00_I-ANGEL-Logo-Lef.jpg
Heimasíða þessi er hluti af:
The Physics Enigmas And
Consciousness Enigmas Files 
"The PEACE-Files"

P. E. A. C. E. 
Útgáfan ehf kynnir:
PowerPoint-fyrirlesturinn

"ALKAÞRAS"

 Fyrirlestur í sex þáttum sem fjallar um skammtafræðilegar og líffræðilegar orsakir og afleiðingar neyslu mannsins á áfengi og öðrum hugbreytandi lyfjum, löglegum sem ólöglegum. Sjúkdómur sá sem af þessu leiðir er í dag ýmist kallaður:
 
"alkóhólismi",

"mengun mannsheilans",
"boðefnasvindl mannins".
Hér kemur fram í fyrsta skiptið í mannkynssögunni, skýring á virkninni í taugaánetjunarsjúkdómunum og batalausn þeirra, en fyrirlesturinn samanstendur af:


01 : Inngangur
Formáli og kynning fyrirlestrarins.
02 : Fyrsti hluti Bygging og heilbrigð forrit mannsheilans.
03 : Annar hluti Stjórnun raunveruleikaskynjunar heilans.
04 : Þriðji hluti Taugaánetjun á fölskum taugaboðefnum.
05 : Fjórði hluti Bataleiðrétting & varanleg breyting heila.
06 : Lokaorð Niðurlag og niðurstöður fyrirlestrarins.
07 : Umræðan Ábendingar, athugasemdri og skammir.

Til Heima-Index Forsíðu  

5-01_Alkathras-Fjordihaus.gif

Við erum hér komin að fjórða og síðasta þætti þessa fyrirlesturs, en hann fjallar að sjálfsögðu um lausnina á því vandamáli sem fjallað var um í þættinum hér á undan. Í gegnum aldirnar hafa einungis örfáir einstaklingar, oftast aðskildir frá almenningi, losnað úr viðjum taugaánetjunarinnar og það hefur þá gerst í gegnum sterka andlega reynslu, án þess að um nokkra kerfisbundna aðferðafræði hafi verið að ræða. Í þessum fátíðu tilfellum hurfu þessir einstaklingar jafnan inn í trúfélög, þar sem þeir voru ekki sérstaklega áfjáðir í að segja frá sínu fyrra líferni, annað en að þeir hefðu lifað í synd. Voru flestir þeirra ekki sérstaklega þjálfaðir í að selja virkum alkóhólistum einhvers konar Guðslækningu, og getum við nú skilið það með hliðsjón af því sem við höfum séð hér áður, hvað viðkemur trúarsvæðinu í heila virku alkóhólistanna, sem var að sjálfsögðu að mestu orðið óstarfhæft af alkóhólneyslu- filternum.

Það er ekki fyrr en á þriðja áratug tuttugustu aldar að loksins kemur fram hjá mannkyninu kerfisbundin aðferðarfræði, til þess að kasta filternum í intron kirnum rúm-VIÐ-hvelsins, yfir í exon kirnur efnis-ÉG-hvelsins. Með þessu kemst taugahemlaframleiðsla rúm-VIÐ-hvelsins í starfhæft ástand. Þessi aðferðarfræði gaf hinum taugaánetjaða--alkóhólista eða neytanda--valkost um það, hvort hann vildi vera ódrukkinn og lifa nokkurn veginn eðlilegu lífi, eða kveljast í neyslunni, verða geðveikur og deyja ótímabærum dauða. Það er einmitt skammta- og taugalíffræðileg virkni þessarar kerfisbundnu aðferðafræði, sem við ætlum að skoða í stórum dráttum hér í þessum þætti fyrirlestrarins. Það sem við erum að tala um, er að sjálfsögðu AA-samtökin og 12-þrepa kerfi þeirra, sem kom fram árið 1935 og náði fljótt varanlegri fótfestu. Þegar svo um aldamótin 2000, að TIME Magazine gerði yfirlit á 100 merkustu atburðum tuttugustu aldarinnar, var tilkoma AA-samtakanna talin einn af þeim, en jafnframt var hún talin einn af þeim tíu atburðum sem myndu koma til með að skila mestu inn í framtíðina fyrir mannkynið.5-02_Ur-alogum.gif

Það má segja að það hafi verið dr. Carl Gustaf Jung sem sáði fræinu að AA-samtökunum og aðferðafræði þeirra. Í sálarfræði Jungs sér hann hina ýmsu grundvallareiginleika mannsins sem erkitýpur og eru grunnþættir þeirra settir fram í hugtökunum um "animus", sem er karlkyns fyrir efnis-ÉG-hvelið, en "anima", sem er kvenskyns fyrir rúm-VIÐ-hvelið. Var þessari uppsetningu skarplega beitt af hinum fræga með-höfundi Star Wars kvikmyndanna,  dr. Joseph Campbell, prófessor við túlkun á mýtum og goðsögnum. Dr. Campbell ferðaðist um alla jörðina, þar sem hann kom m.a. tvisvar til Íslands, en á ferðum þessum leitaði hann uppi og safnaði goðsögnum. Honum varð síðan ljóst að sömu sögurnar, í mismunandi útgáfum, var allstaðar að finna, jafnvel þar sem engin tengsl voru á milli menningarheimanna. Voru það niðurstöður dr. Campbells að sálin, eða æðra sjálfið, eða kosmíska vitundin, væri að reyna að koma skilaboðum til okkar í gegnum mýturnar eða goðsagnirnar, og reyndist þar sagan um Heilagan George og drekann, hvað útbreiddust. Þar sigrar George drekann og frelsar prinssessuna úr álögum og fær hana sem eiginkonu að launum. Myndlíkinguna um animus og anima er einnig að finna í austurlenskri túlkun á sálarlífi manna, þar sem í hindúismanum er andleg uppljómun og sameining heilahvelanna oft tjáð með brúðkaupi prinsins - animusar - og prinsessunnar - animu. Þetta líkingarmál er einnig að finna í Opinberunarbók Biblíunnar, þar sem hin Nýja Jerúsalem, uppljómunin, kemur til jarðarinnar, sem er efnis-ÉG-hvelið - eða animus. Uppljómunin kemur til jarðarinnar af himnum, sem er hið filter-frelsaða rúm-VIÐ-hveli - eða anima - sem einnig er í líkingarmálinu, brúðurin að mæta brúðgumanum.

