00_I-ANGEL-Logo-Lef.jpg
Heimasíða þessi er hluti af:
The Physics Enigmas And
Consciousness Enigmas Files 
"The PEACE-Files"

P. E. A. C. E. 
Útgáfan ehf kynnir:
PowerPoint-fyrirlesturinn

"ALKAÞRAS"

Fyrirlestur í sex þáttum sem fjallar um skammtafræðilegar og líffræðilegar orsakir og afleiðingar neyslu mannsins á áfengi og öðrum hugbreytandi lyfjum, löglegum sem ólöglegum. Sjúkdómur sá sem af þessu leiðir er í dag ýmist kallaður:
 
"alkóhólismi",

"mengun mannsheilans",
"boðefnasvindl mannins".
Hér kemur fram í fyrsta skiptið í mannkynssögunni, skýring á virkninni í taugaánetjunarsjúkdómunum og batalausn þeirra, en fyrirlesturinn samanstendur af:

01 : Inngangur
Formáli og kynning fyrirlestrarins.
02 : Fyrsti hluti Bygging og heilbrigð forrit mannsheilans.
03 : Annar hluti Stjórnun raunveruleikaskynjunar heilans.
04 : Þriðji hluti Taugaánetjun á fölskum taugaboðefnum.
05 : Fjórði hluti Bataleiðrétting & varanleg breyting heila.
06 : Lokaorð Niðurlag og niðurstöður fyrirlestrarins.
07 : Umræðan Ábendingar, athugasemdri og skammir.

Til Heima-Index Forsíðu 
 
4-01_Alkathras-Thridjahluta.gif


Hér sem inngangsábending, hefur verið dregin upp táknmynd fyrir afturþróun mannsins til þess tíma er við skildum okkur frá hinum prímötunum, sem á að tjá úrkynjunarhnignun vegna vaxandi neyslu áfengis og annarra gerviboðefna með meðfylgjandi fjölgun á tauaánetjuðum einstaklingum. Að sjálfsögðu er hér um að ræða óraunhæfan samanburð þar sem slík þróun er óhugsanleg, en þessi háðsþróunarmynd er jafnframt móðgun við alsaklausa frændur okkar í dýraríkinu, apana. Þeir haga sér aldrei eins og við mennirnir gerum undir beinum eða óbeinum áhrifum svindlboðefna og kemur fram í þessum þætti fyrirlestrarins að aparnir eru að nota allt það sem þeim var gefið í formi heila, en við, homo sapiens, erum einungis að nota helminginn af því sem okkur var gefið og vitum ekki einu sinni hvers vegna því er þannig farið.

Aðalinntak þessa fyrirlestrar er að komið hefur fram á síðasta hluta tuttugustu aldar, að breytingar eigi sér stað í genum manna við neyslu þess sem hér er skilgreint sem
gervi-, fölsk- eða svindltaugaboðefni, og að þessar breytingar safnast saman og flytjast til næstu kynslóða með erfðunum. Þær breytingar sem eiga sér stað á einstaklingunum, breyta jafnframt þeim sem eru í umhverfi neytandans og þar með samfélaginu í heild. Allt bendir til þess að þessar breytingar séu alvarlegri en vísindamenn hafa hingað til gert sér almennt ljóst, en nú--í byrjun 21. aldarinnar--eru þeir fyrst að byrja að verða meðvitaðir um þær að einhverju leyti. Hins vegar hafa ríkistjórnir og heilbrigðisyfirvöld Vesturlanda enga betri hugmyndir aðra enn að reyna að snúast gegn þessu með hinni klassísku en gangslaus aðferð, að setja refsilög til að halda þessum sjúkdóm mannkynsins niðri og eru enn alsendis ráðþrota gagnvart hinni svokölluðu "ólöglegu" eiturlyfja hlið hans, á meðan menn trúa því enn að til sé eitthvað sem heitir "skaðlaus neysla áfengis". Yfirvöldum er enn ekki ljóst að þau hafa fyrir löngu tapað stríðinu gegn hinum ólöglegu vímugjöfum.

Í þessum kafla munum við skoða--í sem mestri
mögulegri einfeldni--hvað það er sem gerist í mannheilanum þegar í taugunum eru fyrir hendi gervi-, fölsk- eða svindltaugaboðefni og hvernig grunnforritun heilans er breytt. Jafnframt þessu munum við skoða hverjar afleiðingarnar eru, en óhætt er að fullyrða hér, að ekkert í framtíðinni ógnar manninum meira en þessi þróun sem vísindin--ennsem komið er--botna nánast lítið sem ekkert í. Þetta vegna þess að sameindalíffræðinni hefur enn ekki tekist að leysa gátuna um heilann og á það orsakir í því að grundvallarlíkön þau sem nú er unnið með um heilastarfsemina í sameindalíffræðinni, eru röng. Er höfuð ástæðuna fyrir þessu að finna í þeirri staðreynd að “það sem vantar í taugalíffræðina” hefur að gera með þætti sem ennþá vantar í innsæi hinnar nýju eðlisfræði, skammtafræðina.

Óþarft er að vekja á því athygli hér að í þessum fyrirlestri er því haldið fram að hann sé byggður á hinu fyrsta rétta líkani af starfsemi mannsheilans sem fram kemur í mannkyninu og að það líkan komi því með rétt svör við þeim aragrúa af ennþá ósvöruðu spurningum viðkomandi mannsheilanum og starfsemi hans. Hér er einkum um að ræða þær breytingar er verða í "grunnforritun heilans" sem síðan framkallar taugaánetjunarsjúkdómanna með breytingum á boðefnaframleiðslu heilans.  Breytingar þessar leyða jafnframt til breytinga á grunnforritiun erfðaefnins þess sem stjórnar starfsemi erfðakóðanna (genanna) annarstaðar í líkamanum, en eins og fram kemur í fréttini hér á eftir eru vísindamenn nú rétt að byrja að fá innsýn í þessar breytingar. Enn lengra er í að vísindin öðlist rétt DNA- og heila-líkön er skýrt geta samhengi allra þeirra truflana sem hið "heilamengandi boðefnasvind" orsakra, hvort sem um alkóhólisma er að ræða eða ekki. Þar sem truflanir þessar eru skammtalögmállegs-eðlis, eiga þær sér stað við hverskyns neyslu þar sem "endurupptaka boðefna" breggst og eru þær höfuð orsakir hins mikla fjölda "statistískra" sjúkdóma mannsins, en rétt er að benda á að hér er í raun einungis verið að fjalla um "afleiðingar" fremur en þá upphaflagu orsakastarfsemi sem framkallar þær.


QF-kenningar staðfestingar tillaga:

Associated Press.

Morgunblaðið laugardaginn 30. desember 2000.

Stjórnleysi áfengissýkinnar kann að skýrast af breytingum í heila.

Alkóhólismi breytir erfðaefni í heilanum

New York. Reuters.

MEÐ því að nota nýjustu erfðarannsóknatækni hafa vísindamenn í Texas komist að því, að ofneysla áfengis getur breytt erfðaefni, eða genum, í heilanum. Af rúmlega fjögur þúsund genum sem rannsökuð voru reyndust að minnsta kosti fjögur prósent vera um 40% öðru vísi í alkóhólistum en þeim sem ekki misnotuðu áfengi. Greint er frá þessu í desemberhefti tímaritsins Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
   ,,Rétt eins og tölvuvírus getur breytt tilteknum forritum og aðgerðum sýna upplýsingar okkar að stöðug misnotkun áfengis getur breytt efnasamsetningu og rafrásum í framhluta heilabarkarins,” sagði í tilkynningu frá aðalhöfundi rannsóknarinnar, dr. R. Adron Harris, við Háskólann í Texas í Austin.
      Flest breyttu genin eru í tengslum við svonefnt hvítt efni í heilanum (myelin). Þetta efni myndar slíður utan um samskiptafrumur heilans og kunna genabreytingarnar að útskýra hvers vegna alkóhólistum er hættara við sjúkdómum sem eyða hvíta efninu, að því er vísindamenn segja.

    ,,Með þessari rannsókn eru að byrja að koma í ljós þær óæskilegu breytingar sem sífelld áfengisneysla veldur í heilanum,” sagði Harris. “Svona rannsóknir munu leiða til þess að betri meðferð finnst við alkóhólisma og annarri fíkn.”


 TENGLAR   Alcoholism: Clinical and Experimental Research: www.alcohollism-cer.com

Megi svo fyrirlesturinn verða lesandanum að sem mestu gagni.
 4-02_Stress-mannsins.gif

Það mun hafa verið í kringum 1920 að þýskur læknir kom í stáliðjuver í Munchen þar sem honum var sýnt hvernig stálþynnur voru valsaðar. Var honum jafnframt bent á hversu mikill vandi það væri, þar sem stálþynnurnar yrðu of hratt teygðar--eða á Þýsku "zu schnell gestreßt"--gætu þær brotnað og þyrfti þá að bræða þær á ný með miklum kostnaði. Varð lækninum þetta hugleikið og sá hann í því samlíkingu við nútímamanninn sem var svo hratt teygður af aðstöðubaráttu lífsins að hann brotnaði, það er, missti heilsuna. Fór hann að nota hugtakið stressaður, eða í streituástandi um þá sem sýndu einkenni mikils álags og hefur það síðan breiðst víða um jörðina

Hvað er svo á bakvið þetta ástand sem við köllum stress? Taugalíffræðilega er stress ástand, ástand skorts á hemlandi boðefnum í heila, einkum endorfíni og dópamíni, sem menn síðan mæta með neyslu á efnum sem jafngilda því að vera svindlboðefni og koma í stað hinna náttúrulegu efna. Ljóðurinn á þessari lausn er sá að hann leiðir til þess að menn missa smátt og smátt hina náttúrulegu getu til framköllunar á náttúrulegum boðefnum og verða háðir gerviboðefnum. Í verstu tilfellunum leiðir þetta svo til slíks getuleysis til framleiðni á náttúrulegum boðefnum, að maðurinn verður það sem skilgreint er sem alkóhólisti, sem er stigvaxandi sjúkdómur einstaklingsins og sem fer jafnframt stigvaxandi meðal almennings. Þetta er fyrirbrigðið sem við nú skoðum hér, en samkvæmt QF-kenningunni er þetta alvarlegasta vandamál mannkynsins.
4-03_Booz-drykkjulausnin.gif

Hér höfum við svo hóp fólks sem er að iðka boðefnasvindl það sem um ræðir, en í því kemur gjarnan fram mikil losun á bældum tilfinningum og innibyrgðri gremju eða reiði. Er boðefnasvindlið ekki einungis bundið við alkóhól heldur alls konar önnur efni, lífræn sem ólífræn, en augljóst er að sá með sólgleraugun á myndinni er að nota eitthvað meira en bara alkóhól. Er iðkun boðefnasvindls með alkóhóli hin elsta, víðtækasta og vinsælasta frítímaiðkun mannsins og hefur trúlega verið stunduð í allt að tíu þúsund ár, en elstu þekktu viðvaranir viðkomandi alkóhólinu er að finna á veggjum musterisins í Karnak við Luxor í Thebes, Efra-Egyptalandi og eru 5000 ára gamlar.

Nú í seinni tíð hafa læknar tekið upp á að benda streitu-stressuðum einstaklingum á að reyna að ná fram endorfin-dópamínlosun með neyslu tveggja snafsa daglega, en augljóst er að læknarnir vitað ekki hvernig fólk nær þessu fram með náttúrulegum hætti. En hver er þá taugalíffræðilega skilgreiningin á þessu boðefnasvindli? Hún er einfaldlega sú að stress er andlegur sársauki og er gerviboðefnið deyfilyf á þann sársauka. Þetta þýðir að við munum skoða næst hvað sársauki er.
4-04_Sarsaukaskynjunin.gif


Sársauki er fyrirbrigði sem í náttúrunni er vinur lífsins, en án hans er þróun og tilvist lífvera óhugsandi. Sársauki eru viðbrögð lífsins við einhverju sem skaðar eða eyðileggur það og má skoða þetta þannig, að lífið fari í gegnum göng þar sem veggirnir eru sársaukinn. Byrji lífveran að fara út úr göngunum kemur sársaukinn til hennar og beygir henni inn í lífið aftur, en hér er frægust sú staðhæfing að þjáningin sé perla alkóhólistans; hún sé það eina sem komi vitinu aftur fyrir hann. Stöðug neysla deyfilyfja, í hvaða formi sem, er jafngildi þess að flugmaðurinn byrji flugið með því að slökkva á eldviðvörunarkerfum vélarinnar og segja við sjálfansig; nú kviknar ekki í.

Á myndinni sjáum við mann sem hefur slasast á fingri og gefa taugarnar sársaukaboð til "dreka" í hvatahluta heilans, sem skynjar sársaukann, en hann er hluti vitundarsviðsins. Sársaukinn leiðir til viðbragða og lætur viðkomandi gera að sárinu sem grær svo. Þegar skurðaðgerð er gerð á heila, er ekki þörf á deyfingu nema rétt á meðan verið er að komast að honum. Þetta er vegna þess að heilinn, sem móttakari sársaukans, skynjar engan sársauka sjálfur, en hefur sína eigin tegund af sársauka sem er andlegs eðlis og getur verið jafn þjáningarfullur og hvaða líkamlegur sársauki sem er, ef ekki verri. Aðalgallinn á hinum andlega sársauka heilans er sá, að almennt tekst fólk ekki á við hann á réttan hátt, kunna það jafnvel ekki, en deyfa hann í staðinn með áfengi, lyfjum eða öðru boðefnasvindli. Hér kemur svo til skjalanna sú staðreynd að afgreiði fólk ekki andlegan sársauka sinn á viðeigandi hátt, leiðir það til vaxandi einbeitingarskorts vitundarinnar og gerir einstaklinginn slysahneigðari en ella. En hér er reglan sú að andlegar raskanir og sársauki koma fyrst, síðan koma slysin með líkamlegum sársauka. Með öðrum orðum: andlegur sársauki leiðir til líkamlegs sársauka. Hver er þá hin rétta afgreiðsla eða lausn á andlegum sársauka? Þetta þýðir að við munum næst skoða sársaukalausnir.
4-05_Betaendorphin.gif

Það var árið 1960 sem dr. Ho Li, Bandaríkjamaður af kínverskum ættum, einangraði í fyrsta sinn próteinsameind heilans sem reyndist vera með 40-faldan deyfistyrkleika morfínsins. Hann gaf því nafnið "Beta-endorfín" og skrifaði vísindaritgerðir sínar um það, en uppgötvaði ekki að þetta var þýðingarmesta og aðaltaugahemilsboðefni heilans. Endorfínin reyndust vera laun til tauganna, jafnframt því að vera náttúrulegt deyfilyf fyrir þær, einkum fyrir andlegan sársauka. Varð dr. Ho Li því af Nóbelsverðlaununum. Það var 15 árum síðar að tveir lífefnafræðingar frá Aberdín í Skotlandi, dr. John Huges og dr. Hans Kosterlitz, fengu Nóbelsverðlaunin í líffræði fyrir þá uppgötvun.

