þar sem þessar niðurstöður koma að hluta til heim og saman við niðurstöður hans. Vísindamennirnir sem gerðu uppgötvun sína í gegnum tilviljun, túlkuðu réttilega "spegiltauga"-virknina í rúmskynjunarhluta heilans sem kærleika-, eða samkenndarmiðstöð hans. Þetta er það sem QF-eðlisfræðikenningin sá fyrir þegar árið 1984, og fyrst birti 1993, 1998 og 2002. Árið 1993 var þessi niðurstaða tekinn ínn í QF-heilalíköninn sem birti þessar forspár og staðsetti "rúmskynjunarheilahvels- spegiltauga samkenndar- heilamiðstöðvar", sem kenningin kallar "VIÐ-skynjunar-miðstöðvarnar", u. þ. b. 1/2 sentimetra aftar í heilaberkinum en hinar nýfengnu skannaniðurstöður sýna okkur.   

Aðalmismuninn á milli QF-heilalíkanna-kenningasmíðinnar og "spegiltauga- niðurstöunnar" að finna í túlkun á starfsemi efnishyggjuhvelsins í heild sinni. Samkvæmt QF-heilalíkaninu er brennipunktinn fyrir þetta  heilahveli að finna í miðstöðinni fyrir "ÉG-skynjun" heilans, sem er um leið Brocka-talstöðvarsvæðið. Eru þessar niðurstöður séðar hér sem þýðingarmikill stuðningur fyrir hinni samhverfuhlutverka
dreifingu í kirnum DNA-sameindarinnar, eins og hún er framsett í QF-heilalíkaninu. Hina augljóslega, einstæða, aðferðafræði QF-kenningarinnar, við uppgötvun þessara taugamiðstöðva er fólgin í því að hún er í gegnum sköpun skammtafræðilegra eðlisfræðilíkana fyrir atburðarrásina í fyrstu sekúndu sköpunarinnar, þar sem notuð er Venn-myndamengis rökuhugsunar-aðferðin, fremur en diffru-jöfnur smáskammta-reikningsins.    

Getur lesandinn skoðað hina prýðisgóðu frétt frá NOVAsciencNOW þar sem hin stórkostlega uppgötvun er kynnt af hinum kunna og snjalla fréttamanni, Robert Krulwich, sem fyrst var birt af NOVA 25. janúar 2005. Er slóðin á síðuna eftirfarandi:


http://www.pbs.org/wgbh/nova/sciencenow/archive/

  3-12_Tvaer-taugafrumur.gif

Við getum þá snúið okkur að því að skoða nánar hin umfangsmiklu boðefnasamskipti, sem við köllum hér viðskipti. Heilinn framleiðir yfir 300 mismunandi prótein-sameinda-taugaboðefni sem skipt er í tvo hópa, hvað við kemur umfjöllun okkar á þeim hér, en þetta eru örvandi eða hemlandi boðefni. Á skyggnunni gefur að líta tvær taugafrumur með mismunandi litbrigði til aðgreiningar, en frá líkama frumnanna teygir sig mikill fjöldi anga sem kallaðir eru "dendrít" eða taugaangar og til viðbótar þessu er um að ræða langlínuanga sem kallaður er "axon". Fjöldi þessara tengiliða er að öllu jöfnu um eitt hundrað, en geta orðið allt að eitt þúsund, en það er í gegnum þessa anga, sem teygja sig í nærliggjandi frumur, sem rafboða- og boðefnasamskipti taugafrumnanna eiga sér stað. Á milli taugaendanna og aðliggjandi taugar er stutt millibil sem kallað er "synapse" eða boðskiptabilið, en í þessum fyrirlestri er það kallað "snafsabilið" þar sem það er í því sem hinar truflandi afleiðingar af svindlboðefnunum eiga sér stað.