Sömu goðsagnatáknmyndina er að finna í höggmynd Einars Jónssonar, sem er einkar viðeigandi um frelsun rúm-VIÐ-hvelsins frá filternum. Þetta er að sjálfsögðu álagahjúpurinn sem prinsessan - anima - leggur frá sér. Riddarinn og sigurvegarinn er svo efnis-ÉG-hvelið - animus - og sverð það sem hann vegur drekann með, eru sporin 12, eða öllu heldur þrepin 12, en skjöldurinn er þá hinar 12 erfðavenjur AA-samtakanna. Drekinn er að sjálfsögðu taugaánetjunarsjúkdómurinn, alkóhólisminn, sem er, eins og "Merlin the Wissard" segir í "Excalibur"- goðsögninni um Arthur konung; "Drekinn andar allsstaðar!", eða "The Dragon breaths Everywhere!"5-03_Bati-AA-samtakanna.gif

Eitt af merkilegustu fyrirbærum mannkynsögunnar, er sagan um það hvernig AA-samtökin urðu til. Kveikjan að fæðingunni var samkenndarhjálp tveggja alkóhólista við þann þriðja, William Griffith Wilson í gegnum hina svokölluðu Oxfordhreyfinguna, sem nú heitir Moral Rearmament. Hafði annar þessara alkóhólista, Rowland Hazard, í tvígang verið í meðferð hjá dr. Carl Gustav Jung í Sviss og fengið þær upplýsingar að hægt væri að losna við taugaánetjunarsjúkdóminn í gegnum gagngera andlega og trúarlega reynslu. Þetta varð til þess að þegar Bill Wilson kom til afeitrunar í þriðja sinn á stuttum tíma, að hann--með þessar upplýsingar frá dr. Jung--á fyrsta klukkutíma þess 12.12.1934, bað Guð í angist að hjálpa sér og kvaðst vera tilbúinn að gera hvað sem var. Varð hann þá fyrir gagngerri andlegri og trúarlegri reynslu sem varð síðan til þess að hann drakk aldrei aftur, það sem hann átti ólifað, sem voru 36 ár. Þegar svo einstaklingi þessum tókst að smita annan alkóhólista, dr. Robert Holbrook Smith (dr. Bob), af bata sínum, leiddi það til þess að sá drakk síðast þann 10.06.1935, og er sá dagur skoðaður sem stofndagur AA-samtakanna. Síðar kom svo fram hin kerfisbundna aðferðafræði samtakanna; Þrepin 12 og Erfðavenjurnar 12.

Rauði þráðurinn í aðferðarfræði AA-samtakanna er að ná vitundarsambandi við Guð eins og einstaklingurinn er hæfur um að skilja það hugtak hverju sinni. Er þessu náð fram með því að byrjað er að hjálpa hinum virka alkóhólista í gegnum samkennd, sem er taugahemlaframleiðsla í gegnum samkendarstöð heilans, eða Déjà vu miðstöð hans (Sjá Skyggnu #2-07). Strax og hann er orðinn nægilega hress, fer hann að vinna hið svokallaða 12-þrepa kerfi samtakanna, en það er þessi vinna sem leiðir hann svo inn í vitundarsambandið við Guð, sem er uppvakning Jamais vu miðstöðvarinnar. Það er endurvakning þessarar taugastöðvar sem framkallar losun flitersins úr intronunum, sem er jafnframt ráðandi taugahemlaframleiðslusvið heilans, og gerir einstaklingnum með því kleift að vera ódrukkinn undir öllum kringumstæðum. Alkóhólistinn getur verið ódrukkinn á samkenndinni einni saman--Déjà vu stöðinni--en slíkt er ekki fullnægjandi og leiðir oft til þunglyndis og jafnvel sjálfsvígs.


 
5-04_AA-Lausnin.gif

Þungamiðjan í bataþróun þeirri sem AA-samtökin bjóða upp á, er í gegnum fundasókn og 12-þrepa vinnu þá sem leiðir alkóhólistann inn í prógramm samtakanna og skilur hann þar eftir. Orðið "step" á ensku er í réttri íslenskri þýðingu "þrep", eins og í stiga, en rétt þýðing fyrir orðið "spor" er "footprint". Er því orðið "spor" sem almennt er notað, röng þýðingin, en þetta kann að skipa hér máli þar sem innihald merkingar kann að tapast við þessa röngu þýðingu á orðinu "step", en þrep er hluti af stiga sem liggur upp á við, og er það einmitt andlegur tilgangur hins andlega prógramms AA-samtakanna. Að koma vitundarlífi alkóhólistans "upp-á-við" í æðri raunveruleika. Með því er alkóhólistanum komið út úr svartholi hins alkóhólíska filters og inn í vitundarsamband við Guð, sem er á “himnum”, eða nánar og réttar, í rúminu sjálfu, sem er jafnframt raunveruleiki intron-kirnanna í rúmskynjunar- VIÐ-hveli heila hans. Þar sem ekki stendur til að kenna AA-prógrammið hér, látum við duga að bjóða upp á eina gamla og góða þjóðsögu úr Mið-Austurlöndum, sem er nátengd aðferðafræði AA-samtakanna.

Hinir sjö illu andar Djöfulsins, dauðasyndirnar sjö.
Hinir sjö góðu andar Guðs, dyggðirnar sjö.

Óstaðfestar þjóðsögur hafa það, að orðið alkóhól sé komið af sematíska orðinu “alkúl”, sem á í hinum fornu sematísku tungum á að hafa þýtt "illur andi", en ekki það þegar alkóhólisti hælir einhverjum. Er því haldið fram að á fornaldardögum Biblíusögunnar hafi vitringarnir kennt, að þegar alkahólið fór í manninn, þá þýddi það að konungur hinna illu anda--venjulega kallaður djöfullinn á nútímamáli--hefði þar með fengið inngang í manninn. Þetta þýddi svo að þessi illi andi flutti með sér sjö aðra illa anda sem einnig fengu inngöngu í þann er drakk alkóhólið, en þessir illu andar voru andar dauðasyndanna sjö. Þegar síðan konungur hinna illu anda, hvarf í fylgd með alkahólinu, úr líkama mannsins, héldu hinir sjö illu andar kyrru fyrir hjá þeim er hafði verið að drekka alkóhólið. Þessir illu andar kölluðu síðan aftur og aftur á foringja sinn, konung hinna illu anda. Kenndu vitringarnir að eina leiðin til að stoppa manninn frá því að drekka enn meira magn af víni og bjór með aukinni tíðni (sterkir drykkir voru ekki til á þessum tíma) væri sú að reka út anda dauðasyndanna sjö úr manninum. Sögðu vitringarnir að væri það gjört þá myndu hinir sjö andar Guðs birtast í manninum.  Þetta eru dyggðirnar sjö, en þær eru sagðar hafa verið í drykkjumanninum allan tímann meðan hann drakk. Þeim hafði verið haldið í fjötrum af hinum sjö illu öndum dauðasyndanna. Í Biblíunni er dauðasyndunum sjö og hinum sjö öndum Guðs, víða lýst, en þessi þjóðsögulýsing fellur að QF-kenningunni um filterinn og batakennslu AA-samtakanna--eins og flís við rass. Þetta er það sem AA-prógrammið kennir; andleg hreinsun rústa fortíðarinnar, rangar gjörðir fortíðarinnar leiðréttar eftir föngum og hinn týndi sonur eða dóttir snýr heim til föðurhúsanna. Hinn kosturinn er sá að alkóhólistinn vinni ekki þrepavinnuna og sé ódrukkinn á “hnefanum”, sem síðan leiðir til þess að hann verður “órólegur, önugur og ófullnægður” og fari að fá “þurrafyllerís”-einkenni, sem síðan leiða til þess að hann leitar til sálar- eða geðlækna sem skilgreina hann með annan sjúkdóm og setja hann á lyf, sem svo kemur í veg fyrir bata hans.