Við uppgötvun endorfínanna urðu viðbrögð heimsins þau að margir líffræðingar töldu að nú vissum við hvernig ætti að lækna allan andlegan sársauka heilans og nú yrðu öll andleg vandmál mannkynsins úr sögunni. Hófust lyfjaframleiðendur handa við að framleiða afrit af endorfínunum og kanna virkni þeirra til markaðssetningar. Í ljós kom að afrit þessi höfðu gríðarlega sterka sársaukadeyfingarvirkni, en að þau höfðu jafnframt gríðarleg vímuáhrif og ánetjunarfylgni. Var vímuvirknin slík að neytendurnir vildu dvelja í vímunni, en öllum hvötum þeirra hafði verið svarað og þurftu þeir ekki einu sinni kynlíf eða næringu, jafnframt þurftu neytendur ekki að vera í neyslu þessara efna nema tiltölulega stuttan tíma til að vera orðnir varanlega ánetjaðir. Með öðrum orðum voru þeir orðnir alkóhólistar eftir nokkurra vikna neyslu. Var framleiðsla þessara efna bönnuð nema sem sársaukalyf fyrir dauðvona krabbameinssjúklinga sem morfínin voru hætt að virka á. Eigi að síður hafa háskólamenntaðir efnafræðingar og andfélagslegir einstaklingar víða í Austur-Evrópu, tekið til við framleiðslu áður þekktra, náskildra afbrigða þessara efna sem þekkt eru undir heitinu "ecsatsy-pillur", eða "e-pillur".

Rannsóknum á boðefnum endorfínfjölskyldunnar hefur miðað vel áfram og í byrjun áttunda áratugarins uppgötvaðist afbrigði sem reyndist 700 sinnum sterkara en morfín, enda var því gefið nafnið "dynorfín". Efni þetta framkallast við dauðann og vakti mikil heilabrot meðal lífefnafræðinga þar sem efni, tvöhundruð sinnum sterkara en morfín, þurrkar út allan hugsanlegan líkamlegann sársauka í heilanum, en hvaða áhrif þau hafa á andlegann sársauka er ekki þekkt.

Þessi uppgötvun varð til þess að gerð var kvikmynda-fantasía þar sem nokkrir læknanemar í Bandaríkjunum fóru að framkalla hvor í öðrum, tæknilegt "dauðanálgunarástand", með það fyrir augum að öðlast innsæði í dauðareynslu manna og "dauðavímuna" af þessu boðefni. Fékk kvikmyndin nafnið FLATLINERS. Þýðingarmesta spurningunni í tengslum við tilraunina fjallaði um. Hvað er náttúran að gera með slík efni í dauðanum?, var ekki svarað og sömuleiðis ekki heldur hinni ennþá erfiðari spurningu; "Hvernig hefur slíkt boðefnaframleiðsluferli þróast í taugakerfi okkar ef efni þessi framkallast einungis í dauðanum?" Ef þessi efni eru einungis framkölluð í dauðanum þá er augljóst að við getum ekki séð fyrir okkur eitthvert "selection of the fittest", eða "úrval hins hæfasta" ferli vera hér að verki. Menn þyrftu þar að deyja mörgu sinnum til slíkrar þróunar... nei, nei,,,  að fara að reyna að rökhugsa slíkt verður eitthvert rugl. Er þessi niðurstaða ein sterkasta sönnun þess að við höfum "ekki þróað með okkur Jamais vu  trúarstöð heilans", eins og til dæmis dr. Sigmund Freud og dr. Richard Dawkins vilja meina, heldur er hún eitthvað sem náttúran gefur okkur. Eitthvað sem í vísindunum eru óþekktar ástæður. Margir þeirra sem upplifað hafa dauðareynslu eru ekki undrandi á uppgötvun þessa efnis og í þeim tengslum er viðeigandi að minnast lýsingar dr. David Livingstone á því þegar ljónið var að bíta hann til bana og honum fór allt í einu að líða vel og þykja vænt um ljónið, en í því komu fylgdarmenn hans og skutu það.

Fram hafa komið tilgátur um að þegar konur í Þrakíu í Grikklandi--fyrir 2500 árum--iðkuðu launhelgar úti í skógi, þar sem þær drukku vín og skáru karlmann eða dýr á háls og drukku blóðið með víninu, hafi þær með einhverjum hætti drukkið í sig slík dauðaboðefni. Komust þær í mjög sterka vímu og fengu spádómsgáfu. Sömuleiðis hafa komið fram tilgátur um að hér sé komin skýring á hinum miklu mannfórnum í Mið- og Suður-Ameríku fyrir komu Kólumbusar, en þar átu prestarnir hjartað úr fórnarlömbunum, drukku blóð þeirra og höfðu bjór og ofskynjunarsveppi með. Fengu þeir að sjálfsögðu spádómsgáfu. Hversu mikill sannleikur er í þessu er ekki vitað þar sem ekki er ljóst hvernig boðefni sem myndast í heila og mænuvökva komast út í blóðrásina.

Í lok tuttugustu aldarinnar var búið að einangra milli 60 og 70 mismunandi útgáfur af endorfínum og búið að sýna fram á að boðefni endorfínfjölskyldunnar réðu samvirkni milli miðtaugakerfisins, kirtlakerfisins og ónæmis- kerfisins. Þetta þýðir að hér er um að ræða fyrstu boðefni lífsins. Ráða þau fyrst og fremst andlegri líðan okkar, síðan þeirri líkamlegu. Þau ákvarða hver og hvað við erum og hvernig líf okkar er.

Athyglisverðasta og jafnframt alvarlegasta, varðandi hinar miklu framfarir í rannsóknum á boðefnum heilans, er sú staðreynd að í öllum niðurstöðunum gengur vísindamönnum afar illa að skilja hin síendurteknu skilaboð náttúrunnar til okkar. Skilaboðin eru þau, að því nær sem við komumst hinum náttúrulegu taugaboðefnum náttúrunnar, í eftirlíkingum okkar í lyfjaformi, því verri verða afleiðingarnar varðandi ánetjunarhættuna. Eru nú e-pillurnar skýrasta viðvörunin til okkar hver þróunin er. Til lengri tíma litið byggir taugakerfið okkar alltaf upp þol við þessum efnum, sem krefst svo stærri skammta fyrir sömu virkni. Jafnframt þessu minnkar geta taugakerfisins til að framkalla samasvarandi náttúruleg boðefni og þýðir það því að því lengur sem svindlboðefnanna er neytt, því erfiðara verður að losna við þau, og að lokum kemur að því að þau rústa taugakerfinu. Hér gildir einu þó að þetta gerist með mismunandi hraða hjá einstaklingum.
 
 


Zen-idkandinn.gif

Margskonar andleg tækni er iðkuð af manninum til að ná fram betra vitundarástandi, meiri afköstum í hugsun og sköpun og betri andlegri og líkamlegri líðan. Hér er hvers kyns kyrjunar-, bæna- og hugleiðslutækni þekktust, og hefur jafnframt ýmis konar raftækni komið fram til hjálpar við þessa iðkun. Í Austurlöndum er mikið um hugtækniiðkun og í Japan er Zen tækniiðkun algeng, einkum á meðal þeirra sem bera mikla ábyrgð. Hefur mikið af þessari tækni flust til Vesturlanda og leiddi það til dæmis til hinnar miklu "flower power" vakningar í Kaliforníu, en því miður var þar maðkur í mysunni þar sem menn voru jafnframt að nota svindlboðefni. Frægt er að á hippaárunum iðkuðu margir kyrjun og hugleiðslu og ýmist drukku, tóku sýru eða reyktu kannabis með og töldu sig vera komna í vitundarástand við æðri raunveruleika. Útkoman úr því skilaði sér ekki sem skyldi og fóru margir mjög illa frá þessu, urðu jafnvel geðveikir glæpamenn.

Mörgum er ekki ljóst hvað verið er að gera með þessum iðkunum og sjá þær sem einhvers konar sjálfsfróunar- sefasýki. Því miður hafa menn ekki innsæi í það að hér er um að ræða valkost á milli þess að vera stressaður og svara því með boðefnasvindli, sem borga þarf fyrir með stórfé, eða hvort betra sé að losa sig við stressið með hugtækniiðkun, framkalla endorfín, komast í náttúrulega vímu og borga ekki krónu fyrir. Hafa menn almennt lítið innsæi í það hvernig kyrjun og hugleiðsla leiðir til tíðnijöfnunar í vitundabylgjunni sem gerir bylgjuna heila og tengir bæði heilahvelin. Við það á sér stað framköllun á endorfínum og síðan dópamínum en jafnframt fer af stað náttúruleg líftæknileiðrétting í heilanum og leiðir þetta af sér, í gegnum endorfínin, betri hugsun, líðan og heilsu. Við getum nú snúið okkur að því hvernig mengun mannsheilans breytir honum og skapar þörf fyrir einstaklinginn til að bjarga lífi sínu með leit til AA-samtakanna og 12-spora vinnu ásamt hvers kyns kyrjunar-, bæna- og hugleiðsluiðkun. Förum við því beint í nokkrar stærstu spurningarnar í taugalíffræði vísindaheimsins.


 
4-07_Dopadur-taugaendi.gif

Ein merkasta vísindauppgötvun tuttugustu aldarinnar er innsæi inn í það hvað gerist öðruvísi í taugendunum þegar gervi- eða svindlboðefni eru til staðar. Hér höfum við tekið Skyggnu #3-19 úr öðrum kafla fyrirlestrarins, er sýnir boðefnaskipti í taugabilinu og sett hana upp í vímuástandi. Þar sjáum við rafboðið og boðefnin á ferðinni eins og áður, en nú er komin viðbót inn í myndina og er það alkóhólsameindin. Þessu til viðbótar sjáum við að nú vantar þau boðefni sem borguð eru til baka, eða hin svokallaða endurupptaka er ekki til staðar. Þetta er veruleg breyting og þurfum við að gera okkur ljóst, að í neyslunni, jafnt og án hennar, eiga þessi skipti sér stað á hverri sekúndu vítt og breytt í heilanum, á meðal þúsunda milljóna tauga og síðan í taugaendum þeirra, sem eru á milli hundrað til þúsund fyrir hverja taug.

Ef við skoðum í einfaldri líkingamynd það sem á sér stað, þá jafngildir tilkoma svindlboðefnanna fyrir tauga- frumurnar, tilkynning um að þær hafi gert eitthvað gott og að þær megi í staðinn framkalla taugahemla í miklum mæli. Fara taugafrumurnar þegar í stað að framkalla mikið af taugahemlum sem svo, vegna áhrifa frá svindlboðefnum, leiðir til taughemlaflóðs, eða vímuflóðsins í heilanum. Er því fyrsta víman oftast, að mestu leyti, náttúruleg boðefnavíma, sem sett er af stað með svindlboðefnum og endurupptökubreytingunni, en tiltölulega lítið magn áfengis þarf til að hrynda þessu af stað í byrjun neyslunnar. Þetta þýðir svo að fyrstu timburmennirnir verða oft tiltölulega vægir af þessum sökum, en flestir þekkja þessar upplifanir við byrjun þeirra á áfengisneyslu.

Þetta lága áfengisþolsástand með náttúrulegri vímu, varir ekki lengi og fer einstaklingurinn fljótt að þurfa stöðugt meira áfengi til að ná fram sömu áhrifum, en það er að sjálfsögðu mismunandi í einstaklingum og er einmitt vísbending um þróun inn í alkóhólisma. Hér er um að ræða myndun áfengisþolsins sem er jafnframt upphaf myndunar hinna starfrænu truflana í heilanum, en í verðandi alkóhólistum fer vaxandi þol yfirleitt strax á fulla ferð.

Hinar starfrænu truflanir mannsheilans og tilkoma þeirra er ein stærsta ráðgáta taugalíffræðinnar viðkomandi heilastarfseminni og jafnframt eins sú flóknasta. Skýrir QF-kenningin--í sinni einföldustu framsetningu mögulegri--í QF-heila-líkaninu, hvernig þetta á sér stað í gegnum endurupptökutruflunina í samspilinu á milli INN og ÚT hluta vitundarbylgjunnar og EXON og INTRON hluta kirnanna í DNA-sameindunum, en truflunin á sér stað vegna rangrar umpólunar tauganna. Með þessari röngu umpólun truflast intron-forrit DNA-sameinda vitundarsviðs heila með þeim afleiðingum að afriti af grunnforriti exon-kirnanna er troðið ofan í intron-kirnurnar. Frekari afleiðingar eru svo að taugahemlaframleiðsla intron-kirnanna skerðist í vaxandi mæli við hverja neyslu, og myndar það því jafnframt vaxandi áfengisþol, en neytandinn bætir það svo upp með auknu neyslumagni.

Yfirlit um þessa þróun kemur svo fram hér á eftir í myndbandsúrklippu #07, Skyggnum #4-08,  #4-09, #4-10, #4-11, #4-12, #4-13, #4-14, #4-15, #4-16, #4-17 og #4-18, en næst byrjum við skoðun okkar á afleiðingum þessa forritaruglings alkóhólsins sem er jafnframt þungamiðja þessa fyrirlestrar.4-08_A-Faeding-blekkingar.gif


(Hér kemur myndbandsúrklippa #07)Hér fengum við að sjá Brook Haven Myndbandsklippu er sýndi okkur hvernig vísindalistamennirnir tjá það þegar endurupptaka boðefna bregst í taugabili hjá hinum taugaánetjaða. Hér kemur svo þýðing textans með myndinni: Heilafrumur hafa samskipti með efnasambandaskilaboðum, boðefnunum, en einn hópur þeirra er kallaður taugahemlar. Þegar heilafrumur losa frá sér taugahemla þá bindast þeir nágrannafrumum og framkalla vellíðunarskynjun eða 'pleasure' eins og það heitir á ensku. Við fyrstu neyslu einstaklingsins á svindlboðefnum, eða taugánetjandi gerviboðefnum, eykst framleiðsla taugahemlanna mjög og orsakar það enn sterkari vellíðunarskynjun. Þar sem endurupptaka taugahemlanna er jafnframt hindruð með nærveru svindlboðefnanna, skapar það aftur flóð af taugahemlum í heilanum, sem síðan skapar enn meiri vímuvellíðunarskynjun og veldur því að neytandinn vill sífellt meira.” Hér í Skyggnu #4-08 kemur svo vísindalistamanna teikning af þessu sama fyrirbrigði sem sýnir hvernig endurupptakan bregst og sjáum við hvernig endurupptökuboðið snýr við, eða er kastað til baka.