Hér á það við að fjalla um einangrunina utan um axon-langlínuanga taugafrumnanna sem er til þess að koma í veg fyrir að rafboðið leki út, en hún er sköpuð með sérstökum frumum sem vefja sig utanum angana. Fyrir kemur að intron-stjórnunarforrit ónæmiskerfisins raskast og fer það þá að sjá þessar einangrunarfrumur sem hættuleg aðskotadýr og ræðst á þær og drepur. Þetta eru MS og ALS lömunar sjúkdómarnir.
3-13_Taugabil-bodefnaskipti.gif


Hér skoðum við boðefnaskiptin í taugabilinu nánar en þar gefur að líta hvernig rafboðið tekur með sér boðefnin sem eru til staðar í taugaendunum og flytur þau með sér í gegnum sendingarskráargötin yfir í móttökuskráargötin í hinni tauginni, en þessi virkni umpólar samtímis rafsegulhleðsluástandi móttökutaugarinnar. Í lok rafboðsins tekur svo jöfnunarstraumsbakflæðið, sem fylgir í kjölfar rafboðsins, með sér svokölluð endurupptökuboðefni, sem er eins konar endurgreiðsla í þessum skiptum.
3-14_Smatridi-bodefnskipta.gif


Ef farið er skematískt inn í uppsetningu taugabilsins sjálfs, gefur að líta hvernig form eða "strúktúr" sendingarskráargatanna og móttökuskráargatanna í taugaendunum er í takt við form eða "strúktúr" boðefnanna sjálfra. Með þessu er stjórnað hvaða boðefni fara í hvaða taugar, en samt eru margar efnasameindir, sem ekki eru boðefni,  sem passa í þessi skráargöt. Hér er alkóhólsameindin hvað fjölhæfust, en hún virðist passa nánast í allar tegundir skráargata.

Á skyggnunni sjáum við hvar boðefnastraumurinn inniheldur hin rauð-bláu upphafsboðefni, en rafskotsbakslagið flytur með sér gulgrænu endurupptökuboðefnin, sem geta einnig verið þau sem komu sem upphafsboðefni. Hverjar afleiðingarnar af boðefnasamskiptunum eru, vita vísindi okkar ekki með vissu og eru tillögur um skýringar jafnframt afar flóknar og umdeildar, en vitað er með vissu að þetta umpólar rafsegulhleðsluástandinu í móttökutauginni. Samkvæmt
QF-kenningunni er það þessi umpólun sem stjórnar raunveruleikaskynjuninni í hinum tuttugu og fjögur til þrjátíu þúsund milljónum taugafrumna vitundarsviðsins. Í gegnum hinn mikla fjölda taugaenda hverrar taugar, á þessi umpólun sér stað í þúsundum milljóna taugafrumna á hverri sekúndu vakandi hugsunar. Í QF-kenningunni er umpólunin að opna og loka exona og introna kirnunum eftir því sem við á um boðefnin, þar sem hemlandi boðefni eru pósitíf og örvandi boðefni negatíf. Sér QF-kenningin boðefnin jafnframt sem örvandi orkugjafa og hemlandi laun fyrir vel unnin störf. Þetta er því dreifi- og launakerfi heilans sem heldur taugafrumunum starfandi og lifandi.

Næstu þrjár myndir eru vísindateikningar, gerðar af listamönnum, er sýna rafboða- og boðefnasamskipti taugafrumna í mannsheilanum, en taugaendarnir og bilin eru of smá til að hægt sé að taka smátriða-myndir af þeim í smásjá, jafnvel þó um  rafeindasmásjá sé að ræða.
3-15_Artists-taugaskot.gif

Hér gefur að líta ferli boðefnaskots einnar taugafrumu. Langlínu-rafboðabrautir eða axion-línunar eru rafboðabrautir sem flytja lengri taugatengingarafboð. Mynd #1 sýnir eina af 24.000.000.000 til 30.000.000.000 pýramidataugum vitundarsvið heila okkar einhvers staðar í hinum þrívíða taugaskógi þess. Mynd #2 sýnir svo hvar langlínurafboð kemur frá annarri pýramídataug neðst til hægri sem leiðir til þess að taugin gefur frá sér framkvæmdataugaboð sem hún sendir út í alla dendríta-taugaanganna sýnt í mynd #3, sem og í gegnum langlínurafboðabrautirnar sem sést á mynd #4.