Með fenginni reynslu AA-samtakanna í 70 ár, hefur komið í ljós að batinn kemur til alkóhólistans í tvenns konar formi; stöku sinnum hratt og skyndilega, en í reglunni, hægt jafnt og sígandi, en áður var slíkt breytinga- eða bataferli vel þekkt í ýmiss konar jóga og búddískri iðkun. Við munum því skoða næst skammta- og taugalíffræðilega virkni þá sem á sér stað við þrepavinnuna.5-05_Filterhreinsun.gif

Texti  í vinnslu! 

5-06_Haeg-batathroun.gif

Hvað er það svo sem setur hæga batann í gang? Í hægu bataferli er það fyrst til að byrja með VIÐ-samkenndar- hugsunar-, eða Déjà vu- miðstöð heilans, sem setur af stað hið lífleiðréttandi (biofeedback) skammtaferli er framkallar batann, en í gegnum sporavinnu--þar sem farið er eftir leiðbeiningum í einlægni--er Jamais vu trúarstöðin síðan með í virkninni. Vera kann að um sé að ræða virkni, er framkallar breytt hugarfar, hvort sem einstaklingurinn er meðvitaður um hana eða ekki og skyldu menn vera þess meðvitaðir að þetta gerist allt í takt við þeirra eigin viðleitni.

Hið hægfara bataþróunarferli, eða lífleiðréttandi (biofeedback) skammtaferli--þar sem filterinn er fjarlægður úr intron-kirnum rúmskynjunar-VIÐ-hvelsins--getur tekið á sig margar myndir og staðið yfir í mjög mismunandi tíma. Af því að hér er um að ræða andlegt prógramm er ekki úr vegi að samtvinna líkingarmálslýsingar Opinberunarbókarinnar á þessu fyrirbrigði. Eina þeirra er að finna í 12. kafla spádómsins og er hún svona. "Þá braust út stríð á himnum. Mikael og englar hans börðust gegn drekanum, sem barðist á móti með sínum englum; en drekinn var sigraður og var honum og englum hans ekki leyft að dvelja lengur á himnum. Hinum risastóra dreka var kastað út--þessum gamla snák, sem ber heitið Djöfull, eða Satan, sem blekkti allan heiminn. Honum var kastað niður á jörðina og öllum englum hans með honum."

Eftir að við höfum fengið skammta- og taugalíffræðiskýringarnar á himni, jörðu, helvíti, filternum, drekanum eða djöflinum, verður auðvelt að setja þessa sömu mynd upp á tungumáli þessa skilnings, en hún myndi hljóma eitthvað á þessa leið. "Þá hófst mikil framleiðsla örvandi boðefna (Mikael og englar hans) í rúm-VIÐ-hveli heilans (himnum) og jókst vitundarbylgjuflæðið (stríðið), með negatífa hleðslu sína, inn í þetta heilahveli og tók með sér hina negatíft hlöðnu hólógrafísku ljóseindaskammta sem mynduðu "filterinn" (Drekann eða Djöfulinn og engla hans) úr hinum pósitífu intron-kirnum. Flutti flæði þetta ljósskammta filtersins með sér (drekinn sigraður) yfir í efnis-ÉG-hvelið (jörðina) og kom því fyrir, í hinum negatífu exon-kirnum, þar sem það átti upphaflega að vera og gerir ekki skaða."

Hvernig þetta ferli lítur út, gefur að líta á miðri skyggnunni og til vinstri í láréttum skurði höfuðs, en til hægri er sýnd mynd af virkninni í bylgjunni, sem er ósamhverf og INN og ÚT bylgjuvirknin ójöfn í báðum hvelum. Eru þau andstætt hvort öðru, í spegilmynd, en viðbúið er að bylgjan sé EKKI klofin meðan á þessu stendur. Jafnframt er gróft meðalsveiflulínurit fyrir lengra tímabil bataþróunarinnar, sýnt neðst í myndaröðinni, en þetta er að sjálfsögðu mjög einstaklingsbundið. Er mjög algengt að alkóhólistar og aðrir sem eru að fara í gegnum þetta dýrmæta bataferli, upplifi miklar langanir í glúkós, einkum súkkulaði og sætindi, en kvarta jafnframt um minnisleysi og einbeitingarskort. Getur ferli þetta tekið sex, níu eða allt að 12 mánaðatíma hjá þeim sem eru að vinna prógrammið og gildir þá að vera meðvitaður um að: Góðir hlutir gerast hægt, en að vondir hlutir koma í hvelli!. Þeir koma með fyrsta sopanum, pípunni, skammtinum eða sprautunni.


 
5-07_Hrod-batathroun.gif

Hvað er það svo sem setur hratt bataferli í gang? Í hröðu bataferli er það fyrst og fremst Jamais vu trúarstöð heilans sem framkallar hið lífleiðréttandi skammtaferli í gegnum þrepavinnu þar sem farið er eftir leiðbeiningunum í einlægni, en Déjà vu samkenndarstöðin er með í virkninni. Í flestum þeim tilfellum þar sem hraðri bataþróun er náð, er einstaklingurinn oftast að iðka djúpslökunarkyrjunartækni með þrepavinnunni, eða hefur komið sér upp einhverju formi af slíkri iðkun. Þegar um slíka bataþróun er að ræða, verður einstaklingurinn meðvitaður um hana í gegnum andlegar upplifanir, oftast í sterkari kantinum, en í slíkum upplifunum steðjar að sú hætta, að hann segi röngum aðilum frá þeim og verði síðan álitinn eða stimplaður sem geðveikur.

Þó tækni sú sem notuð er við að koma hröðu ferli af stað, sé aðeins öðruvísi en í hægfara ferli, er virknin sú sama, nema að hér þróast ferlið með verulega meira afli og á styttri tíma. Tekur aðalbatavirknin venjulega um þrisvar sinnum 28 daga, eða 84 daga alls, með hápunkt ferlisins einhvers staðar í miðju þess tíma. Til skýringar þessu er hér gróft meðalsveiflulínurit fyrir þriggja mánaða tímabil bataþróunarinnar sýnt neðst í myndaröðinni, en þetta er að sjálfsögðu mjög einstaklingsbundið. Meðan á þessu stendur er mjög áríðandi að einstaklingurinn sæki 90 fundi á 90 dögum. Í þessu ferli er sú hætta fyrir hendi að einstaklingurinn, sem kann að hafa lítinn eða engan skilning á því sem er að gerast, verði hræddur og leiti til geðlækna, sem sjálfir skilja ekki ferlið eða forsendur þess og gefa því lyf á ástandið. Það þýðir að sjálfsögðu, að ferlið er stöðvað og getur orðið enn erfiðara að ná því í gang aftur og er hér mjög algengt að einstaklingurinn--ef hann er alkóhólisti--hverfi aftur til neyslunnar, en þetta allt framkallar svo verri filter en áður var fyrir hendi. Við þetta bætist svo sú ógnun að neytandinn verði skilgreindur með tvo sjúkdóma, að hann sé geðveikur til viðbótar við alkóhólismann og fari því í geðlyfjaneyslu það sem eftir er ævinnar og nái aldrei neinum bata.