Spurningin sem þetta kallar á hlýtur að vera: Hvað þýðir þetta fyrir starfsemi heilans þar sem þúsundir milljóna tauga með sína hundrað til þúsund taugaenda hver, eru að skjóta rafboðum á hverri sekúndu og eru truflaðar í þessu starfi? Hér rifjum við upp þá staðreynd að í vitundarsviði heilans eru um tuttugu og fjögur til þrjátíu þúsund milljón taugafrumur sem verið er að rugla í, aðallega með fölskum negatífum boðefnum sem koma í stað náttúrulegar pósitívra boðefna og umpóla hinum pósitífu intronum mest, þannig að þau taka við negatífum forritsupplýsingum. Í stuttu máli þýðir þetta það, að umpólun tauganna verður röng og er það rótin að forritunarruglinu milli exon og intron kirnanna, en það er jafnframt fæðing lyginnar og blekkinganna á tungumáli heilans.

Ekki er að furða, þó að áður hafi því verið trúað, að megnið af taugafrumum heilans í langt gengnum alkóhólistum væru dauðar. Urðu menn því undrandi eftir að AA-samtökin komu fram á sjónarsviðið og afrugluðu alkóhólistana og þeir urðu eðlilegir. Hér var um að ræða massívar starfrænar truflanir sem verða til með þeim hætti sem hér hefur verið lýst, en hægt er að losna við með aðferðafræði AA-samtakanna. Í seinni tíð er að koma fram að umrædd ruglforrit hinna starfrænu truflana, erfist á milli kynslóða, en hægt er að stemma stigu víð slíku með stöðvun neyslu og leiðréttingu heilans. Er þetta mál því alvarlegra en við höfum hingað til gert okkur ljós og kemur það frekar fram í næstu mynd og í síðasta hluta þessa fyrirlestrar.4-09_Filter-truflad-forrit.gif

Þessi skyggna, sem er breytt eintak af Skyggna #2-19, sýnir það sem nánast ómögulegt er að tjá í stórum eða smáum myndum, en hún er í raun þungamiðja þessa fyrirlestrar. Skyggnan gefur  okkur myndlíkingar yfirlit yfir niðurstöður QF-kenningarinnar um afleiðingar boðefnasvindlsins, eða það hvernig grunnforrit exon- efnishvelsins er afritað og því troðið ofan í grunnforrit intron-rúm hvelsins, en þetta er sýnt með skástrikaða hringnum sem teiknaður er ofan á intron-rúmhvelið með titlinum OFUR-EGÓ. Jafnframt hefur verið bætt inn á myndina hinu fræga "bjöllu-línuriti" (the bell-curve of intelligence) sálarfræðirannsóknanna á greindarvísitölu manna, en til hægri eru svo tvær vitundar- og DNA-forritunar-jafnvægistáknmyndir sem hvor um sig sýna ójafnvægi. Hér er ÚT-hluti vitundarbylgjunnar sterkari en INN-hlutinn og meira um hraða og ráðaleysi en gott minni, en grunnforrit heilahvelanna sýnir í heild sinni ójafnvægi þar sem mikil aukning hefur orðið á exon-ÉG-forritinu.
4-10_Bodefnatruflun.gif

Við höfum nú séð hvernig "svindlboðefnin" eða "hvers kyns ánetjandi efni", orsaka það sem kallað er að "endurupptaka boðefna bregðist" og hvernig það framkallar síðan fyrirbrigði það sem kallað er mörgum mismunandi nöfnum og sem hér í þessum fyrirlestri er kallað "filter". Það er svo þessi filter sem hefur þau áhrif á framleiðslu hemlandi boðefna heilans að það framkallar taugaánetjunarsjúkdómanna. Þetta á sér stað fyrir þá staðreynd að filterinn sest ofan í intron-kirnuforrit DNA-spíralanna, og er það jafnt í hin ráðandi forrit rúmskynjunar-VIÐ-hvelsins, sem bakgrunnsforrit efniskynjunar-ÉG-hvelsins. Þetta breytir ekki einungis raunveruleikaskynjun einstaklingsins og persónuleika hans, heldur kemur jafnframt í veg fyrir náttúrulega og heilbrigða framleiðslu á taugahemlum í gegnum bæði þessi forrit. Afleiðing þessa hemlaskorts er síðan stressaður og ófullnægður einstaklingur sem er neyddur til að fá sér aftur og aftur "svindlboðefnin", eða vímugjafa í einhverju formi. Þetta er rótin að taugaánetjunarsjúkdómunum sem heildarhugtakið "alkóhólismi" er svo notað yfir, en sjúkdómseinkenninn koma aðallega fram í því, að hin verðandi alkóhólisti fer strax að þurfa meira magn til að ná sömu vímu, sem er hið aukna áfengisþol. Áberandi er hve lítið áfengismagn einstaklingurinn þarf í byrjun neyslu, en eftir því sem árin líða, "filterinn" vex og náttúruleg boðefnaframleiðsla minnkar, þarf einstaklingurinn að nota stöðugt vaxandi magn vímugjafa í takt við filterinn og verður hið andlega, breytta alkóhólíska hugarfar því stöðugt verra. Þar sem raunveruleikinn er okkur öllum sameiginlegur, smitar hið alkóhólíska hugarfar út frá sér, einkum í aðstandendur, sem einnig öðlast filter á forsendum rangra hugsana, án þess þó að þeir fái hið "líkamlega ofnæmi" sem alkóhólistar skilgreina. Þessum einstaklingum er svo hættara við að ánetjast, fari þeir að stunda drykkju, þar sem þeir eru þegar komnir með einhvern filter. Á lokastigi sjúkdómsins fer svo lifrin að gefa sig og áfengisþol neytandans hrynur.

Til viðbótar við truflanirnar frá filternum, er talið líklegt að um sérstakar tengingarskemmdir sé að ræða meðal ákveðinna "tengifruma", sem hafa með boðefnaframleiðslu efnis-ÉG-hvelsins og heiladingul-kyrtils að gera, en þetta eru taugar sem við hugsum ekki með. Ef þetta er rétt, þá eru þessar skemmdir varanlegar á "tengifrumum". Taugar þessar fá laun sín við að flytja skilaboð um taugahemlaframleiðslu og fá greitt fyrir með boðefnum, en í langvarandi neyslu fá þær ekki að starfa og því enga næringu og drepast því. Hér er að verki lögmálið "Ef þú notar það ekki, taparðu því!", en það gildir um öll líffæri, sem visna ef þau eru ekki notuð. Þetta kemur svo aftur fram í rýrnun svokallaðs dreka, sem er hluti hvataheila og er það rúm-VIÐ-hvels drekinn, sem aðallega rýrnar í alkóhólistnum. Í þunglyndum aðstandendum er það svo aftur efnis-ÉG-hvels dreki sem rýrnar. Augljóst ætti að vera, af þessari skyggnu og textanum við hana, að einstaklingur sem svona er komið fyrir, á í miklum erfiðleikum með að hætta neyslu sinni, án þess að losna við filterinn í rúm-VIÐ-hveli heila síns að einhverju leyti. Í  næsta kafla skoðum við batann frá ánetjunninni og fáum þar að sjá hvernig við losnum við rúmskynjunar-VIÐ-hvels filterinn, en ekki filterinn í bakgrunns-intron-forriti efnis-ÉG-hvelsins. Þetta, ásamt mögulegum skaða á taugatengingum, gerir svo sjúkdóminn alkóhólisma varanlegan, þó svo að með upprætingu megin-filtersins séu sjúkdómseinkennin í dvala. Hér verður líka ljóst hvers vegna talað er um að sjúkdómurinn sé þríþættur, en filterinn í intron-kirnu forritum DNA-sameinda heilans, er það sem orsakar hið andlega mein og hina huglægu þráhyggju, en bakgrunns intron-forrit efnis-ÉG-hvelsins, ásamt hinum mögulegu tengitaugaskaða, orsakar hið svokallaða líkamlega ofnæmi, sem ekki er hægt að losna við.
4-11_A_Gena-formauki.gif


4-11_B_Rangur-formauki.gif


QF-kenningar staðfestingar tillaga:

Orðið "erfðakóða formauki" (epigenetic marker) þýðir orðrétt “viðbót til breytinga á gena röðinni” og er notað yfir ábættar merkingar í DNA sameindinni sem fyrst voru uppgötvaðar árið 1910 í korni og síðan 1991 í spendýrum. Við aldamóta loka talningu DNA kyrnanna og kortlagningu erfðakóðanna af 'Human Genome Project' og 'Institute for Genetic Research', hafði leitinn að stjórnun genamengisins, ásamt skýringum á því hvernig gena starfseminni gæti verið breytt á annan máta en með breittri kyrnu röðun erfðakóðanna, fengið byr undir báða vængi, en þar hefur 'erfðakóða formaukinn' gefið svarið við síðari spurningunni. Nú hafa margar tegundir af  'erfðakóða formauka ferli' verið uppgötvaðir en þar er talið til methylation, acetylation, phosphorylation, ubiquitylation og sumolyation, en þar af er DNA methýl-húðunnin algengust. Erfðakóða formauka ferlin eru náttúruleg og nauðsynleg í margri lífrænni starfsemi, en komi þau fram í rangri birtingu geta þau framkallað meiriháttar heilsu og hegðunar vandamál.

Nú þegar í dag, hefur mikill fjöldi af líkamlegum sjúkdómum og andlegum hegðunarvandamálum, ásamt öðrum heilsufarseinkennum, verið tengdur við truflanir á erfðakóða formaukunum. Þar er að finna meðal annars, næstum allar tegundir af krabbameini, truflunum á hugsunar starfsemi, öndunar-, æða-, kynfæra-, ónæmis- og taugahegðunar- kerfa sjúkdómum mannslíkamans. Þekktar eða grunaðar orsakir á bakvið truflaða erfðakóða formauka starfsemi, innihalda mikinn fjölda orsakavalda eins og til dæmis þungmálma, skordýraeitur, díselolíubruna-afgas, tóbaksreykur, polycyclic aromatic kolvetnasambönd, hormón, geislavirkni, vírusar, bakteríur ásamt ýmsum tegundum af grundvallar næringarefnum, en neysla mannsins á alkóhóli er samkvæmt QF-kenningunni algengasta og versta orsökin. Ein af þeim rannsóknarniðurstöðum í erfðakóða formauka rannsóknunum, sem mest hafa komið á óvart, eru fréttir af formauka breytingum sem kunna að hafa fluttust í gegnum minnst fjórar kynslóðir af lífverum, en þessu hefur QF-kenningin haldið fram síðan 1994.

Samkvæmt QF-kenningunni þá er genatjáningunni stjórnað af  "DNA-lífstjórnunar forritum" þeim sem er í QF-intron kyrnu hlið DNA-sameindarinnar sem þýðir stjórnun hinna heilbrigðu erfðakóða formauka. Þetta þýðir að sérhver eiturefnatruflun í þessum forritum er að orsaka rangar DNA-formauka merkingar í DNA-sameindinni, sérstaklega í heilanum, en þaðan geta þessar röngu merkingar verið fluttar með 'skammta stökki' í samsvarandi stjórnandi líkamshluta, sérstaklega kyrtlanna. Þetta eru þær uppsöfnuðu starfrænu truflanir sem QF-kenningin kallar filter og sem koma í veg fyrir eðlilega boðefnaframleiðslu í heila alkóhólista og annara taugaánetjaðra þráhyggju sjúklinga.  

Framtíðarhorfur varðandi yfirgripsmikillar allhliða erfðakóða formauka rannsóknir í tengslum við mikinn fjölda sjúkdóma sem framkallaðir eru í gegnum rangar formauka merkingar, eru margfalt flóknari og yfirgripsmeiri en 'The Human Genome Project', en það var alheimsleg samvinna sem stóð yfir í meira enn tíu ár og kostaði marga milliarða dollara.

Það sem hér er sagt er ekkert smámál og að okkar mati stærsta spurning mannkynsins. Því spyrjum við okkur: Getur þetta virkilega verið? Þar sem ekki er hægt að gera beinar kannanir á þessu, þá verðum við að styðjast við óbeinar niðurstöður, sem koma úr ýmsum áttum:

Í fyrsta lagi: Sálar- og taugalíffræðirannsóknir
skoðaðar í Skyggnu #4-09 .
Í öðru lagi: Trúarbragðakennisetningar, skoðaðar í skyggnu #48.
Í þriðja lagi: Sjúkleikaskilgreiningar AA-samtak- anna skoðaðar í skyggnu #48.
Í fjórða lagi: Upplifanir skammtafræðibrautryðj- enda skoðaðar í skyggnu #48.
Í fimmta lagi: Nýjar samanburðarlíffræðirannsóknir á öpum og mönnum í skyggnu #49.
Í sjötta lagi: Erfðaferli hins ranga intron-forrits er svo skoðað í skyggnu #49.


Fyrsti könnunarvettvangur okkar á spurningunni um tilvist hins falska intron-forritis;
  Ábendingar sálar- og taugalíffræðirannsókna.