QF-kenningin heldur því fram að það sem ráði því hvort taugafruma í vitundarsviði sendir frá sér rafskot, er það hvort að hún er að taka almyndaljóskvanta til minningageymslu eða er að veita aðgang að slíku kvanta í DNA-byggingunni. Að sjálfsögðu geta svo upplýsinga-almynda-ljóskvanta verið að koma úr skynjununum og kvatastöðvum heilans. Í gegnum rafskotið fær svo fruman leyfi til að stunda verslun og viðskipti við nágrannafrumurnar, en það er á þessu sem fruman þrífst.

 
3-16_Artists-taugaendi.gif


Þetta er ferli eins taugaendaboðefnaskots taugafrumu og sést hér greinilega hvernig boðefnin eru uppsöfnuð í taugaendanum í mynd #1 sem er u. þ. b. að fá í gegnum sig rafboð en mynd #2 sýnir þegar rafboðið skellur á.  Mynd #3 sýnir þá hvernig rafboðið tekur með sér boðefnin sem biðu í taugaendanum, en mynd #4 sýnir endurupptökuna. Löngu rauðu rörin eru háræðar.
3-17_Artists-taugabil.gif


Þessar sex myndir sýna ferlið ínni í einu taugaendabili sem fer í gegnum boðefnaskot taugafrumu og eru "boðefna-skráargötin" sýnd á mynd #1. Síðan sýna myndir #2, #3 og #4 greinilega hvernig boðefnin eru að koma út úr skráargötunum í taugaendanum og sturtast síðan í móttakarana. Hér eru það myndir #5 og #6 sem svo sýna endurupptökuna. Löngu rauðu rörin eru háræðar.
3-18_Bodefnamidstodvar.gif

Hér fáum við yfirlitsmynd yfir starfsemi stjórnunarþríhyrnings vitundarsviðsins sem umfjöllun þessi hófst með í Skyggnu #3-02. Efst til vinstri sjáum við mynd heilans sem sýnir í miðjunni svæði, sem framkallar boðefni þau sem halda lífinu gangandi frá mínútu til mínútu í ósjálfráða hluta heilans. Utan um það er svo heilinn sjálfur sem stjórnar raunveruleikaskynjun sinni með eigin boðefnaframleiðslu. Efst til hægri gefur að líta allsherjar- boðefnaflæði heilans og er það nokkurn veginn í takt við flæði rafsegulsviðs vitundarbylgjunnar. Neðst til vinstri er táknmynd fyrir jafna virkni ÚT sem INN í rafsegulsviði vitundarbylgjunnar, en neðst til hægri er táknmynd fyrir jafnvægi í exon og intron forritun heilans. Miðmyndin sýnir okkur svo yfirlit yfir það hvað við erum fyrst og fremst, en það er taugakerfi okkar og er líkaminn byggður utan um það með stoðkerfi beinanna til að halda honum uppi.

Með þessu er í raun lokið hinni afar einföldu umfjöllun okkar um heilbrigða starfsemi heilans, en hér í lok kaflans munum við skoða nánar grunn- og trúarstöðvaforritun heilans, sem hefur að gera með grundvallarskilning okkar á réttri forritun intron-kirnanna í DNA-sameindum hans.

3-19_Grunnforrit-heilans.gif
 

Þýðingarmesta uppgötvun QF-kenningarinnar er grunnforrit intronanna, en það er þessi niðurstaða sem--ásamt uppgötvun hins tvíþætta INN og ÚT eðli rafsegulsviðs vitundarinnar--gerir QF-heilalíkanasmíðina mögulega. Líkön sem framkalla skýringar á bæði heilbrigðri og sjúkri heilastarfsemi, jafnframt sem þau skýra sköpunargetuna og dulræna upplifunarreynslu. Höfuðástæðurnar fyrir þessu eru þær að raunveruleiki intronanna er orsaka-, sköpunar- og stjórnunarraunveruleikinn, og jafnframt sá raunveruleiki sem mennirnir kalla æðri mátt eða Guð. Kemur þetta fram í efsta heilaforritinu sem sýnt er á Slide #2-19 og er það síðan endurtekið hér í Slide #3-19. Það næsta sem vísindin hafa komist þeirri niðurstöðu að um stjórnun genamengisins sé að ræða í intronunum, er að finna í yfirlýsingu þeirri sem birtist á Slide #3-06 og kom frá vísindamönnum annars risalíftæknifyrirtækisins sem framkallaði kortlagningu genamengisins. Það er einmitt þetta svæði í heilanum sem er mesta ráðgáta taugalíffræðinnar og þar með vísindanna allra, í gegnum ráðgátuna um áhorfandann og þátttöku hans í skammtafræðirannsóknum og túlkun niðurstaðna hinnar nýju eðlisfræði.