Hið hraða lífleiðréttandi skammtaferli er vel þekkt í Austurlöndum og á Indlandi er það kallað "Kundalini- vakning", en þar eru þeir sem taka það sér fyrir hendur að kyrja og hugleiða til að ná þessu ferli fram, varaðir við að hættulegt sé að reyna það án þess að njóta leiðsagnar "gúrús". Gúrú þýðir kennari og leiðbeinir hann iðkandanum, úr myrkri í ljós, en GU á sanskrít þýðir myrkur, RU þýðir aftur  ljós, þannig að gúrú er einhver sem leiðir nemandann úr myrkri til ljós, eða til uppljómunar. Slíkur gúrú er mjög nauðsynlegur þar sem iðkendurnir geta fengið miklar og sterkar upplifanir og mjög erfiðar með miklum andlegum fráhvörfum, einkum ef þeir hafa verið í neyslu á gerfiboðefnum, eða eru afkomendur slíkra einstaklinga. Samkvæmt QF-kenningunni og reynslu AA-félaga, er ekki nauðsynlegt að hafa  gúrú ef viðkomandi er stíft í AA-prógramminu og stöðugt á fundum meðan á þessu ferli stendur og er hann þá ekki í hættu. Þetta byggist á því, að séu menn einir að iðka, er trúarvirkni Jamais vu, eða æðri máttar, ráðandi og um litla Déjà vu samkenndarvirkni að ræða og getur það leitt til mikils ójafnvægis í boðefnaframleiðslu heilans og þar með í raunveruleikaskynjuni. Getur það jafnvel leitt til síkósu ástands með ófyrirsjánlegum afleiðingum. Sé hins vegar samkenndarvirkni með Jamais vu trúarvirkninni, verður ekki mikið boðefnaójafnvægi og þetta því ekki hættulegt einstaklingnum. Hið tvíþætta leiðréttingarkerfi AA-samtakanna er því hið fullkomnasta sem sköpunaröfl náttúrunnar--hvað sem þú kallar þau--bjóða upp á.

Í seinni tíð hafa nokkrir vísindamenn á Vesturlöndum, eins og prófessor dr. William R. Miller , réttilega farið að kalla þetta líftækni-leiðréttingafyrirbæri, "Quantum Change", eða skammtabreytingar, en Miller er bæði með doktorsgráðu í geðlækningum og sálfræði og er jafnframt einn helsti ráðgjafi þekktustu meðferðastofnanna jarðarinnar fyrir alkóhólista. Hann kom til Íslands á vegum SÁÁ árið 1996. Árið 2001 skrifaði hann bók um þetta efni sem hann kallaði "Quantum Change" eða "Skammtabreytingar", en þar kvartar hann sáran yfir því að vísindin skuli ekki hafa skilning á þessu fyrirbæri.

Í Opinberunarbók Biblíunnar er svo að finna mjög merkilega lýsingu á skammtaflæði rafsegulsviðsins, í hröðu og orkumiklu bata-lífleiðréttandi skammtaferlis-flæði úr rúm-VIÐ-hvelinu, í gegnum hinar 200 milljónir frumna í stóru heilabrúnni, yfir í efnis-ÉG-hvelið. Lýsing þessi hefur verið mönnum mikil ráðgáta í gegnum aldirnar og tengd hugtakinu um "gulu hættuna", en lýsinguna er svo að finna í seinni hluta 9. kafla spádómsins, og hljómar svona í styttingu. "Þá blés sjötti engillinn í lúður sinn… Hinum fjórum englum var sleppt;… höfðu þeir verið tilbúnir til að deyða þriðja hluta mannkynsins. Var mér sagður fjöldi riddaranna sem þeystu fram: voru þeir tvö hundruð milljónir. Og sá ég í sýn hestana og riddarana sem þá sátu: höfðu þeir brjóstskildi hver, sem voru rauðir sem eldur, bláir sem safír og gulir sem súlfúr." Þessi spádómsorð, sem lýsa í líkingarmáli einhverri "lokaorrustu", hafa verið kveikjan að talinu um "gulu hættuna", en enginn gat ímyndað sér einhverja þjóð aðra en Kínverja, sem framkallað gæti slíkan ógnarher. Gerðu menn sér ekki ljóst að 200 milljón manna her er ekki hugsanlegur í raunveruleikanum, þar sem bara það eitt að fæða hann, er nánast ógerlegt. Við getum hins vegar hugsað okkur að hér sé verið að tala um--í líkingarmáli--lokaorrustuna við Bakkus og filterinn í hausnum á einhverjum alkanum. Þegar hér er talað um einn þriðja af mannkyninu, þá er trúlega átt við filterviðbótina í rúm-VIÐ-hvelinu, en samkvæmt QF-kenningunni er það einmitt þar, sem við skynjum annað fólk, mannkynið. Þetta eru filterskammtarnir sem þarf að eyða eða drepa og er það gert með því, að henda því yfir í efnis-ÉG-hvelið, í gegnum stóru heilabrúna með sínar 200 milljón taugafrumur. Þar er það flutt með ljóseindaflæðinu í rafsegulsviðinu, en hér eiga grunnlitirnir þrír--grunnlitir náttúrunnar--rauður, blár og gulur, við um þessa skammta þar sem allir skammtar eru í þessum þremur litum. Hér látum við þessa túlkun duga.5-08_Gedklofa-vitund.gif

Þar sem QF-kenningin heldur fram að allir geðsjúkdómarnir og geðraskanirnar séu orsakaðar af filter í intron-kirnum heilans, þá munum við skoða lauslega helstu geðveikifyrirbærin sem fram koma. QF-kenningin segir okkur að nánast öll þessi fyrirbæri, að undanteknum þeim sem  orsakast af slysum, vírus eða bakteríum, eigi upptök sín í boðefnasvindli. Ef þau eru ekki orsökuð af beinni neyslu einstaklingsins sjálfs, þá kemur til annað tveggja; þau eru fengin að erfðum eða, áunnin í gegnum neyslu annarra í umhverfinu. Því verður ekki hjá því komist að fjalla lauslega um geðsjúkdómana og hvers vegna geðlæknisfræðin ræður ekki við eitt eða neitt.