Við byrjum á því að skoða ýmsar ályktanir og niðurstöður sálarfræðinnar, en í mynduppsetningunni höfum við tekið hina kunnu yfirlitsmynd dr. Sigmundar Freud þar sem heilanum er skipt í þrennt, "EGÓ", "OFUR-EGÓ", og "ID", en þar taldi Freud að undirmeðvitundin innihéldi það sem hann kallaði OFUR-EGÓ. Taldi hann OFUR EGÓIÐ vera okkur náttúrulegt og væri það jafnframt vandræðavaldurinn í lífi manna. Var það tillaga hans að það eina sem hægt væri að gera við ónotin frá þessu OFUR-EGÓI, væri að fara með það til sálgreinis, eða bara drekka brennivín á það. Dr. Carl Gustaf Jung - sem sáði fræinu að AA-samtökunum - var ekki sammála dr. Freud og varð þessi ágreiningur hluti af aðskilnaði þeirra. Á síðustu öld voru gerð ógrynnin öll af greindarvísitölu-prófunum á fólki og var meðalniðurstaðan eins og fram kemur á línuriti því sem sett er inn á myndina hér í Skyggna #4-09. En það er hin fræga bjöllu-bogalína, eða "bell curve". Þar er vaxandi fólksfjöldi rannsakaðra settur á móti vaxandi greindarrannsóknaniðurstöðum. Á skala, sem gerir ráð fyrir tvöhundruð mögulegum greindareiningum, kemur í ljós að meðalgreind fólks er um eitthundrað stig, en það vísar til þess að fólk hefur að meðaltali aðgang að helming heila síns, sem styður niðurstöður QF-kenningarinnar. Að vísu er rétt að athuga, að greindarvísitöluprófanirnar hafa verið mjög efnishyggjuhvels-miðaðar, en sú staðreynd í sjálfu sér styður niðurstöður QF-kenningarinnar enn frekar. Við þetta bætist svo að sálarfræðin talar um rúmskynjunarhvelið sem undirmeðvitund og eru sálfræðingar sífellt að reyna að finna út hvað þar er á seyði, en þessi leit er enn frekari vísbending um, að þar kunni að vera blekkingarhjúpur á ferð.

Hér koma einnig til niðurstöður úr taugalíffræðirannsóknum sem sýna, að við notum nánast eingöngu efnishyggjuhvelið við að leysa hversdagsleg verkefni okkar. Er það kallað "ósamhverfi mannsheilans" og eru þessar niðurstöður svo veigamiklar að þær verða skoðaðar sérstaklega hér á eftir í Skyggnu #4-11. Almennt er svo talað um, að meðalmaður hafi einungis aðgang að um 50% getu heila síns og noti daglega 15 til 30% af þeirri getu, en af þessum tillögum eru margar útgáfur.

4-12_Filterskapadur-djofull.gif


Annar könnunarvettvangur okkar á spurningunni um tilvist hins falska intron- forritis;  Ábendingar trúarbragðakennisetninganna.
Ef trúarbrögðin eru skoðuð í ljósi þessara niðurstaðna QF-kenningarinnar, sést að öll trúarbrögð snúast að stórum hluta um þessa spurningu. Áður en við skoðum hvað trúarbrögðin hafa að leggja til málanna viðkomandi hinu falska intron-forriti rúmskynjunarhvelsins í QF-kenningunni, er viðeigandi að skoða hvað hinn mikli náttúrusálfræðingur, Fyodor Dostoevsky, hafði að segja um þetta. Hið illa, sem fyrirfinnst ekki í náttúrunni, er tjáð hér í táknmyndinni um hugtak okkar um hið illa í manninum, okkur sjálfum og eru orð Dostoevsky hér mjög viðeigandi og staðfesta QF-líkanið um okkar eigin sköpun hins illa. Hafði hann þetta að segja: "Ef Djöfullinn er ekki til, en maðurinn hefur skapað hann, þá hefur hann vissulega skapað hann í sinni eigin ímynd og líkingu", og á það fulla samsvörun við myndir QF-líkansins um hið falska intron-forrit.

Þegar kemur að trúarbragðakennisetningum, virðist okkur sem þær snúist nánast eingöngu um þetta falska forrit í intron-kirnum rúmskynjunarhvelsins. Skulum við því kíkja á hvað þau hafa að segja um þessa tillögu QF-kenningarinnar. Ef við byrjum í Austur-Asíu og skoðum taóismann (með hliðsjón á Konfúsíusisma), þá er þar talað um drekann, sem bæði getur verið jákvæður og neikvæður og skyldu menn gæta þess að hafa hann góðan. Næstur er hindúisminn á Indlandi, en þar er þetta forrit þekkt ýmist sem "karma-", lögmál orsaka og afleiðinga, "maya-", blekkingin mikla eða "mara", sem er enginn annar en hinn illi eða Djöfullinn sjálfur. Þar sem búddaisminn er sprottin af hindúismanum, notar hann sömu hugtök um þetta forrit. Þá eru það Mið-Austurlönd, en þar eru elstu núlifandi trúarbrögðin Gyðingdómurinn, sem að einhverju leyti er sprottinn af trúarbrögðum Forn-Egypta, þar sem einn aðalhöfundur Gyðingdómsins var alinn upp af Forn-Egypskum prestum við hirð Faraóans. Í Gyðingdómnum er komist öllu nær upptöku hins falska intron-forrits, í sögu Mósesar af syndafalli mannsins og burtvísun hans úr Paradís. Þar er hinn forboðni ávöxtur ekkert annað en alkóhólið, þó svo hann þori ekki að segja það beint, af ótta við óvinsældir, en neysla þessa ávaxtar, segir snákurinn, verður til þess að maðurinn muni verða eins og Guð og þekkja muninn á réttu og röngu, góðu og illu. Þetta er að sjálfsögðu andstætt afleiðingum áfengisneyslunnar enda eru þetta orð snáksins, eða drekans, sem er jafnframt lygarinn, en afleiðingarnar eru svo brottvísun úr sæluástandi "paradísah", sem er tákn um skerta framleiðslu endorfína og andlega vanlíðan í stressi. Þessu til viðbótar eru svo syndir feðranna, erfðasyndin, sem eru erfðirnar á hinu falska intron-forriti. Er þetta skilgreiningin á hinu falska forriti, sem komið er ofan í forrit hins Æðra-Sjálfvilja í intronunum og er sköpun okkar á því sem við svo köllum Djöfullinn. Þessar líkingamálssögur Mósesar koma heim og saman við niðurstöður QF-kenningarinnar. Þar sem Kristindómurinn og íslam eru trúarbrögð sem sprottin eru af Gyðingdómnum, nota þau sömu grunnhugtökin og hann.

Þriðji könnunarvettvangur okkar á spurningunni um tilvist hins falska intron- forritis;  Sjúkleikaskilgreiningar AA-samtakanna,
Hið falska forrit í VIÐ-intronum rúmskynjunarheilahvels kemur mjög við sögu í leiðréttingarprógrammi AA-samtakanna, en þar er það einfaldlega kallað, lestir og brestir. Er tilgangur AA-prógrammsins að losna við þetta forrit fyrir tilstilli Guðs, sem samkvæmt niðurstöðum QF-kenningarinnar, á sér stað í gegnum Jamais vu trúartaugamiðstöðina í þessu heilahveli. Fjallar fjórði og síðasti þáttur þessa fyrlestrar um það taugalífræðiferli sem býr að baki þessari leiðréttingu.

Fjórði könnunarvettvangur okkar á spurningunni um tilvist hins falska intron- forritis;  Upplifanir skammtafræðibrautryðjenda.
Einna merkilegast í þessari lauslegu könnun, er sú reynsla sem sumir forfeður skammtafræðinnar urðu fyrir á fyrstu árum rannsókna sinna. En þeir urðu þess áskynja að svo virtist sem væru þeir í sumum rannsóknum sínum að horfa á raunveruleikann í gegnum einhvers konar "filter". Filter svipaðan þeim sem sem settir eru á myndavélar. Er þetta sagt hafa verið ein af spurningum dr. Volfgang Pauli til dr. Carls Gustafs Jungs, þegar hann heimsótti hann til Zurich 1930. Hugtakið filter um Djöfulinn, eða persónulega lesti og bresti, er andstætt því sem er að finna í sálarfræðinni og trúarbrögðunum, þar sem það er ekki þolenda tengt og án allra ásakana í garð einstaklingsins um að hann sé eitthvað verri en aðrir. Vísar hugakið filter einungis til þeirrar tillögu að eitthvað starfi ekki rétt í heilanum og verður filter hugtakið því það hugtak sem framvegis verður notað hér í þessari umfjöllun um hið falska intron-forrit.

Fimmti könnunarvettvangur okkar á spurningunni um tilvist hins falska intron-forritis; 
Samanburðar-taugalíffræði-rannsóknir á öpum og mönnum.

Það var fyrst upp úr miðbiki tuttugustu aldarinnar að líffræðingum fór að takast að efnagreina og kryfja mannsheila að einhverju gagni og var þá meðal annars hafist handa við að reyna að finna hvað það var í heilanum, sem orakaði hinn gífurlega afkastamun milli manna. Meðal annarra frægra manna, gaf Einstein sjálfur heila sinn í þessar rannsóknir. Voru niðurstöðurnar þær að enginn verulegur munur fannst á heila þeirra, sem við mennirnir skilgreinum sem bjána eða snillinga. Einnig fengu menn um þetta leyti, niðurstöður sem sýndu að ekki var að finna neinar sérstakar skemmdir á heilum úr alkóhólistum, ef þeir voru ekki byrjaðir að fá krampa og delerium-tremens. Kom í ljós að það var ekki fyrr en í krömpunum og deleríum-tremens sem taugadauðinn byrjaði, en þetta var staðfest um þessar mundir af reynslu AA-samtakanna, sem sýndu að illa ruglaðir alkóhólistar, sem talið var að væru með miklar heilaskemmdir, náðu sér og afrugluðust. Síðar fundust rýrnaðir hvataheila hægri-drekar í langt gengnum alkóhólistum.

Á síðustu áratugum tuttugustu aldarinnar urðu miklar framfarir í heilaskönnunartækni taugalíffræðinnar og voru nú meðal annars endurgerðar tilraunirnar á þeim sem við skilgreindum sem bjána og snillinga. Voru slíkir einstaklingar settir í skanna, þar sem hægt var að sjá hvar og hversu mikil virkni var í heilanum hverju sinni og þeir síðan spurðir sömu spurninganna. Niðurstöðurnar voru þær, að sá sem við köllum snilling svaraði spurningunni strax rétt og sýndi skanninn lítt aukna virkni í heila hans. Sá sem við köllum bjána, hugsaði og hugsaði aftur á móti, og kom ekki með neitt svar, en skanninn sýndi gífurlega aukna virkni í heila hans á meðan. Ekki var hægt að ákvarða neitt um þessar niðurstöður annað en það, að verið var að horfa á tvo heila með mismunandi magni af starfrænum truflunum. Þetta er filterinn samkvæmt QF-kenninga-líkaninu um heilastarfsemina.

Niðurstöður annarrar mjög athyglisverðrar skannarannsóknartilraunar, gefur að líta á skyggnunni hér, en þetta er samanburðarstaðfesting á svokölluðu "ósamhverfi mannsheilans", sem áður var minnst á og þykir staðfesta QF-kenninguna til jafns við "binding problem"-tilraunina sem sýnd var hér áður með Skyggnu #2-19. Myndirnar sýna skannaniðurstöður fyrir heila í manni og simpansa, sem báðir eru að leysa sömu einföldu tölvuþrautina, en þrátt fyrir að myndirnar séu ekki góðar, þar sem þær eru teknar af myndbandasjónvarpsupptöku, er niðurstaðan tiltölulega skýr. Kemur fram að maðurinn notar nánast einvörðungu efnisskynjunarhvelið við að leysa þrautina, en simpansinn aftur á móti, notar bæði heilahvelin. Ástæðurnar fyrir þessum mismun eru ekki þekktar í vísindum taugalíffræðinnar, en QF-kenningin er með skýr svör um þær; Simpansinn og forfeður hans, hafa ekki verið að, og eru ekki að, iðka boðefnasvindl eða heilamengun sér til afslöppunar. Þeir eru að framkalla taugahemla eins og endorfín og dópamín á náttúrulegan máta.

Sjötti könnunarvettvangur okkar á spurningunni um tilvist hins falska intron- forritis;  Erfðir hins ranga intron-forrits.
Skipuritið hér fyrir neðan er af hinni frægu rannsóknarniðurstöðu tékk-austurríska munksins, Jóhanns Gregor Mendel, á hinum genitísku erfðalögmálum, sem hann gerði á nítjándu öld og sem aðeins lítillega hefur þurft að leiðrétta síðan. Sem dæmi sýna erfðalögmálin að ef hvítur og svartur einstaklingur eignast barn saman, getur barnið orðið hvítt og einnig barn þess barns, en síðan getur komið svartur einstaklingar í þriðju kynslóð eða fjórðu. Nú er að koma í ljós að áunnin hegðunarmunstur erfast í gegnum kynslóðirnar eftir þessu lögmáli og tilheyra taugaánetjunarsjúkdómarnir þessum flokki erfða, en þetta staðfestir svo aftur tillögur QF-kenningarinnar. Með öðrum orðum, erfðaorsakir taugaánetjanasjúkdóma geta átt rætur sínar allt að 5 til 7 kynslóðir til baka.
 4-13_A-Osamhv.gif


(Hér kemur myndbandsúrklippa #08)Eitt af því allra furðulegasta sem fram kemur, í þeim hluta QF-kenningarinnar sem snýr að lífinu og mannsheilanum, er staðfesting á því að spádómar eru mögulegir og hvernig virkni þeirra er háttað. Í framhaldi af því kemur í ljós, að hægt er að fá samhangandi og raunveruleika-samsvarandi túlkun á hinum furðulega og ruglingslegu trúarlegu myndlýsingum í spádómi Opinberunarbókar Biblíunnar, séu þær túlkaðar út frá líffræðilegum byggingarhugtökum og skammtafræðilegum starfshugtökum um mannsheilann. Kom í ljós að á þessum forsendum var spádómurinn að lýsa þróunarferli einstaklings inn í lokastig taugaánetjunarinnar, endurhæfingu  og fráhvörfum ásamt lífi hans þar á eftir. Með öðrum orðum: Hvernig það var -- hvað gerðist -- og hvernig það er -- í taugánetjunarsjúkdómsferli þessa einstaklings.

4-14_Gata-13-Kaflans.gif

Þar sem þessi túlkun leiddi í ljós líkingarmálsmyndlýsingar á framköllun filtersins í heila hins taugaánetjaða í 13. kafla spádómsins, er viðeigandi að taka þá túlkun hér inn í þessa umfjöllun um þetta fyrirbrigði, en þar segir líkingarmálið í grófum dráttum frá dýrunum tveim og drekanum:

Fyrra dýrið:  "kemur upp úr sjónum með vald drekans", en þetta eru lýsing á illa hemlaðri virkni úr hvataheilanum, "sjónum", eða hægri-dreka, inn í rúmskynjunar-VIÐ-hvelið.