Þegar árið 1993 framkölluðu niðurstöður QF-kenningarinnar (sem ekki hefur fengið viðurkenningu vísindaheimsins) líkön af grunnforriti raunveruleikans og þar með mannsheilans. Reyndust líkön þessi gera forspár um að starfsemi heilans væri þannig háttað að hún ætti að vera eins og fram kemur í binding problem-tilraun dr. Libet, sem er meðfylgjandi Skyggnu #2-19. Er þetta fyrsti tilraunastuðningur á niðurstöðum QF-kenningarinnar viðkomandi forritun og hlutverkadreifingu kirna DNA-mengisins og grunnforitum intronanna, eins og þetta kemur fram í ALKAÞRAS fyrirlestrinum. Þetta líkan leggur til að mannsheilinn hafi tvo sjálfstæða vilja sem áður var sýnt í Skyggnu #2-19 og nú er endurtekið hér í Skyggnu #3-19. Er einn viljinn framkvæmdaviljinn, og er það ÉG-viljinn, en hinn orsakaviljinn, er VIÐ-viljinn, eða æðra-sjálf-Guðs-viljinn og er hann, samkvæmt QF-kenningunni jafnframt rödd samviskunnar og siðferðisvitund okkar. Það er VIÐ-viljinn sem stjórnar alltaf lífi okkar; spurningin er bara hvort hann er að stjórna því með áunnum eða erftum starfrænum truflunum innanborðs, eins og t.d. í ofur-egóinu hans dr. Sigmund Freud, en það er í næsta hluta fyrirlestrarins sem við skoðum hverning QF-kenningin útskýrir sköpun og viðhald þessara starfrænu truflanna—sem hún kallar "filter". Sé þessi VIÐ-vilji laus við allar starfrænar truflanir, talar einstaklingurinn gjarnan um að lífi hans sé stjórnað af æðri mætti, sálinni eða vilja Guðs, en í QF-theory þá samsvarar þetta til hugmynda mannanna um lifandi Guð. Í sumum geðsjúkdómum kemur það fyrir að vilji þessi verður ofurvirkur í sýkósu í gegnum miklar samansafnaðar starfrænar filter-truflanir, sem svo leiðir til þess að einstaklingurinn kann að fremja voðaverk sem hann segir að Guð hafi "sagt sér að framkvæma" og er þetta náskyllt trúarofstækis- voðaverkum þeim sem framkvæmd eru í nafni Guðs. Hér heldur QF-kenningin því fram--andstætt heimspeki Tomasar Hobbs--að manninum sé siðferðisvitundin meðfædd og eðlileg, en ekki sköpuð af okkur sjálfum vegna hagnýtni hennar. Sama gildir um trúar- og samkenndastöðstöð mannsheilans er framkallar hugmyndir okkar um æðri mátt, eða Guð og lætur okkur starfa saman. Er vitundasvið þetta okkur einnig meðfætt og eðlilegt, en í QF-kenningunni má rekja tilvist þess allar götur aftur til Stóra hvells "skammtabylgju alheimsins", við enda "sköpunar tímans".  Þessi eiginleiki okkar er því ekki skapaður og þróaður af okkur sjálfum vegna félagslegrar hagnýtni hans--eins og dr. Sigmund Freud og dr. Richard Dawkins vilja meina--heldur er ástæðan fyrir ágreiningi okkar mannanna um þennan eiginleika, vegna uppsafnaðara sjálfskapaðra starfrænna filter-truflanna í heila okkar. Truflunum sem við enn sem komið er botnum lítið sem ekkert í og er þessi fyrirlestur fyrsta og eina skýring þeirra. Rétt er að geta þess að árið 1927 skrifaði Frued bók sína BLEKKING TRÚARINNAR, þegar hann var á morfíni vegna krabbameins.
 