Á skyggnunni hér höfum við dæmigert síkósu-geðveikiástand sem skilgreint er sem geðklofi, en í síkósunni koma fram alls kyns ofskynjanir, bæði í skynjunarhugsun og vitsmunahugsun. Samkvæmt QF-kenningunni á þetta upptök sín í því að rafsegulsviðsflæðinu til heilans er stjórnað af intron-kirnuforritum þeim sem hafa miðstöð í Jamais vu og Déjà vu stöðvunum. Truflast flæðið og vitundarbylgjan brotnar gjarnan í hluta, en hvernig það kemur fram ræðst af því hvar filterinn hefur lent í intronunum. Hér þurfum við að vera minnug þess að spurningin um það hvar filterinn lendir, ræðst af hugsanaupplifunum okkar í neyslunni, en af þessu leiðir að  geðklofinn kemur fram í fimm flokkum sem síðan telja sérstök afbrigði innan hvers flokks. Á skyggnunni sjáum við hvernig vitundarbylgjan er brotin og myndar 6 vitundarsvið, en þetta var áður kallað að vera haldinn illum öndum eins og talað er um í lækningu Krists á Hersing.

Fyrir kemur að alkóhólistar og aðrir neytendur upplifa þetta ástand tímabundið þegar þeir vakna upp úr mikilli neyslu, og upplifa þeir sjálfa sig sem sundurtætta andlega. Ef ekkert er að gert lagast þetta þegar bylgjan kemur upp eftir því sem líður á daginn, en við það batnar ástandið. Flestir neytendur er þó ekkert að standa í því að bíða eftir slíku og breyta þessu strax sjálfir með því að fá sér afréttara og hverfa aftur inn í neysluna. Hjá geðklofa einstaklingi er þessu ekki þannig farið og er hann fastur í ástandinu í lengri eða skemmri tíma, en það er vægast sagt mjög kvalafullt og er eina ráðið að gefa honum lyf sem slær á ástandið. Slíkur einstaklingur þarf að læra um sjúkdóm sinn sjálfur eftir getu og fara síðan að iðka til að losna við filterinn og stefna jafnframt í það að verða lyfjalaus með tímanum samsíða iðkuninni.


 

5-09_Lyfjaviderd-vitund.gif

Hér höfum við svokölluð PET-skannayfirlit um skammtímaviðgerð á vitundarbylgjunni í geðklofa, en myndin til vinstri er að sjálfsögðu eðlileg og heil vitundarbylgja, hið svokallaða fiðrildisform. Í miðjunni er sjúkleikaástandið með brotinni bylgju, en til hægri er þá myndin af vitundinni, eftir að lyfjaneysla hefur lagfært hana að einhverju leyti. Er þessi lagfæring í sjálfu sér engin leiðrétting, heldur í besta falli einhvers konar tjasl, en tali maður við einstakling í þessu ástandi er eins víst að hann telji sig vera fullkomlega eðlilegan. Gallinn á þessu er sá, að undir áhrifum lyfjanna, heldur uppfærsla filtersins áfram þar sem endurupptakan bregst í lyfjaneyslunni, rétt eins og á sér stað með öllum efnum sem koma í stað hinna náttúrulegu boðefna. Við þetta bætist svo sú staðreynd að taugakerfið byggir upp þol gegn lyfjunum, að vísu mismunandi hratt hjá hverjum einstaklingi fyrir sig, og verður því tjaslið ekki varanleg lausn. Er þetta því miður "það besta sem við höfum", eins og geðfræðingarnir svara gagnrýninni á það. Er þetta jafnframt ástæðan fyrir því að geðlæknar eru ekki fúsir að draga til baka geðsjúkdómastimpla þá, sem þeir skilgreina viðskiptavini sína með, en ennþá hefur nútímageðlæknavísindunum ekki tekist að lækna eitt einasta geðveikitilfelli.

Hér er það tillaga QF-kenningarinnar að hægt sé að losna við geðklofann, sem og öll önnur geðveiki- og geðröskunarfyrirbæri, á sama grundvelli og menn losna við alkóhól og aðra efna- og taugaánetjunarsjúkdóma, en það yrði augljóslega gert með því að fjarlægja filterinn. Hefur þegar komið fram staðfestingarreynsla á þetta innan AA-samtakanna og hún leitt til stofnunar Emotions Anonymous-samtakanna, eða EA-samtakanna. Hins vegar gengur illa að koma fólki inn í þennan bata, þar sem skilningur er ekki fyrir hendi í taugalíffræðivísindum mannsins, en þar er ekki vitað hvað orsakar alkóhólisma og geðsjúkdóma og ennþá síður hvaða taugalíffræðileg virkni er á bakvið afturhvarf frá þeim. Til að ná geðklofa einstaklingi, eða öðrum geðsjúkum, inn í bataferli, þarf mikinn undirbúning og langa afeitrun, samhliða mikilli andlegri iðkun, en margir geðlæknar eru ekki hrifnir af neinu "Guðskjaftæði". Þetta kann að eiga sér orsakir í því að þeir kunna að hafa þurft að hlusta á mikinn "Guðskjaftæðis" raunveruleikasneyddan þvætting í geðveiku fólki, án þess að skilja forsendurnar fyrir honum, þar sem engar taugalíffræðilegar skilgreiningar eru fyrir hendi. Hér er það einmitt þessi hneigð margra geðveikra, sem er ein af sterkari vísbendingum um réttmæti heilastarfsemislíkana QF-kenningarinnar, en hún gerir forspár um slíkt þar sem filterinn er forritaður ofan í trúar- og samkenndarstöð heilans. Því er það, að við það að filterinn verður fullvirkur í vitundinni, fer hann að framkalla, Jesúsa, Maríu meyjar á Vesturlöndum, eða þá einhverjar allt aðrar persónur í öðrum menningarsamfélögum eins og Búdda, en persónugervingarnir eru menningartengdir eins og hinn mikli fjöldi "Napóleón-geggjaðra" í Frakklandi ber vitni um. 
5-10_Manisk-sikosuvitund.gif

Í framhaldi af geðklofanum skoðum við náskyldan geðsjúdóm sem er einn sá allra furðulegasti, en þetta er geðhvarfasýkin, eða manía-depressíva, eins og hún er oftast kölluð, en djúpt þunglyndi eins og í Skyggnu #5-11 er svo önnur hliðin á þessu ástandi. Er þetta trúlega einn algengasti geðsjúkdómurinn sem taugaánetjunarsjúkdómarnir leiða beint af sér og hér býður QF-kenningin upp á skýringu á orsökum þessa. Samkvæmt QF-kenningunni gerist þetta, þegar mikill filter hefur byggst upp og mikið ójafnvægi hefur skapast í taugakerfinu, en það fer síðan af sjálfsdáðum að reyna að losa sig við filterinn. Þetta þýðir að ástandið getur bæði verið; mislukkað og sjúklegt, þar sem einstaklingur tapar réttri raunveruleikaskynjun, eða; heilbrigt, sjálflæknandi líf-leiðréttingar-skammtaferli taugakerfisins, þar sem einstaklingurinn tapar ekki réttri raunveruleikaskynjun. Er því ástandi lýst í umfjöllun og mynd í Skyggnu #5-07.