Seinna dýrið:
"kemur upp úr jörðinni og talar sem dreki með vald fyrra dýrsins", en þetta er lýsing á illa hemlaðri virkni úr hvataheilanum, "jörðinni", eða vinstri-dreka inn í efnisskynjunar-ÉG-hvelið, sem með alkóhólinu nýtur boðefnavirkni rúmhvelsins. Seinna dýrið lætur síðan byggja líkneski  af sjálfu sér í formi fyrra dýrsins, þar sem fyrra dýrið var til húsa, eða "til heiðurs fyrra dýrinu".

Síðan segir í niðurlaginu að engar taugafrumur geti stundað boðefnaskipti nema að hafa leyfi seinna dýrsins sem hér er skapað með filternum eða taugaánetjunarsjúkdómnum. Þetta segir okkur að nánast öll boðefnaskipti taugafrumnanna séu ráðin af virkni filtersins, sem við munum nú skoða hér á eftir, þó ekki í spádómsmáli.

Ef það er rétt sem QF-kenningin leggur til, að um sé að ræða að raunveruleiki æðra-sjálfsins eða Guðs- vitundar tengslanna í heilanum, sé truflaður af filternum og sé þar með alvarlegasta vandamál mankynsins, þá er ekki að furða þó fjallað sé um fyrirbrigði filtersins í þessum spádómi Biblíunnar. Þar sem filterinn er orsök allra þessara truflana í starfsemi orsakahluta heila okkar, og skapar jafnframt afrit af egóforriti einstaklingsins ofan í intron-trúar og samkenndarstöð heilans, er ekki að furða þó að fram komi einstaklingar sem við síkósu-uppvakningu þessa forrits, fara að lýsa því yfir að þeir séu, Jesús, Búdda, María mey eða Napóleon. Er heldur ekki að undra hina almennu óbeit manna á því sem þeir skilgreina sem hvers kyns "Guðs-kjaftæði", þar sem sálfræðingar og geðlæknar fara fremst, eftir að hafa heyrt marga andlega sjúka einstaklinga rausa mikið rugl af þessu tagi. Það er heldur ekki skrýtið að Kristur hafi varað við komu margra svindl-Krista í framtíðinni, en hann hafði greinilega innsæi í framþróun hins andlega ástands mannkynsins. Tilvist filtersins skýrir jafnframt hina miklu fjölbreytni og aragrúa af starfrænum truflunum í rúmskynjunar- VIÐ-heilahvelinu, eða undirmeðvitundinni, sem svo inniheldur skýringar á því hversu hlutfallslega fátíð tónlistar-, myndlistar-, innsæis- og ímyndunarafls- sköpunarvirknin er meðal mannanna, að við gleymum nú ekki hinni þvinguðu siðferðisvitund okkar og efnishyggju tengda kærleika til hvors annars. Allt þetta staðfesta heilastarfslíkön QF-kenningarinnar.4-15_Extreme-vitund.gif
 

Hér er yfirlit yfir ystu mörk filtersástands mannsheilans og er myndin einungis til þess að benda á helstu flokka hinna starfrænu truflanna er filterinn veldur, en við skulum gera okkur ljóst að hér er alls konar millibilsástand mögulegt. Augljóst er að filterinn getur hafnað hvar sem er í heilanum og safnast hann upp á mismunandi sviðum hans. Þar sem mikið af hvötum okkar verða illa hemlaðar í neysluástandinu, einkum kynhvötin, er þeim svæðum í heilanum sem hvötunum þjóna, einkum hætt við að safna í sig filter. Þetta er höfuðástæðan fyrir því, að tíðni krabbameins er svo há í kynkirtlum mannsins. Rétt er að athuga að á myndinni er ekki tjáð hið sérstaka vitundarástand, sem á sér stað í hinni hröðu líftækni-bataþróun sem framkallast við upprætingu filtersins.

Efst í miðju skyggnunar höfum við einstakling, sem er filterslaus og er það hinn uppljómaði furðufugl, en hann getur ekki annað en verið öðruvísi en hin venjulegi nútímamaður. Hér er boðefnajafnvægislínan þannig, að brennipunktur vitundar, tjáður með kúlu, er stöðugt í miðjum heilanum, eða stóru heilabrúnni. Þetta á við um menn eins og trúarbragðahöfundana, en í þessu ástandi er trúarstöð mannsheilans fullvirk. Þetta eru einnig margir sköpunarsnillingar mannkynsögunnar, einkum þeir sem ekki örvuðu andlega getu sína með efnum, eins og Albert Einstein, sem fékk andlega vakningarupplifun sem unglingur og aldrei drakk áfengi. Flestir hinna svokölluðu hernaðarsnillinga mannkynsögunar, örvuðu heila sinn með áfengi eða efnum og hafa jafnvel heilu vísindakenningarnar verið skrifaðar af slíkum einstaklingum.

Í miðri miðröðinni höfum við þá hin svokallaða meðalnútímamann, sem ýmist notar áfengi eða ekki, en ef hann gerir það, þá getur hann nota það í hófi eins og það er kallað, eða missir ekki stjórn á neyslu sinni að öllu jöfnu. Flestir eru með erfðafilter, en þeir sem eru með mikinn erfðafilter eiga yfir höfði sér að verða með tímanum alkóhólánetjaðir. Hér er boðefnalína heilans með tveimur lágpunktum, sem þýðir að brennipunktur er ráðandi í efnis-ÉG-hvelinu, en stekkur af og til yfir í rúm-VIÐ-hvelið og fylgir þessu yfirleitt klofin vitundarbylgja, sem svo leiðir af sér agaleysi, einbeitingar- og athygliskort sem veldur svo slysunum. Margir slíkir einstaklingar fá andlega vakningarupplifun, en fara síðan að örva heilastarfsemina með alkóhóli eða kókaíni og með því snúa áhrifum hennar til baka. Aðrir framkalla andlega vakningarupplifun alfarið á slíkum efnum eins og dr. Sigmund Freud og sir Arthur Conan Doyle. Hættan í þessu er að þessir einstaklingar geta þróast inn í einn hinn fjögurra algengustu geðsjúkdóma, eða þá að þeir lenda inn í öðru hvorum hinna tveggja vitundarójafnvægis- geðraskana heilans.

Neðst í miðröðinni gefur að líta boðefnaójafnvægisástand í heila einstaklings sem er kominn að endamörkum boðefnasvindlsins og er filterinn orðinn það þétt ofinn í heila hans að hann getur nánast ekki framleitt nein hemlandi boðefni. Verður hann því að fá sé einhvers konar gervitaughemla utan að, hvað sem það kostar, en boðefnalínan er komin út úr heila hans og getur brennipunktur vitundar verið hvar sem er í heilanum í þessu ástandi. Þessi einstaklingur er mjög nálægt því að hrökkva inn í einn hinna fjögurra þekktustu geðsjúkdóma, eða þá að þeir lenda inn í öðru hvorum hinna tveggja vitundarójafnvægis-geðraskana heilans

Efst í hægri röð er geðsjúkdómurinn geðhvarfasýki, eða manía-depressiva. Í miðri hægri röð er geðsjúkdóm- urinn geðklofi, sem birtist í minnst fimm útgáfum. Neðst í hægri röðinni er svo geðsjúkdómurinn stjarfaklofi, sem kom fram í myndinni "The Awakening", með Robbie Williams og Robert De Niro. Neðst í vinstri röð er það sem ýmist er skilgreint sem geðröskun, eða geðsjúkdómur, en það er þunglyndið sem mjög algengt meðal alkóhól og lyfjaneytenda. Í miðju vinstriraðar er ástand sem ekki er skilgreint sem geðsjúkdómur en þetta eru síkópatinn eða sósciopatinn og fjölpersónuleikinn, sem einnig eru mörgum alkóhólistum ekki ókunnir. Efst í vinstri röðinni er svo ástand hins duglega egó-maníska hrokagikks sem algengur er meðal aðstandenda alkóhólista.

Að lokum skal bent á, að það er ekkert sem segir, að ekki sé hægt fyrir hvern sem er, að losna við filterinn og komast í vitundarástand númer eitt, vitundarástand hins uppljómaða. Það kann hins vegar að vera mismunandi erfitt að komast þangað og getur þarfnast mikils skilnings á viðfangsefninu og jafnframt mikillar hjálpar og leiðsagnar.4-16_Skonnun-filtertrufluna.gif
 

Efri skannamyndin á að gefa okkur hugmynd um það hvernig meðalmaðurinn lítur út, með sinn meðalfilter - en hinn sameiginlegi erfðafilter hefur nú vaxið og útbreiðst á Vesturlöndum allverulega á síðustu öld. Það er þessi meðalfilter sem kann jafnframt að vera ein banvænasta útgáfan af filternum þar sem afleiðingar hans koma fram í hvers kyns öfgahegðunarmunstrum, sem öll eru orsökuð af tilraunum intron rúmskynjunar- VIÐ-hvelsins, til að bæta upp á einhvern máta, hina skertu endorfínframleiðslu heilans. Hér kemur til skjalanna mikið úrval af stjórnleysisþráhyggju þar sem efst eru á blaði átröskunarfíknirnar, spilafíknirnar, sambands- og kynlífsfíknirnar, afbrigðilegar kynhegðunarfíknir og má hér lengi telja. Meðalfilter þessi skapar mikla óhamingju og leiðir til dauða rétt eins og allir aðrir filterar, en í seinni tíð er ofátsfíknin að verða hvað verst á Vesturlöndum og hafa til dæmis bandarísku læknasamtökin nú viðurkennt, að ofátið hrjái ekki bara 30% Bandaríkjamanna, heldur 69%, en svipað ástand er að finna annars staðar á Vesturlöndum. Það ömurlegasta við þessa filtera er, að verið er að reyna að losna við þá, með sálfræðingasamtölum sem gefur falska tilfinningu um breytt ástand í gegnum framleiðslu samkenndarendorfína, en blekkingin skapar síðan vaxandi filter. Enn verra er svo lyfjaátið sem boðið er upp á, en það skapar enn meiri og verri filter.

Neðri skannamyndin á svo að tjá ástand langt gengins taugaánetjaðs einstaklings, en þar er mótsögnin sú að hann kann að vera í betri aðstöðu en meðaljóninn hvað við kemur því að losna við filterinn, þar sem þjáningarástand hans getur komið til með að leiða hann inn í hina einu réttu batalausn. Þar sem meðaljóninn er ekki alkóhólisti, dettur honum síður í hug að hann þurfi að hætta neyslu falskra boðefna og snúa sér að því að losa sig við filterinn á sama hátt og hinn langt leiddi neytandi, og með því breyta hugarfari sínu varanlega.
4-17_Alkahol-Truflad-Jafnva.gif


Eðlilegt jafnvægiskyn heilans.
Stytt lýsing úr skrifum
Andrew Derrington Sálfræðiprófessors.


Eðlileg jafnvægiskynjun
: Venjuleg jafnvægiskynjun heilans.

Í Skygnu 17 höfum við grafískar myndir sem sýna okkur einfeldnis útskýringu/lýsingu á heilbrigðri starfsemi og virkni jafnvægiskyns í ytra og innra eyra, ásamt grafík sem sýnir  hið tvöfalda QF-almynda vitundarsvið í heilanum sjálfum. Bygt inn í göng mið-eyrans og innra eyrans eru hin ofur-viðkvæmu skynjunar stjórnunar taugabrautir heilans sem gera okkur kleift að njóta jafnvægisstöðugleika í okkar daglega amstri án þess að það framkalli einhverjar spurningar um afköst þess. 
              
                                                                                                                                                                                                                       4-17_Alcoho-Body.gif

    Þrjár upplýsingamiðstöðvar framkalla fyrir, heilann jafnvægis skynjunar upplýsingarnar. Í mið-eyranu finnum við aðal tauga skynjunar söðvarnar og síðan finnum við aðal hreyfinga skynjunar líffærin í formi tveggja vökva fyltra hálf-hringlaga rörlaga pípa (semicircular channel) og hins svokallaða kuðungs (cochlea).
    Þetta eru skynjanir á hreyfingum höfuðsins í gegnum vökvahreyfingu í hinu
hálf-hringlaga röri (semicircular channel) og kuðungs (cochlea) sem eiga sér stað í VOR-innra eyranu (Vestibular Organ Reflexes). Þetta eru hreyfingar sem skynjaða eru í hálsi og líkama í gegnum vöðva og sinatengingar; ásamt hreyfingu hluta í umhverfi okkar skynjuðum af sjónkerfinu (Malleus, Incus, Tympanic membrane), Sables). Upplýsingarnar frá hinum mismunandi skynjurum eru bornar nákvæmlega saman áður en þær ná til vitundarinnar og áður en við (vitundin) framkvæmir "edrú" leiðréttingargjörðir sínar.
    Fræg dæmi um þetta eru höfuðhreyfingar skynjanir í heila nýliða-flugmanna, en þær urðu á stríðsárunum mjög hættulegar flugmanna-nýliðum. Þessar hreyfingar eru skyjnaðar af
"semicircular canal" hluta af Vestibular Organ innra eyranu sem eru hluti af af vökafyltum rörum, hluta af hauskúpunnni.
    Tengslin milli
"semicircular canal" hluta Vestibular Organ innra eyrans og kuðungsi eru aðskilin með vegg sem kallaðer er "copola" eða "copula". Þegar höfuðið snýst í fleti  "semicircular canalanna" hefur vökvinn tilhneigingu til að hægja á sér og þrýsta á móti "copulunni." Þrýstingur sá sem myndast er skynjaður af sérstökum taugum sem kallaða eru "hair cells" en þær framkalla þá skynjun sem segir að höfuðið sé að snúast. Við erum því með þrjú "semicircular rör" sitthvoru meginn í höfðinu þar sem hvert er staðsett til að tylkinna hreyfingu í mismunandi stefnu. Hér svarar VOR (Vestibular Organ innra eyrans) snúningshreyfingar skynjununum með jafnandi sveiflum augnhreyfinga sem kallaðar eru "nystagmus". Þar sem "input" (höfuð hreyfingarnar) og "output" (augn hreyfingarnar) í VOR eru nákvæmlega mælanlegar, er  jafnvægisvirknin eitt af best skyldu stjórnkerfum heilans.  --  Þrátt fyrir þessa staðreynd er kerfið enn að bjóða upp á nýjar óvæntar rannsóknarniðurstöður.