Ef á hinn bóginn er um að ræða verulegar starfrænar filter truflanir í intronu-kirnum VIÐ-vitundarhluta heilans, er talað um að einstaklingum sé stjórnað af hinu illa, þar sem siðferðisvitundin byrjar að kafna. Þetta eru lestir og brestir mannsins, sem við skoðum nánar í næsta hluta fyrirlestrarins þar sem við fáum að sjá hvernig boðefnasvindl eða heilamengun mannsins, orsakar kæfingu raddar samviskunnar, og sem QF-kenningin segir til dæmis vera beina og óbeina orsök fyrir nánast öllum statistísku sjúkdómunum í mannkyninu, eins og til dæmis krabbameininu. Þetta þýðir að þessar starfrænu truflanir í intronu-kirnum VIÐ-vitundarhluta heilans framkalla allar truflanirnar á starfsemi vitundarinnar og lífsins, allar taugaveiklanirnar og geðraskanirnar, alla geðsjúkdómana og taugaánetjunarsjúkdómana. Þetta er jafnframt það svið heilans sem framkallar mestu snillingana, vitringana og hugsuðina. Hvað það er sem veldur þessum gífurlega mismun í heilaafköstum milli einstaklinga er um leið ráðgátan um framtíð mannsins, en við munum leitast við að svara því í næstu tveimur þáttum--seinni helming þessa fyrirlestrar. Í næstu skyggnu--Skyggnu #3-20--munum við skoða rannsóknarniðurstöðu vísindamanna--ásamt niðurstöðum og tilgátum QF-kenningarinnar--varðandi þessar spurningar. Rannsóknarniðurstöður þær sem fram koma í Skyggnu #3-20 eru meðal þeirrra merkustu og þýðingamestu uppgötvanna sem gerðar hafa verið á tuttugustu öldinni, en skýringar á þeim liggja enn ekki fyrir í vísindunum. Skýring sú sem QF-kenningin býður upp á, á rætur sínar í tilvist trúarstöðvar mannsheilans og heilbrigðri starfsemi hennar þegar hún er án uppsafnaðra starfrænna filter-truflanna.
3-20_Andleg-forrit-heila.gif
 

Árið 2000 var opinberlega staðfest að gagnaugablaðssvæði rúmskynjunarhvels heilans innihéldi það sem svaraði til trúar- eða andlegrar heilastöðva hans. Þetta svæði er að finna í kringum "silvian fellinguna" sem myndar gagnaugablaðið og eru hin þekktu "Jamais vu" og "Déjà vu" svæði þungamiðja þess. Er mikið deilt um það hvers vegna við séum með þetta svæði í heilanum og þá hvort við mennirnir höfum sjálfir skapað það með þróun, eða hvort það sé okkur eðlilegt samkvæmt raunveruleikanum. Hvort að þetta sé afleiðing þess að við höfum skapað okkur Guð til að styrkja okkur í hinni erfiðu lífsbaráttu, eða með því að vera að fróa okkur andlega eins og dr. Freud lagði til. Hvort Guð sé bara ópíum fólksins eða eitthvað meira? Ef ekki, þá er spurningin; Hvað er það í raunveruleikanum sem krefst þess að við séum með þessa trúar- eða andlegu taugamiðstöð?

Í QF-kenningunni er gert ráð fyrir því að Jamais vu og Déjà vu svæðin sé að finna í rúmskynjunarhveli heilans og að Jamais vu svari til trúarstöðvarinnar, en Déjà vu til VIÐ, eða samkenndarskynjunarinnar. Í júní 2004 uppgötvuðu tveir Ítalskir vísindamenn fyrir tilviljun þetta taugasvið sem þeir kalla "the mirror neurons", eða "spegil taugarnar". Kom í ljós að þessar taugar innihéldu "empathy" eiginleika, eða "samkendar eiginleika", en QF-kenningin skilgreindi taugasvæði þetta sem "samkendarstöð heilans" þegar árið 1993 og biriti niðurstöðurnar á prenti 1998 og 2002, en nánar var sagt frá þessu í Skyggnu #3-11. Aðrar staðfestingar á starfsemi þessa heilasvæðis koma  fram í "nærveru-viðurvistar" upplifunarskynjununum þeim sem fram koma í segulörvunarrannsóknum dr. Michael Persigner sem næst er fjallað um. Í QF-kenningunni er því haldið fram að svæði þetta samsvari til þess anda sem kennsla Krists tjáir og jafnframt að truflun á starfsemi hennar orsaki Déjà vu reynslu-upplifanir manna. Fram hafa komið mjög sterkar vísbendingar um að Jamais vu svið heilans hafi mest að gera með framköllun boðefna endorfínfjölskyldunnar, sem eru þýðingarmestu boðefni lífsins, en við fáum að vita nánar um þetta í næsta kafla.