Því miður gerir geðfræðin ekki greinarmun á þessum tveimur eðlismismunandi fyrirbærum og er það sérstaklega döpur hlið á þessum geðsjúkdómi, en það leiðir svo til þess að einstaklingnum eru gefin lyf, sem rústa sjálflækn- ingarferli taugakerfisins og venjulega leiðir það til þess, að úr því verða sveiflu-endurtekin maníu-geðhvarfa- tilfelli, með þunglyndi inn á milli, en það er hin hliðin á maníu-depressívu. Ástæðurnar eru þær sömu og við á um hina geðsjúkdómana, en það er sú staðreynd að taugalíffræði háskólanna botnar ekki baun í því hvað er að gerast og hvers vegna. Er kaldhæðnin í þessu sú, að þegar einhver kemst í gegnum heilbrigt sjálflæknandi líf-leiðréttingar-skammtaferli taugakerfisins, talar geðfræðin um, að það sé maníukast sem komi bara einu sinni í lífinu.

Sá sem lendir í boðefnasvindlsorsökuðu maníuástandi í fyrsta skipti í lífi sínu, botnar enn síður í því og verður algjörlega blekktur, jafnframt því sem hann tapar alfarið jarðsambandinu eins og það er kallað og er síðan skilgreindur geðveikur og settur á lyf. Er hann dæmdur til að endurtaka maníukastið með þunglyndisköstum inn á milli, það sem eftir er ævinnar, nema að honum takist að losa sig við lyfin og filterinn. Sá sem sleppur í gegnum heilbrigt sjálflæknandi líf-leiðréttingar-skammtaferli taugakerfisins verður augljóslega gjörbreyttur einstaklingur, þar sem hann hefur losnað við filterinn að mestu leyti, en það getur svo þýtt að bæði hann og hans nánustu þurfi að aðlaga sig að þessum nýja manni. Lýsingar á slíkum ferlum eru algengar í trúarbrögðunum, þar sem þau eru skýrð með ýmsum andlegum hugtökum eins og til dæmis lækningu heilags anda, eða kundalinivakningu, en þetta staðfestir QF-kenninguna, sem segir að hið sjálfslæknandi líf-leiðréttingar-skammtaferli komi í gegnum Jamais vu trúarstöðina.


 
5-11_0-Djupt-thunglyndi.gif

Hér gefur svo að líta yfirlitsmynd af algengasta sjúkleikaástandi nútímamannsins, sem er þunglyndi, hvort sem við skilgreinum það sem geðsjúkdóm eða geðröskun. Þetta hrjáir hlutfallslega fleira fólk á Íslandi en í nokkru öðru landi og fer ástandið versnandi. Er staðan fyrir bragðið sú að við erum orðnar mestu geðlyfjaætur á Norðurlöndum, en þar sem Skandinavía er talin vera með mesta geðlyfjaátið á jörðinni, þá setur þetta okkur í fyrsta sæti í heiminum. Þetta kemur svo fram í hinu vaxandi gleðipilluáti okkar sem er nú þegar farið að ógna fjárhagsstöðu hins frábæra heilbrigðiskerfis okkar.

Hvað við kemur QF-kenningunni, þá er þunglyndi réttilega skilgreint af eldri og reyndari AA-félögum í Bandaríkjunum sem "aðskilnaður frá Guði", sem í QF-kenningunni þýðir að Jamais vu-trúarstöðin er ekki starfandi. Það er því ekki að undra þó að vísindunum gangi illa að átta sig á því, hvað sé að í þunglyndinu, þar sem þar á bæ, er rifist um það hvers vegna taugastöð þessi sé í heila okkar. Hvort við höfum búið hana til með andlegri sjálfsfróun í gegnum aldirnar eða hvort hún sé okkur náttúruleg? Enn verra er svo að hvorki vísindin né þeir sem þjást undan þunglyndinu, hafa neina skýra vitneskju um það hvernig taugastöð þessi vinnur. Hér hafa trúarbrögðin stuðlað að því að koma í veg fyrir slíkan skilning, þar sem þau eru almennt illa lituð af filter- orsökuðum ranghugmyndum um andlegan raunveruleika. Að fengnum þeim upplýsingum um erfða- og neyslu- filterinn, sem fram hafa komið í fyrri þáttum fyrirlestrarins og gengið er út frá því, að þær séu í stórum dráttum réttar, verður augljóst hversu erfitt það er fyrir vísindin að átta sig á forsendum og virkni þunglyndisins. Hins vegar er rétt, sú skoðun margra geðlækna, að mikill hluti þeirra sem verða alkóhólistar séu einstaklingar sem lærðu að nota alkóhól gegn þunglyndi, en í þá skýringu vantar svarið við því, hvers vegna það fór af stað í upphafi og þá jafnframt, hvers vegna ekki allir þunglyndir læra að nota áfengi sem þunglyndislyf, eða að það virkar ekki á það fyrir þá. Á þessu vandamáli er svo lausnin að sjálfsögðu sú sama og fram kom í umfjölluninni hér á undan.

*****************************************************************************************************************************

Fréttatilkynnig Stöðvar 2 febrúar 2005

Kynning: Ætla má að fjöldi sjálfsvígstilrauna hér á landi, hafi nær fimmfaldast síðustu ár, Sólveig Bergmann og Þráinn Brjánsson eru með þessa frétt.

Sólveig Bergmann: “Þetta kemur fram í tölum sem Fjórungssjúkrahúsið á Akureyri hefur látið taka saman, yfir fjölda sjálfsvígstilrauna síðustu 19 ár.  Tölurnar sýna mikla aukningu. Fjöldi þeirra sem reynt hefur að taka líf sitt hefur þrefaldast á árinu og sjálfsvígstilraunir hafa nær fimm-faldast. Síðustu 19 ár er um að ræða 414 einstaklinga og 664 tilraunir til sjálfsvígs.  Ef skoðaðar eru tölur síðustu 5 ára er um að ræða 181 einstakling og 309 sjálfsvígstilraunir. Fjórðungssjúkrahúsið þjónar Norð-Austurlandi, að sögn Brynjólfs Ingvarssonar, geðlæknis, sem hafði umsjón með rannsókninni, er ekkert sem bendir til þess að tölurnar séu aðrar í öðrum landsfjórðungum. Því má ætla að svipuð aukning hafi orðið á landsvísu.”

5-11_1-DR_Brynjulfur.gif

Dr. Brynjólfur Ingvarsson: "Þetta er langmest í hópi yngra fólks og yngstu aldursflokkarnir skera sig svolítið úr. Konur meira en karlar."

Sólveig Bergmann: "Þær eru 64% á  móti 36% karla og fjölmennasti hópurinn eru konur á aldrinum 15 – 20 ára.

5-11_2-FSA_1.gif

Dr. Brynjólfur Ingvarsson: “Við erun náttúrulega að giska á eitt og annað, og reyna að veiða það upp úr rannsóknarniðurstöðum erlendis hvað er á bakvið þetta og það svosem heyrast kenningar, en við vitum þetta ekki. Þannig að okkur vantar núna vísindalega vinnu til þess að fá svörin: Hvað er á bakvið þetta, hvað... hverjar eru raunverulegu ástæðurna2201373419r.”

Sólveig Bergmann: “Um helmingur fólks leggst inná geðdeild í kjölfar sjálsvígstilrauna. Hinir leita sér að aðstoð annarstaðar eða afþakka alla heilbrygðisþjónustu.”