 

Drykkju ójafnvægis virkni: Alkahólið hefur áhrif sín á Vestibular Organ Reflexes (VOR).

Það er jafnframt vel þekkt stareynd að eitt af fyrstu líffærum taugkerfisns sem alkahólið truflar í druknum mönnum eru þessar tvær taugastöðvar í mið og innra eyranu. Alkóhólið í blóðinu örvar "semicircular rörin" og gerir "copuluna" léttari, og lætur hana með því fljóta. Þrýstingurinn uppávið sem af því myndast, er skynjuð af sérstökum taugum sem kallaða eru "hár frumur", en þær senda nú frá sér röng skilaboð til vitundarinnar. Þessi skilaboð krefjast rangrar leiðréttingar sem framkallar "ölvunar göngulagið", lætur okkur "detta niður stiga" og "orsaka umferðarslys" í akstri þar sem við drepum sjálf okkur og aðra. Hverskyns ónákvæmni í VOR starfseminni kemur fram sem hættuleg ójafnvægisskynjun í sjónsviði okkar.
    Í þessu skynjunarsviði kemur einnig fram eitt algengt viðvörunareinkenni, en það er svimi, sem kemur meðal annars fram þegar menn eru að venjast nýjum gleraugum.  Þegar breytt er um gleraugu breytist stækunargeta augans og með því stærð augn-hreyfinar þeirrar sem sér um nákvæmni leiðréttingarinnar á höfuðhreyfingunni. Þegar við svo venjumst gleraugunum aðlögum við okkur að VOR og heimurinn verður stöðugut aftur.  
    Lengi var haldið að leiðréttingar sveifluferlið í augnhreyfingunum--kallað "nystagmus"--væri orsakað af hitabylgju áhrifum í augnvökvanum, en tiraunir um borð í Skylab sýndu að þetta getur ekki verið þannig. Slíkir "hitauppstreymis straumar--nystagmus" geta ekki átt sér stað í geimnum þar sem ekkert aðdráttarafl er til staðar til að framkalla hitauppstreymi.
    Gagnstætt þessu--þó svo að það hafi ekki verið reynt í geymnum--þá er sú snúnigs skynjunun sem framkölluð er af alkahólinu háð aðdráttaraflinu. Annars væri stefna spunans ekki háð stöðu höfuðsins. Alkohólið örvar vökva hinna h
álf-hringlaga rörlaga pípa (semicircular channals) vegan þess að alkóhólið í blóðinu gerir "copuluna" léttari en vökvann í kringum hana og orsakandi það að hún flýtur og framkallar með því hin röngu skilaboð.
    Afleiðingin er uppávið þrýstingur á "copuluna" sem er jöfn snúning aukningu höfuðsins og er hún túlkuð af heilanum sem slík og framkallar með því "drykkju göngulag" sem afleiðingu. Með því að blanda 2 skömtum af þungu vatni (deuterium) við 1 skammt af alkahóli, jafnar það út þyngd "copulunar" og stöðvar hina röngu skynjun til heilans og þarmeð drykkjgöngulagið. Því miður er verði á þungu vatni og áhrif alkóhólsins á taugakerfið þess eðlis að þetta verður órunhæf lausn til að halda hausnum skýrum í drykkju.

 
Afeitrun: Hægt er að fjarlægja alkóhól frá VOR taugasviðinu með þungu vatni.

Sannað hefur verið að með tilraunum á einstaklingum að með því að blanda 2 hlutum af þungu vatni (deuterium) við 1 hluta af alkóhóli, stöðvar “the drunk gate” eða "drykkjau göngulagið".
                                                         
4-17X_Alkohol-Spinning-Room.gif
 

     Hin óeðlilega jafnvægiskynjun heilans "Drykkju Spuna" ástandi.
Stytting skrifa Dr.
Karl S. Kruszelnicki sálfræðings.

Hvað gerist þegar “Herbergið snýst í fillríi.”.

Annað aðal alkóhólíska meðvitundarójafnvægið er "Fillerís Snúnungur Herbergis", eða “Drunk spinning Room”, sem með fáum undirtekningum er mjög svipað og ójafnvægi það sem tengist “copula/hair-nerve” ójafnvægis virkninni. Við skoðum nú hvað Sálfræði Doctorinn Karl S. Kruszelnicki hefur að segja um þetta fyrirbrigði, þar sem einstaklingur verður nægilega drukkinn áður en hann gengur til rekkju og fær þá tilfinningu að herbergið sé farið að snúast. Hvernig fer alkóhólið að því að framkalla þessa skynjun þegar við erum að reyna að sofna eftir drykkju?

    Fyrir efnafræðingin er ethanol, methanol, propanol og butanol allt hlutar af fjölskyldu sem kölluð er "alkóhól". Hver efnafræðingur veit jafnfaramt að það er bara eitt af þessu alkóhóli sem þú getur drukkið - ethanol. Hin alkóhólin eru eitruð. Ethanol, alkóhólið sem þú getur drukkið, er fyrir líkamann mjög sterkt lyf. Alkahólin notuð almennt sem iðnaðar leysiefni, kröftugt sótthreinsunarefni, og sem verndarvökvi til að verja dauða lífræna hluti fyrir rotnun í flöskum. Með hliðsjón af því hve öflugt lyf alkóhólið er og þeirri stareynd að ethanolið er mest notaða deyfifið í mannkyninu, er að undrast að það skuli ekki hafa fleirri aukaverkanir.
    Maðurinn hefur veriða að sulla í bjór í minstakosti síðastliðin 7,000 ár og það eru 6000 ára gamlar efnafræðilegar staðreyndir fyrir þessari neyslu að finna í Sumerian verslunarmiðstöð við Godin Hofið í Zagros fjöllunum í vestur Iran. Þessi verslunarmiðstöð varð síðar að virki á hinnum fræga Silki Vegi til Kína. Árið 1991 fundu fornleyfafræingar í rústum eins af herbergjum þessarar verslunarmiðstöðvar, efnafræði leyfar af víni. Ári seinna, eða 1992, fundu þeir í öðrum krukkum í sama herbergi, efnafræði leyfar fyrir því að bjór hefði
einnig verið lageraður þar í krukkum.

../ALCATRAS/4-17X_Alcoho-Body.gif

    Þrátt fyrir að heimurinn hafi snúist nokkru sinnum síðan Súmmersku verslunarmenninir tæmdu þessar krukkur, eru við enn ekki alveg 100% viss hversu mikið alkóhól þarf til að láta herbergi snúast. Nokkrar kenneningar eru á boðstólum, en hinar vinsælustu halda því fram að það sé vegna þess að alkóhólið breyti þéttleika sumra hluta í jafnvægiskerfi okkar.

    Eyru okkar gere meira en bara heyra hljóð (með því að breyta hljóðbylgjum í rafbylgjur) - þau innihald einnig jafnvægiskyn þitt. Þetta gerist í hvoru innra eyra fyrir sig, á sitt hvorri hlið höfuðs þíns. Það er hér staðreynd að í hvoru innra eyra höfum við tvö aðskilin kerfi sem fást við jafnvægiskynið.
    Í fyrsta lagi þá er að finna í hvoru innra eyra, þrjú hálfhringlaga holrör sem fest eru hornrétt hvert við annað.
Þessi þrjú hálfhringlaga holrör eru fyllt með vökva sem skynjar snúnings hraðaaukningu í vökva hvers rörs fyrir sig, í þeim þrennum flötum sem rörin mynda - upp-niður, vinstri-hægri og afturbak og áfram. Í öðru lagi er svo að finna tvæt kúlula festingar sem líkjas hlaup klessum nálægt grunninum, þar sem þessi þrjú hálfhringlaga holrör koma saman - þær eru kallaðar "utricle" og "saccule" - og gefa þér upplýsingar um lóðrétta og lárétta hröðun.
    Hér kemur svo þýðingarmasta atriðið - það sem setur svo jafnvægisskynjunina í gang, hvort sem um er að ræða hina þrjú
hálfhringlaga holrör eða "utricle-saccule" parið, þá er það þessar lítlu hlaup klessur sem stjórna jafnvægiskynjuninni. Þessar klessur af jelly er festar við VIIIth Cranial Taugina sem liggur inn í heila þinn. Auk þess að sjá um heyrnina hefur VIIIth Cranial Taugin einnig það hlutverk að sjá um jafnvægi. Þessar hlaup klessur er kallaðar "otolith" í "utricle og saccule" parinu en "cupola" í hálfhringlaga holrörunum.

    Það eru semsagt þessar "hlaup klessur" í sérhverju innra eyra þínu sem bera ábyrgð á jafnvægiskynjun þinni ("otolith" í "utricle og saccule", "cupola/hair-nerve cell” imbalance interactions). Þegar þú hreyfir höfuðið, hreyfast hlaup klessurnar sem þá ýtir við hinum hárfínu hárum hárfrumanna "hair cell" sem eru festar við hlaupið og sem við það bogna. Þegar hár þessi svo bogna, send þau frá sér rafstraum sem fer eftir VIIIth Cranial Tauginni og með henni inn í heila þinn  - afleiðingin er sú að þú færð skyndilega þá tilfinningu að þú sért á hreyfingu.
    Það virðist sem að þegar þú drekkur heldur of mikið og þegar alkóhólið (sem er mjög virksamt leysiefni) kemst í blóðrás þína og þaðan inn í "cupoluna", þar sem það breytir þéttleik hennar - cupolunnar. Þetta breytir einnig lögun "cupolunnar" og leiðir til þess að hún sveigir
hin hárfínu hár hárfrumanna. Hárin senda þá rafboð til heila þíns sem segja að þú sért á einhverskonar snúnuings hreyfingu - eða að herbergið sem þú ert í sé að spinna, eða snúast. Áhrifin af þessu eru sterkari þegar þú ert í rúmi þínu í mirkviðu herbergi og engin önnur skilaboð (eins og tildæmis frá augunum) eru að segja þér að herbergið sé í raun graf kyrt.  -- Stefnan sem herbergið "virðist snúast í" er háð því í hvaða stefnu höfuðið veit þegar þú leggst á koddann.
    Eftir því sem nóttin líður leysist alkóhólið hægt og rólega úr litlu hlaup klessunum og með því minnka rafboðin og þarmeð snúnings skynjunun. Eftir nokkrar klukkustundir til viðbótar hefur alkóhólið nánast horfið úr hlaup klessunum, en heili þinn hefur eytt nokkrum klukkustundum haldandi að höfuðið væri að snúast. Vitundin hefur orðið vön snúningnum og túlkar því ENGAN SPUNA sem snúning í hina áttina.

    Þetta þýðir að þú getur farið að sofa í herbergi sem snýst í eina átt og vaknað síðan í herbergi sem er að snúast í hina áttina.
 

                                                                                                                                                            Endirinn á Dr. Karl’s tilvitnuninni.

 

Mörg skammta spuna fyrirbrigði hafa svipaða eiginleika eins og þá sem fram koma í snúningi "drukkinna herberbergja". Þatta er lauslega skoðað í Slide 17X hér á undan. Eins og Dr. Karl segir í grein sinni: "Það eru nokkrar kenneningar sem eru á boðstólum en hinar vinsælustu halda því fram að það sé vegna þess að alkóhólið breyti þéttleika sumra hluta í jafnvægiskerfi okkar. (cupola/hair-nerve cell” imbalance interactions)." Þessi skýring er sú sem QF-kenningin aðhillist sem sé hún mest líikleg til að vera næst runveruleikanum, en QF-kenningin er einnig opin fyrir nokkrum öðrum eins og til dæmis; skýrinum sem styðjast við skammta spuna vitundar. Þessi samþykkt á rætur sínar í "þunga vatns" tilraununum.
   Þessi ágreiningurinn og tengdar efsemdir geta að öllum líkindum ekki verið leyst án endurtekinna rannsókna og trúlega
að öllum líkindum ekki án rannsókna sem framkvæmdar eru í aðdráttarflsfrýju umhverfi eins og rúminu sjálfu.
 

    Að þessu viðbættu heldur QF-kenningin því fram líkamlega heilsu hliðin á áhrifum neyslu alkóhólsins sé margfallt alvarlegri en við höfum verið og erum meðvituð um í gegnum mannkynsöguna. Kenningin heldur því einnig fram að þessi heilsufarslegu aukaverkanir séu nú að aukast með margfeldisvísi. Spurningin um tengslin á milli skmammta spunans, vitundar mannsins og neyslu hans á alkóhóli--sem virðist svo hversdagslega ómerkileg eins of hún kemur fram hér--kann að vers margfalt þýðingameiri en við gerum okkur ljóst í dag.  --  Þetta er ein aðal ástæðan fyrir "ALKAÞRAS" fyrirlestrinum.
4-18_Klofin-vitundarbylgja.gif

Þá er komið að því að við skoðum nánar, ýmis konar ástand vitundarbylgjunnar og byrjum við á því að skoða algengasta truflunarástandið sem þekkt er, en þetta er það sem við köllum klofna vitundarbylgju. Þetta ástand orsakast að sjálfsögðu af filter, sem er annaðhvort fenginn í erfðir, í uppeldinu, eða hvoru tveggja, að viðbættri neyslu. Filterinn framkallar svo hemlaskort í rúmskynjunar-VIÐ-hvelinu, þannig að bylgjan í þeim hluta heilans verður hraðari og fer úr samstillingartakti við bylgjuna í hinu hvelinu, efnis-ÉG-hvelinu, sem þýðir svo, að hvelin ná illa að tala saman. Þetta framkallar einbeitingarskort þann, sem best er þekktur þar sem fólk í þessu ástandi er að lesa og byrjar með brennipunkt í efnis-ÉG-hvelinu, sem er sá hluti heilans sem ritmálið á heima í, samanber Skyggna #2-18. Á meðan á lestrinum stendur, stekkur brennipunkturinn skammtastökki yfir í rúm-VIÐ-hvelið og er þar í einhvern tíma, en þegar hann svo stekkur til baka, verðum við meðvituð um að við höfum jafnvel lesið heila blaðsíðu, en höfum ekki hugmynd um hvað við vorum að lesa. Í þessu ástandi fer nánast ekkert af því sem lesið er, inn í langtímaminnið. Andstæða þessa er lestur með heilli bylgju, þar sem jafnframt er lesið á milli lína lestrarefnisins og það festist vel í minninu.