Snjöllustu rannsóknir þessa heilasvæðis sem hafa verið gerðar, voru framkvæmdar af dr. Michael Persinger við Laurentín háskólann í Ottawa, Kanada. Snilli hans var í því fólgin að örva þetta svæði heilans með segulbylgjum fremur en rafsegulbylgjum. Með þessu gat hann framkallað fjölbreytta andlega reynslu í flestum einstaklingum, þó ekki öllum, en einstaklingar þessir breyttust ekki varanlega eins og þeir sem upplifa slíka reynslu náttúrulega. Orrustuflugmenn sem settir eru í miðflóttavél fá svipaða reynslu skömmu áður en líður yfir þá við 9-falt aðdráttarafl, en þeir breytast ekki við hana. Þeir sem neyta LSD eða annarrar sýru, örva þetta svæði og fá andlegar upplifanir og breytast til hins verra. Það eru einungis þeir sem fara í gegnum dauðareynslu og þeir sem fá náttúrulega andlega reynslu í gegnum andlega iðkun, sem breytast til hins betra. Hvers vegna þetta er svona og hvað er á bakvið það vita vísindin ekki enn, en eins og áður segir, býður QF-kenningin upp á svör er gera ráð fyrir þessu og skýra það.

Að lokum er rétt að minna aftur á þá staðreynd að svæði þetta í heilanum er jafnframt það svæði þar sem flestallar hinna starfrænu truflana mannsheilans safnast saman og mynda hin ýmsu fyrirbrigði taugaveiklunar, ánetjunarsjúkdóma, breyttrar kynhegðunar, flogaveiki, hrörnunarsjúkdóma, geðsjúkdóma og glæpahneigða. Á sama tíma er þetta það svæði í heilanum þar sem er að finna uppsprettu allrar sköpunarsnilli mannsins og alls kærleika hans til náungans. Hver vegna  þetta er svona er enn óskýrt, en mótsögnin er ein sú stórfenglegasta sem þekkt er í raunvísindunum. Svar QF-kenningarinnar við þessari spurningu er einmitt næsta viðfangsefni þessa fyrirlestrar.

Hér lýkur þá öðrum hluta fyrirlestrarins sem gefið hefur okkur grundvallarinnsæi inn í hvernig raunveruleikaskynjun heilbrigðs heila er stjórnað í gegnum boðefnaframleiðslu hans og hvernig boðefnaframleiðslunni er svo aftur háttað. Síðan hvernig taugafrumurnar stunda verslun og viðskipti hvor við aðra með boðefni þessi til að stjórna raunveruleikaskynjuninni og hugsunarstarfseminni. Næst munum við skoða hvernig maðurinn truflar þessa starfsemi heilans með boðefnasvindli eða neyslu á fölskum boðefnum og hverjar líffræðilegar afleiðingar þessi heilamengun hefur. Þetta er þriðji hluti fyrirlestrarins og skoðum við þar taugaánetjunarfyrirbrigðin og hverning þau breyta hinum heilbrigða mannsheila. Næsti er því:

04 : Thridji hluti.
Taugaánetjun með fölskum taugaboðefnum.
98_Work-in-Progress.jpg


Hafi lesandinn einhverjar athugasemdir eða ábendingar viðkomandi efni því sem hér birtist, neikvæðar eða jákvæðar, þá eru þær vel þegnar af Webmasternum, sem mun koma þeim áfram til föðurhúsanna. Hér eru þeir Emilar sem hægt er að send með skilaboðin:peace@centrum.is                                                                                                                                         peace@peace-files.com


ALKATHRAS/7-04_adresses.gif