5-11_3-FSA_2.gif

Dr. Brynjólfur Ingvarsson:  “Við erum náttúrulega búnir að velta þessu mikið fyrir okkur,  hversvegna fólki líður svo illa að það bara gefst upp og grípur til svona óendis úrræðis og sjáum náttúrulega að það er á bakvið þetta gífurleg vanlíðan og vonleysi og oft einstæðingskapur. En ástæðan fyrir því að akkúrat þessir--við erum með 660 einstaklinga ef við lítum yfir allt tímabilið--afhverju þessir einstaklingar gripu... völdu þessa leið á meðan að aðrir sem áttu kannski við svipaða vanlíðan að stríða, að þeir gerðu þetta ekki. Við þekkjum ekki nógu vel, eða ekki nógu nákvæmlega, muninn á þessum tveimur hópum.”
*******************************************************************************************************************************

Ath: Það sem er athyglisverðast við frétt þessa er að hér er verið að segja almenningi hvað vísindin okkar virkilega vita um þunglyndi og sjálfsvíg og ekki verið að láta svo líta út sem geðlæknisfræðinn sé með skýringu á þessu stærsta vandamáli nútímamannsins.
5-12_Ahrifin-a-bornin.gif

Eins og áður hefur komið fram má upphaflega rekja alkóhólískt ástand til þess að endurupptaka taugaboðefna í skiptingu taugamóta bregst. Þessar starfrænu truflanir berast svo áfram til afkomenda neytandans gegnum DNA-erfðir. Við þetta ástand bætast svo frekari, starfrænar truflanir sem myndast við það að alast upp í alkóhólísku umhverfi. Eins undarlega og það kann að hljóma myndast filterinn aðallega vegna lyga og annarra rangra gjörða, þar sem kirnurnar í efnisraunveruleika-ég-heilahvelinu búa til lygar í formi ljóseindaminninga-afrita sem eru síðan lagðar inn í intron kirnunar í rúmraunveruleika-við-heilahvelinu.

Að lýsa skammtafræðilegum smáatriðum sem eiga sér stað í  þessu  ferli er býsna flókið og verður ekki farið nánar í þá sálma hér, en afleiðingarnar eru eftir sem áður þær að filterar í intronunum aukast. Einstaklingurinn sem er að vaxa úr grasi mun finna fyrir sálrænni ófullnægju vegna erfðafiltersins eða meðvirknifiltersins sem skapar ástand er leiðir til minnkandi boðefnaframleiðslu í taugum sem snerta vitundina og á endanum leiðist einstaklingurinn sjálfur út í neyslu sem hann upplifir í flestum tilvikum sem mikinn létti. Þetta á sér yfirleitt stað í kringum kynþroskaaldurinn þegar kynhormónarnir koma til sögunnar og valda oftar en ekki töluverðu uppnámi í vitundarlífi einstaklingsins.

Upp frá þessu munu erfðafilterinn og/eða meðvirknifilterinn hafa áhrif á þol einstaklingsins með þeim afleiðingum að hann þarfnast sífellt stærri skammta af alkóhóli eða öðrum efnum til þess bæta fyrir skort hans á boðefnum þar til því stigi er náð að efnin geta ekki lengur fullnægt neytandanum. Þetta er 8. þrepið í þriðja stigi þróunarskala Jelleneks, sem gefur til kynna að nú verði stökkbreyting á fíkninni inn í alkóhólismann. Sé hins vegar um að ræða filtera í litlu magni kann að vera að þetta ferli fari ekki í gang og að einstaklingurinn verði áfram í meðvirkniástandi.

Skyggna #5-12 hér á síðunni á undan, minnir okkur á sorglegustu afleiðingar boðefnasvindlsins hvort sem er af völdum alkóhóls eða annarra efna, en það eru hinar sálrænu truflanir sem meðvirknifilterinn orsakar hjá börnum. Þær kringumstæður sem börnin alast upp við eru í samræmi við þær starfrænu truflanirnar sem þau hafa hlotið í arf. Í þessu er fólgin ein versta og sorglegasta blekkingin varðandi áhrif alkóhólneyslu mannsins; en hún er ein af mörgum lúmskum og eyðileggjandi áhrifum þess.

Flestir foreldrar átta sig ekki á því að það sem skiptir sköpum er ekki hvernig þeir haga sér meðan þeir drekka né hvernig þeir koma fram við börn sín. Það sem ræður úrslitum er að barnið finnur á sér – en sú skynjun fer fram í  rúmskynjunar–hluta heilans, að foreldrarnir eru ekki eins og þeir eiga að sér að vera og þetta ástand sáir fræjum ótta filters í intron-kirnunum í DNA í rúmskynjunar-við-heilahvelinu. Með tímanum mun þessi filter hafa veruleg áhrif á endorfínframleiðslu barnsins á neikvæðan hátt sem aftur leiðir til minnkandi dópamín og serótonín framleiðslu en endorfínin eru eins konar “yfir-boðefni”, sem örva boðefnaframleiðsluna.

Afleiðingin er að barnið (eða unglingurinn) verður þunglynt, ofvirkt eða þegar verst lætur einhverft. Leiðin til bata við þessum sjúkdómum, eins og öðrum sem rekja má til alkóhólisma, liggur eftir þrepunum 12 – bataleið alkóhólista, ásamt því að stunda jóga-djúpslökunarkyrjun og hugleiðslu.

Það hörmulegasta í þessu er að almenningur leiðir þetta ástand hjá sér og afneitar því og við það bætist að sérfræðingar á heilbrigðissviðinu viðhalda ástandinu óbreyttu og láta stjórnast af eigingjörnum tilgangi.  Ef þeir hefðu ekki þunglyndislyf og amfetamín--sem eru í sjálfu sér ekki lausnir--myndu þeir verða atvinnulausir eða þurfa að laga sig að hinum náttúrulegu leiðréttingarkerfum. Eins og staðan er í dag bæla róandi lyf niður filterinn og auka við hann, á meðan örvandi lyf hraða á hægari hluta meðvitundarsviðsins og gera það heilt, og með því byggja upp einbeitingu á falskan hátt. Þetta er því miður “það besta sem við höfum” á boðstólum læknisfræðinnar, en lækning er þetta svo sannarlega ekki.5-13_Skynjun-sjalfsins.gif

Þar sem enn er umdeilt hvar skynjun eigin persónu sé í heilanum og ekkert sérstakt svæði hefur fundist er afgreiðir þá skynjun, þá höfum við tekið tvær skannamyndir af fjölpersónuleika. Þar kemur fram hvernig vitundabulgjustarfsemin í kringum vinstri sylvían-fellinguna er brotin upp og myndar fleirri en eitt "ÉG", eða persónuleika, en þetta kemur heim og saman við QF-kenninguna, sem segir að skynjun eigin persónu eigi sér stað í öllum exon-kirnum heilans--jafnvel þeim sem mynda próteinafritunarkóðanna--og að bernnipunkt þessarar ÉG-skynjunar sé að finna í talstöðvarsvæi því sem kennt er við dr. Paul Broca, eins og fram kemur í Skyggnu #5-13. Er þetta svið annar tveggja aðalboðefnaframleiðslu-raunveruleikaskynjunar-stjórnunarpóla heilans, á móti VIÐ-samkenndarpólnum í rúmskynjunarhvelinu og sem sýndur er í Skyggnu #3-11. Truflandi áhrif frá ÉG-afritum filtersins í intron-kirnunum, geta svo haft áhrif inn á þetta svæði og með því framkallað fleiri en eitt ÉG (ofurégið-superego). Skyggnumynd þessi er hér aðalega fyrir þá sem kunna að vera með efasemdir varðandi staðsetningu QF-kenningarinnar á skynjun eigin persónu, ÉG-sins, fyrir ofan efnishvels-gagnaugablaðið.
   