Klofin vitundarbylgja er sama ástandið og menn lenda í við akstur, þar sem þeir verða annars hugar og eru komnir aftan á bílinn fyrir framan áður en þeir vita af, ef ekki eitthvað verra. Þetta vitundarástand er aðalslysavaldur mannkynsins og skýrir það um leið, hvers vegna virkir alkóhólistar---drukknir sem ódrukknir--eru almennt mestu slysavaldarnir.

Skólanemum sem oft eru með klofna vitundarbylgju, gengur verr að læra en þeim sem eru með heila bylgju og virðast ekki hafa mikið fyrir náminu. Algengt ráð við þessu meðal háskólanema er að nota örvandi lyf meðan á próflestri og prófum stendur, og sætta sig við að þurfa að fara í gegnum fráhvörfin sem þessu fylgja. Hér koma ofvirku börnin einnig við sögu, þar sem vandamál þeirra er erfðafilter, sem orsakar mikinn hemlaskort (dopamine) og klofning í vitundinni, sem svo aftur er, illu heilli, lagfært með því að örva alla vitundarbylgjuna með örvandi lyfjum og með því, gera hana heila. Hið sorglega við þetta er, að vísindi okkar hafa ekki nægan skilning á því hvað er að gerast, og enn síður nokkra hugmynd um filterinn og hvernig hægt er að losna við hann. Til að losna við filterinn þarf jafnvel að koma til, að foreldrið byrji á að losa sig við sinn eigin filter, þar sem flest ofvirk börn (ADHD) eru börn eða barnabörn, eða barnabarnabörn virkra alkóhólista eða fólks með virkan aðstandendafilter.


QF-kenningar staðfestingar tillaga:
QF-kenningin hélt þessu fyrst fram 1994.
Tækni & vísindi | mbl.is | 7.8.2007 | 13:00

Boðefni í heilanum gegnir lykilhlutverki í athyglisbresti með ofvirkni

Niðurstöður tveggja rannsókna sem birtar voru í gær leiða í ljós að dópamín, sem er boðefni í heilanum, gegnir lykilhlutverki í athyglisbresti með ofvirkni (ADHD), og segja vísindamenn að þessar niðurstöður kunni að varpa ljósi á hvers vegna fólki með ADHD hættir til að misnota áfengi og fíkniefni.

Það voru vísindamenn við Bandarísku heilbrigðisvísindastofnunina (NIH) sem gerðu rannsóknirnar. Í ljós kom, að fullorðnir með ADHD höfðu minna magn af dópamíni í heilanum en þeir sem ekki höfðu kvillann. Dópamín tengist heilastöðvum sem varða athygli og vitsmunastarf, auk umbunar.

Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að fólk með ADHD er líklegra en annað til að reykja og misnota áfengi, maríjúana, kókaín og önnur fíkniefni. Minnkuð dópamínframleiðsla í heilanum kann að veita vísbendingu um ástæðuna fyrir þessu.

Þegar fíkniefna er neytt, hvort heldur það er nikótín, alkóhól eða kókaín eða eitthvað annað, eykst þéttni dópamíns tímabundið í heilanum. Ástæða neyslunnar kann því ekki eingöngu að vera sú að neytandinn vilji komast í vímu heldur líður honum einfaldlega betur þegar hann neytir efnanna og á jafnvel tímabundið auðveldara með að framkvæma verkefni.

Einn vísindamannanna segir að þessar niðurstöður kunni einnig að gefa vísbendingar um hvers vegna lyf á borð við Rítalín virka gegn ADHD, þ.e. að lyfin auki dópamínþéttingu í heilanum.


4-19_Blackout-vitund.gif

Eitt af þekktustu furðufyrirbærum neyslunnar, er ástand þar sem önnur hlið vitundarbylgjunnar hrynur algjörlega, og er þetta ástand þekkt sem "black-out", en það birtist í mörgum tímamyndum og getur komið fram bæði í neyslu og fráhvörfum. Hér getur verið um að ræða skammtímaástand í neyslu, með stuttum millibilum af "black-outi", en þetta er kallað "Sviss-chees black-out". Lengri tíma "black-out" geta staðið yfir í einn eða fleiri daga og átt sér stað bæði í neyslu og fráhvörfum frá neyslu, einkum lyfja. Það sem á sér stað er lömun í svokölluðum dreka í hvataheila rúmskynjunar-VIÐ-hvelsmegin, en í gegnum hann er vitundarbylgjuflæðinu stjórnað. Við þessa lömun hverfur algjörlega INN-hluti vitundarbylgjunnar, en við það hætta allar minninga- upplýsingar að streyma inn í kirnur minnisbanka DNA-sameindanna. Eftir stendur ÚT-hluti vitundarbylgjunnar og hefur einstaklingurinn fulla andlega framkvæmdagetu í gegnum hana eina, en hún hefur aðgang að öllum hvata- og minnisbönkunum, sem og allri skynjun og skammtímaminnið er í fullu fjöri. Það er einungis langtímaminninga- geymslan sem fer úrskeiðis, en þegar einstaklingurinn kemur út úr "black-out"-inu, getur honum brugðið mjög við að muna ekki hvað hann hefur aðhafst meðan á "black-out"-inu stóð. Við þetta bætist svo að fólk veit ekki hvað er að gerast inni í heilanum, og eykur það enn á ógnunartilfinningu (paranoju) þess gagnvart þessu ástandi. Margir álíta að þetta ástand kunni að vera hættulegt, sem það í raun er ekki, en eigi það sér hins vegar stað í ölvunarástandi, þá er það ölvunarástandið sem er hættulegt eins og alltaf. Hin hliðin á þessu fyrirbæri er svo lömun í dreka hluta hvataheila efniskynjunar-ÉG-hvelsins, sem þýðir hrun ÚT-hluta vitundarbylgjunnar, en afleiðingarnar af því er vímudauði eða ofurölvunarsvefn eins og það er einnig kallað. Það verður því engin atburðarrás til að gleyma í því ástandi.


 
4-20_Throun-Alkaholismans.gif

Hér höfum við sett saman tvö vísindalega unnin línurit, ásamt hinum kunnu rannsóknarniðurstöðum dr. E.M. Jellinek á þróunarferli hinna fjögurra stiga taugánetjunar, eða alkóhólismans, eins og öll afbrigði taugaánetjana eru sameiginlega kölluð. Samsíða þessu höfum við svo tekið það sem við teljum vera 1950 ára gamla andlega spádómsmynd af þessu sama þróunarferli, en þetta eru "hinir fjórir riddarar endalokanna" í Opinberunarbók Biblíunnar. Er þetta andleg eða "spiritúal" lýsing á hinu fjögurra stiga þróunarferli sjúkdómsins alkóhólisma.

Dr. E.M. Jellinek gerði þessa vísindarannsókn á árunum 1945 til 1950, á 2200 endurhæfðum alkóhólistum sem voru virkir í AA og sýndi hún að sjúkdómsferlið fór í gegnum fjögur stig sem innihéldu 44 þrep, með síðasta þrepinu ofan í gröfina. Hér virðist hið furðulega og óskiljanlega spádómsmál Opinberunarbókar Biblíunnar í fljótu bragði vera eins fjarri hinni nútíma vísindarannsókn eins og hugsast getur. Þegar að spurningunum um spádóma kemur, hafa vísindin ekki getað skýrt hvers vegna við munum einungis fortíðina og vitum ekki framtíðina. En það er ein spurning kennilegrar eðlisfræði, hvers vegna þetta sé svo, og þá jafnframt hvort spádómar séu mögulegir, og ef svo er, þá með hvaða hætti? QF-kenningin svarar því að þetta sé hægt og skýrir jafnframt hvernig slíkt gerist og hvers vegna það gerist svo sjaldan. En það var einmitt þessi niðurstaða sem leiddi til rannsókna á ýmis konar spádómum í ljósi QF-kenningarinnar og leiddi til innsæis í spádóm Opinberunarbókarinnar, sem lýsingu á þróun einstaklings inn í endaástand alkóhólismans; bata hans frá sjúkdómnum í gegnum AA-samtökin og líf hans á eftir.

Ótvíræð samsvörun er á milli hinna fjögurra sjúkdómstiga í lýsingum dr. Jellineks og hinna fjögurra riddara spádómsins. Riddararnir eru hið raunverulega upphaf spádómsins, og líkingamálslýsingar á upplifunum neytandans. Á fyrsta stiginu upplifir neytandinn sig sem prinsinn; riddarann á hvíta hestinum. Í öðru stiginu er hann kominn með sverð árásarhneigðarinnar á rauða hesti skapofsans. Þá kemur þriðja stigið, sem er jafnframt fyrra sjúkdómsstigið, og er þá hesturinn orðinn hinn svarti gæðingur þunglyndisins, riddarinn með vogarskálar dómhörkunnar. Fjórða og lokastiginu er svo að sjálfsögðu best lýst í hinu skáldlega líkingarmáli spádómsins, sem riddaranum á bleika hesti dauðans, þar sem helvíti er í för með honum. Myndin efst á skyggnunni til vinstri er af taugum heilbrigðs heila, en myndin til hægri sýnir síðan ástand tauga við endalok sjúkdómsferlisins, en þar koma fram hin svokölluðu Korsakow-einkenni í endalokum alkóhólismans.

Áfengisvímu- og áfengismagnslínuritin, fyrir ofan þróunarferlið, sýna byggingu áfengisþolsins með framköllun filtersins, og síðan hvernig þolið hrynur þegar lifrin fer að gefa sig. Þá dugar alkóhólistanum eitt lampasprittglas til að vera í vímu í tvo daga, þar sem lifrin hreinsar alkóhólið ekki lengur úr blóðinu að neinu gagni.
 


4-21_Psychopatinn.gif

Í júní árið 2003 var breskur læknir, dr. Harold Shipmann, sem hafði um árabil verið morfínisti, sendur í fangelsið í Wakefield í Englandi, en búið var að sanna að hann hefði myrt 215 einsaklinga og talið möguleg að þeir gætu verið um 400 alls. Hann framdi svo sjálfsmorð ári seinna til að eiginkona hans fengi greiddar ellilífeyristryggingar hans. Án skilnings á þróunarferli alkóhólismans og QF-kenningarinnar um filterinn sem af honum leiðir, er illskiljanlegt að maður þessi, sem hafði gert það að köllun sinni að hjálpa meðbræðrum sínum, hafi ákveðið að verða mesti fjöldamorðingi í sögu Bretlandseyja. Þessi staðreynd varð svo tilefni þess að Sky Television sjónvarpstöðin fékk virtan geðlækni til að koma fram í sjónvarpinu og skýra fyrir áhorfendum hvernig mögulegt var, að maður með þá köllun um að lækna meðbræður sína, hefði framið slík voðaverk.

Geðlæknirinn hóf mál sitt með því að segja við áhorfendur: "Það var ekki vegna þess að dr. Shipmann var eiturlyfjaneytandi sem hann framkvæmdi þessi fjöldamorð. Það var vegna þess að hann var andfélagslega geðveikur síkópati." Læknirinn útskýrði ekki fyrir áhorfendum að orðið síkópati er einungis stimpill á ákveðna hegðun og að geðfræðin veit ekki hvaða taugalífræðivirkni er á bak við hana. Enn síður er vitað hverjar orsakirnar fyrir þessum sjúkdómi eru, og það sama á við um taugánetjunarsjúkdómana. Hefði læknirinn sagt sannleikann, hefði svar hans þurft að vera: Við vitum einfaldlega ekki hvers vegna þetta gerist. Hefði hann hins vegar haft innsæi í QF-kenninguna, hefði hann getað skýrt fyrir áhorfendum að orsökin fyrir hegðun dr. Shipmanns, lægi í erfða- og neyslufilter hans, ásamt þeim breytingum sem filterinn framkallaði á hugsun og vitundarlífi læknisins.

Vegna innsæisskorts vísindanna á skammtafræðilegum ferlum heilans, getur lyfjageðfræðin ekki áttað sig á tilkomu filtersins, ásamt samansöfnuðum erfðum hans og áhrifum í gegnum kynslóðirnar. Þessi staða er mjög miður og kostar hún daglega hundruði taugaánetjaðra einstaklinga á Vesturlöndum lífið, en hér eru það æðstu menntastofnanir okkar sem skortir lokaþekkingu á starfsemi mannsheilans. Starfslíkön QF-kenningarinnar eru fyrsta heildræna myndin af þessum ferlum, sem mannkyninu er boðið upp á. Enn sem komið er, halda hefðbundnar menntastofnanir í aðferðafræði þá sem ekki læknar, heldur framkalla meira fyllirí, filter og dauða. Sérstaklega er þar áberandi, að þessi vísindaaðferð hefur ekki ráðið við að breyta sóciopatanum eða síkópatanum, enda er það reynt með sömu aðferðum og þeir voru upphaflega skapaðir; með svindlboðefnum. Eini möguleiki geðlækningavísindamannsins er, að þessi þýðingarmikli geiri samfélagsins kynni sér þær skilgreiningar taugaánetjunarsjúkdóma, sem fram koma í skammta- og taugalíffræðiskýringum þeim sem QF-kenningin bíður upp á.

Hér er ráð að skoða lista þann á skyggnunni er inniheldur 16 afbrigðileg og óæskileg hegðunareinkenni, sem fullyrða má að AA-endurhæfðir taugaánetjunarsjúklingar; alkóhólistar, kannast við. Hér er um að ræða filter þann sem orsakar hegðunarmunstur neyslunnar, en hjá endurhæfðum alkóhólistum heitir filterinn: lestir og brestir.
 4-22_A-Krabbameinsgatan.gif

QF-kenningin heldur því fram, að orsökin fyrir öllum svokölluðu statistísku sjúkdómum, sé í gegnum filter-erfðir og áunninn boðefnasvindlsfilter, en það er býsna djörf staðhæfing. Statistískir sjúkdómar eru sjúkdómar þeir, þar sem ekki er um vírus eða bakteríu að ræða, né aðra erfðagalla eða ellihrörnun. Það eina sem vísindin vita um þessa sjúkdóma er, að þeir koma fram með sömu tíðni í hverjum hundrað einstaklingum og er því talað um þá sem tölfræðilega eða statistíska sjúkdóma. Orsakaskýringar vísindanna á þessum sjúkdómum eru engar til. Í þessum hópi eru allir geð- og taugaánetjunarsjúkdómarnir ásamt öllum geðröskunarfyrirbærunum. Þar eru einnig þunglyndið, einhverfan, flogaveikifyrirbærin, ofvirknin og ofátssýkin, svo eitthvað sé nefnt. Sama gildir um hina illvígari sjúkdóma eins og krabbamein, Alzheimers, sykursýki, Parkinsons, MND lamanir, ALS-þverlamanir, en upptalningin er enn lengri og kunnum við henni ekki tæmandi skil, en viljum samt ekki láta hjá líða að minna á öll úrkynjunarfyrirbrigðin þessu til viðbótar.

Hvernig má þetta vera? Hvernig er hægt að halda slíku fram? Hér segir QF-kenningin að raunveruleiki hverrar einstakrar intron-kirnu í DNA-spíralnum, sé sami skammtaraunveruleikinn og skammtaraunveruleiki rúmsins. Jafnframt sé hann sameiginlegur raunveruleiki allra annarra intron-kirna. Ef þetta er rétt, þá eru allir atburðir, sem gerast innan þessa raunveruleika--samkvæmt Kaupmannahafnartúlkun prófessor Niels Bohr á skammtafræðinni--alfarið þeir sömu og í teningaspili. Ef ég er kominn með falskt eða rangt forrit í heilann - filter - ofan í hin réttu stjórnunarforrit taugafrumanna, getur filterforritið í einni slíkri taugafrumu, tekið skammtastökk yfir í stjórnunarforrit venjulegrar frumu, og með því, truflað starfsemi hennar, þannig að fruman verði sami egóistinn og alkóhólistinn eða geðsjúklingurinn. Kemur þetta einkar skemmtilega fram í lýsingu þeirri, er dr. Helga Ögmundsdóttir gefur á krabbameininu, þar sem hún reynir að líkja krabbameinsfrumunni óbeint, við hegðunarmynstur mannanna, til að auðvelda skilning almennings. Á skyggnunni er sýnt lauslega fram á hversu alvarlegt óeðli krabbameinsins er, en lagt er til að Skyggna #4-20 með styttingu á umfjöllun dr. Helgu sé lesin gaumgæfilega. Um krabbameinspláguna má svo lengi fjalla, en sá vettvangur er í raun annars staðar, og við munum hér, einungis reyna að skoða nýjustu niðurstöðurnar í krabbameinsrannsóknunum og sjá, hvernig þær skila myndum, sem þokast í áttina að tillögum QF-kenningarinnar, varðandi orsakir krabbameinsins. Í dag er krabbamein skilgreint sem sjúkdómur genamengisins og endar nú þriðji hver Vesturlandabúi líf sitt, í hörmungum krabbameinsins, sem gefur fulla ástæðu til skoðunar tillagna QF-kenningarinnar þessu viðkomandi.

Tíðkaðst hefur í læknisfræðinni að skipta líklegum orsökum krabbameinsins--til viðbótar við erfðirnar--í tvo hópa; Annars vegar hefur verið talað um að 70% krabbameinsins væri orsakað af geislunarorsökuðum stökkbreytingum í einu geni, og þar talað um að kynkirtlakrabbinn sé hvað algengastur. Hins vegar hefur svo verið talað um að 30% krabbameins sé orsakað af eiturefnaorsökuðum stökkbreytingum, en þar er reykingakrabbinn talinn algengastur. Allt frá því árið 1993 fór QF-kenningin að gefa myndir, þar sem hún var að gefa í skyn, að tengsl væru á milli hinna statistísku sjúkdóma--einkum krabbameinsins--og filtersins. Þar var annars vegar um að ræða, tengslin á milli hegðunarmynsturseiginleika filtersins í heilanum, og hegðunarmynsturseiginleika krabbameinsins í æxlinu, sem fram koma í skrifum dr. Helgu. Hér, leggur QF-kenningin til að hin 70 prósent krabbameins, sem áður var talið verða til við geislunarstökkbreytingu í einu geni, sé orsakað af hinum einstaklingsbundnu eiginleikum filtersins. Filterinn, sem inniheldur mikinn fjölda ýmissa starfrænna stjórnunartruflana, er að mesu leyti skapaður er af persónulegum hugsunum lífsreynslu okkar, þegar til staðar eru gerviboðefni er valda truflunum á endurupptöku boðefnanna. Hér bendir QF-kenningin á, að þar sem neysla Vesturlandabúa á gerviboðefnum byrji almennt í tengslum við kynhvötina og hin ranga taugaumpólun verður því í tengslum við kynhvatahugsanir, leiðir það til sérstaklega sterks filters á þeim sviðum genanna sem annast kynhvötina. Mikill meirihluti hjóna á Vesturlöndum og víðar, nota síðan áfenga drykki til að örva kynhvötina og auðga kynlífsreynslu sína, án þess að um nokkurn alkóhólisma sé að ræða, en þessi menningariðkun er, samkvæmt QF-kenningunni, orsök þess að krabbinn er algengastur í kynkirtlum mannsins. Er því QF-kenningin að segja, að þegar svo filterinn tekur skammtastökk í aðrar frumur, þá muni forrit það sem filterinn flytur með sér, trufla mikinn fjölda gena.

Þessi mynd QF-kenningarinnar af krabbameinsorsökunum, gaf ekki mikið tilefni til bjartsýni um að einhverjar vísindarannsóknaniðurstöður kæmu henni til stuðnings. Í byrjun árs 2001 lauk svo talningu og kortlagningu genamengi mannsins og kom þá endanlega í ljós, að stjórnun frumustarfseminnar var í intron-kirnum genamengisins, eins og QF-kenningin hefur haldið fram allt frá því í byrjun árs 1993. Þar sem intron-kirnunnar í genamenginu voru ekki notaðar sem gen til afritunar, höfðu skýringarnar á þeim áður verið mjög óljósar og jafnvel svo fáránlegar að intronin væru "leifar úr þróuninni", sem náttúran hafði gleymt að þurrka út. Með tilkomu innsæis vísindanna í stýrigenin og hins nýja innsæis í intron stjórnunarstarfsemi frumunnar, tóku rannsóknir manna nýja stefnu, og leiddi það til þess, að hannaður var hinn stórmerkilegi DNA-kubbur (the DNA-chip). Með kubbtækninni þessari hefur nú tekist að sýna fram á að hin truflaða stjórnun í frumum krabbameinsæxlisins, eru í miklum fjölda gena, eða allt að tuttugu til hundrað, og er það í fullu samræmi við tillögur QF-kenningarinnar sem gerði forspár um 70 truflaða erfðavísa (gene), þó að ekki sé það sönnun þessarar uppástungu hennar, né kenningarinnar um filterinn.


QF-kenningar staðfestingar tillaga:
Þessi kenning hefur nú verið inni á vef þessum síðan í árslok 2000, en nú í apríl árið 2007 gaf þessa frétt að líta á vef RÚV. Eru þessar rannsóknarniðurstöður séðar sem ein sterkasta vísbendingin um réttmæti heila og líffræði líkan QF-kenningarinnar

RUV-frétt frá: 23.04.2007 kl: 17:46

"Víndrykkja tengd brjóstakrabbameini"

Konur sem drekka sem svarar tveimur vínflöskum á viku auka um helming hættuna á að þær fái brjóstakrabbamein.
Ný dönsk rannsókn sem gerð var á 17.647 hjúkrunarkonum sýnir að hætta á brjóstakrabbameini eykst um helming hjá
konum sem drukku 22-27 glös af áfengi þ.e. bjór eða vín miðað við þær sem drukku 1-3 glös af áfengi á viku.

Hættan eykst mest sé áfengið drukkið á skömmum tíma.
Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni voru allar úr hópi hófdrykkjukvenna.


Þetta þýðir að ekki er lengur hægt--eins og áður var gert--að skýra orsakir 70% krabbameinsins sem geislunarstökkbreytingun í einu geni (Líkindin fyrir geislunarstökkbreytingu á tveimur mismunandi genum í einu, fara tölfræðilega hratt þverrandi og þegar um þrjú eða fleiri gen er að ræða, verður geislunarstökkbreytingarskýringin ónýt.) Er nú verið að endurskrifa kennslubækur læknavísindanna viðkomandi eðli krabbameinsins eins og fram kemur í stuttmynd þeirri sem við sýnum hér næst af þessum nýju rannsóknarniðurstöðum, en enn er orsakaferli krabbameins með öllu óþekkt. Skal það hér aftur tekið fram, að þessar nýju vísindaniðurstöður eru ekki skoðaðar sem endanleg sönnun á tillögum
QF-kenningarinnar viðkomandi orsökum krabbameinsins. Aðal tillaga QF-kenningarinnar viðkomandi krabbameinsvörnum líkama okkar, á að sjálfsögðu við um starfsemi ónæmis- og varnarkerfi líkamans, sem samkvæmt QF-kenningunni, er illa trufluð af filterum þeim, sem myndast í DNA intron-kirnum heilans. Truflar filterinn boðefnaframleiðslu heilans og með því starfsemi stúku og hástúku heilastöðvanna og með því svo aftur heiladingulskirtilsins, sem síðan leiðir út í alla aðra kirtlastarfsemi líkamans. Með þessu eru fölsk boðefni, einkum alkóhólið, stærsta genastarfsemistruflun lífsins. Hér kemur svo--
tillögum QF-kenningarinnar til stuðnings--umrædd myndbandsúrklippa úr BBC sjónvarpsþættinum "After the Genome", eða "Eftir kortlagningu genamengisins".

(Hér kemur myndbandsúrklippa #09)
Fréttablaðsfrétt 4. ágúst 2006.

  “Krabbameinssjúkum fjölgar ört á Íslandi”

Í fréttinni koma fram þær skýringar heilbrigðisyfirvalda að “hærri meðalaldur Íslendinga” sé orsökin, án þess að með fylgi tilvitnanir í aldurshópaflokkanir á krabbameinssjúklingum.  Ekki segja vísindamennirnir í greininni hvernig hærri aldur getur orsakað krabbamein, en verið er að ýja að því að þetta sé “sjúkdómur efri áranna” og því orsakað af eðlilegri ellihrörnun. Með öðrum orðum að hér sé á ferðinni úrelding DNA-stjórnunarinnar eða ofnæmiskerfisins. 

Morgunblaðsfrétt 15. ágúst 2006.

“Fleiri börn greinast með krabbamein í heila en áður”

Mun fleiri dönsk börn greinast með krabbamein í heila nú en fyrir tuttugu og fimm árum síðan, samkvæmt upplýsingum dönsku krabbameinssamtakanna. „Við vitum ekki hvers vegna. Það getur að hluta til tengst því að við séum orðin færari í að greina sjúkdóminn. Það skýrir þó ekki alla þessa aukningu,” segir Ole Raaschou-Nielsen, sem stjórnaði rannsókn á tíðni sjúkdómsins sem gerð var á vegum samtakanna. Þetta kemur fram á fréttavef Jyllands-Posten..  ---  Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar greindust 30 dönsk börn með krabbamein í heila árið 1980 en 50 árið 1996.


RUV : First birt 30.Október 2007

Rannsókn: Bændur fá síður krabba

Bændastéttin er mun betur stödd en aðrar stéttir hér á landi hvað varðar krabbamein. Miklu minni líkur eru á því að bændur, bæði karlar og konur, fái krabbamein en karlar og konur í öðrum stéttum.

Rannsóknin er gerð samtímis hér á landi og á hinum Norðurlöndunum. Hér nær hún til 120.000 manna og miðast við hvaða stétt fólk á aldrinum 20 til 64 ára tilheyrði í manntali 1981. Eldri innlend rannsókn sýnir svipaða niðurstöðu.

Í þessu úrtaki eru 8.000 bændur; um 4.500 karlar og um 2.500 konur. Tölurnar eru á þá leið að ef 100 karlar í þjóðfélaginu fengju krabbamein þá myndu aðeins 70 karlar í bændastétt fá krabbamein og hið sama gildir um 100 konur annars vegar og 80 konur í bændastétt hins vegar. Bændur reykja og drekka minna en aðrir. Ef 100 manns fengju lungnakrabbamein myndu aðeins 42 í bændastétt fá það. Um fimmtungur kvenna í bændastétt á móti 100 í öðrum stéttum fær leghálskrabba. Ristilkrabbamein er helmingi ólíklegra meðal bænda en annarra. Niðurstöður úr norrænu rannsóknunum verða kynntar á næsta ári.

Athugið: Ská- og undirstrikaða feitletrið er ámynning frá vefstjóranum um að höfundur vefsins hefur verið að segja síðan 1994 (byrt fyrst á netinu 2000) að krabbamein væri orsakað af röngum forritum í heilanum, "filterunum", sem upphaflega voru sköpuð í gegnum neyslu alkóhólsins, en þau framkalla síðan rangar "epigenetískar merkingar"  eða "formauka merkingar" í allt að 70 erfðakóðum í frumum hinna mismunandi hluta líkamans. Þetta ferli ervist síðan í gegnum kynslóðirnar og margfaldast með þeim afleiðingum að DNA-genestjórnun þeirra aðskilur sig frá hinum frumunum og þær verða að krabbameins-æxli.

 

 


Hér lýkur þá þriðja hluta fyrirlestrarins, sem gefið hefur okkur einfalt grundvallarinnsæi inn í það, hvernig boðefnasvindlið framkallar sjúkdóminn alkóhólisma og aðrar taugánetjanir, jafnframt því sem bent hefur verið á möguleika frekari sjúkdómsafleiðinga boefnasvindlsins. Næst og síðast munum við skoða hvernig batinn frá þessum ósköpum er framkallaður og hvernig hin líffræðilega virkni batans er, jafnframt því sem við skoðum lauslega geðsjúkdóma þá sem bíða alkóhólistans, neytandans, ef ekkert er að gert. Við snúum okkur því að fjórða hluta fyrirlestrarins og skoðum bataleiðréttingu heilastarfseminar og hvaða varnlegar breytingar hafa átt sér stað í heilanum.
Næsti og síðasti hluti þessa fyrirlestrar er því:

05 : Fjordi hluti.
Bataleiðrétting og varanlegar breytingar á heila.
98_Work-in-Progress.jpg

Hafi lesandinn einhverjar athugasemdir eða ábendingar viðkomandi efni því sem hér birtist, neikvæðar eða jákvæðar, þá eru þær vel þegnar af Webmasternum, sem mun koma þeim áfram til föðurhúsanna. Hér eru þeir Emilar sem hægt er að send með skilaboðin:


peace@centrum.is                                                                                                                                     peace@peace-files.comALKATHRAS/7-04_adresses.gif