5-14_Hugleidsluarangur.gif


Ein af algengustu spurningum sem spurðar eru, af þeim sem eru að reyna að ná fram breytingum á vitundarlífi sínu
--eða eru að reyna að losna við filterinn--er: Hver er munurinn á slökun og hugleiðslu? Niðurstöður QF-kenningarinnar eru, að hér sé ekki um sama fyrirbærið að ræða og er það jafnframt kennsla hans heilagleika Maharishi Mahesch, og höfum við tekið okkur til handargagns vísindalega unna skipurits- og skýringarmynd úr hinni kunnu bók, HOLL ER HUGARRÓ eftir Peter Russel, sem Guðrúnu Andresdóttir og Jón H. Hannesson þýddu 1978. Öll slökun er að sjálfsögðu góð fyrir taugakerfið og líkamann, þar erum við öll á einu máli. Slökun hins vegar, framkallar ekki filtereyðandi sjálflæknandi-lífleiðréttingar-skammtaferlið í heilanum, en algengt er að fólk sem lengi hefur liðið illa, rugli saman vellíðan og bata.

Ég get farið í heita pottinn og slakað vel á, á meðan ég horfi á stelpurnar og er það mjög gott fyrir líkama minn og virkar jafnframt upp í heila, en það framkallar ekki neitt sjálflæknandi líf-leiðréttingar-skammtaferli í heilastarfsem- inni eins og áður er vikið að. Sitji ég hins vegar í heita pottinum með lokuð augu og er að kyrja--jafnvel þó skarkali sé í umhverfinu--verður vitundarbylgjan í heilanum heil og hæg, og þá á sér stað hvoru tveggja; framleiðsla slakandi boðefna sem láta mér líða vel, samhliða því að filtereyðandi sjálflæknandi, líf-leiðréttingar-skammtaferli fer í gang. Þetta er hluti af því sem kallað er kriya-jóga, en að fara í sund, eða út að hlaupa með hund, er gott fyrir líkamann, en leiðréttir ekki sálina.
 


5-15_Yoga-og-raflausnir.gif

Aðrar tvær spurningarnar sem oft eru spurðar, eru viðkomandi yoga og nútímarafeindatækni vísindanna, en þeim verða gerð hér nokkur skil í lokin. Ef við skoðum yogaiðkunina, þá er hún í raun það sama og andlegi hugleiðsluhluti ellefta-þreps (spors) AA-kerfisins, en sanskrítarorðið "yoga" þýðir einfaldlega "tenging" eða "sameining" og vísar til tengingar við Guð, eða æðri mátt. Í yoga er hins vegar öll áherslan á að vinna með andann, en samkenndarvinna er mikið minni, og er þar AA-kerfið yogatækninni fremri, þar sem það vinnur með bæði Jamais vu og Déjà vu sviðin í heilanum. Því miður er hugleiðslukennslan í AA-samtökunum nánast engin og því mikill gróði í því að leita eftir kennslu á henni í yogafræðunum, en margir halda að hugleiðsla sé að sitja kyrr í einhvers konar sljóvgunar- eða rotástandi. Við þetta bætist svo, að í mörgum trúfélögum er yoga og hugleiðsla skilgreind sem af hinu illa og eru það fordómar byggðir á þekkingarskorti, en hér á enska máltækið afar vel við: "Ignorance breeds prejudice!", eða "Þekkingarskortur elur af sé fordóma!". Með innsæi því sem heilastarfsemilíkön QF-kenningarinnar bjóða upp á, verður skiljanlegt hvernig þessi fordæming er tilkomin, en hún á rætur sínar í því að þegar hinn óupplýsti fer að fikta við hugleiðsluna, getur komið að því að filterinn birtist honum og þá í myndlíki Djöfulsins eða einhverrar ófreskju. Einkum er þetta algengt þegar filterinn yfirgefur intronin, en þá er það næsta víst að viðkomandi upplifir þessar myndir, rétt eins og Kristur í eyðimörkinni og Búdda undir bóditrénu. Fyrir þann sem ekkert botnar í þessu og nýtur ekki  neinnar leiðsagnar, getur þetta komið sem algert áfall og veldur fordæmingu á hugleiðslunni sem væri hún af hinu illa, jafnvel þó að hann á eftir, verði betri maður. Er myndbirting hins illa oftast tilkynning frá æðra-sjálfinu, eða sálinni, eða Guði, um að nú sé filterinn á brott úr lífi einstaklingsins og er hún því góðs viti.

Myndin hægra megin er af rafeinda-lífleiðréttandi tæki, sem ekki er það sama og rafloststæki hinna svokölluðu geðlækninga. Samkvæmt QF-kenningunni, er það algjör geðveiki að telja  raflost í gegnum stúku og hástúku heilans sem lækningu, en raflostið gerir ekki annað en að nauðga, eða kreista boðefni úr heiladingulskirtlinum. Í hvert skipti sem það er gert, er miklum fjölda tauga eytt og verður sjúklingurinn, enn verr settur á eftir, en þetta er enn ein hörmungin í kringum lækningar geðlæknavísindanna. Aftur á móti eru rafeinda líf-leiðréttingar skammta- ferlistækin-tilraunir gerðar til að færa til forrit í heilanum og hefur einhver árangur náðst með heilablóðfalls- einstaklinga til þess að gefa þeim hreyfigetu á ný. Hins vegar hefur okkur ekki tekist að finna neinar upplýsingar um árangur af slíkri filter-fjarlægjandi líf-leiðréttingar-skammtaaðferðatækni.
 


5-16_Bata-bodefni.gif

Í kaflanum hér á undan var fjallað um það, hvernig hin ráðandi taugahemlaboðefnaframleiðsla heilans í intron-kirnum DNA-sameinda rúm-VIÐ-hvelsins, er trufluð af áhrifum neyslu-filtersins og er hún sýnd grafískt í Skyggnu #4-13. Skyggna #5-16 sýnir aftur á móti að í hinu ráðandi boðefnakerfi heilans, hefur filterinn verið fluttur yfir í hina hlið heilans, í exon-kirnur DNA-sameinda efnis-ÉG-hvelsins, en þar eiga þær heima og valda ekki neinni ójafnvægisröskun í raunveruleikaskynjun og viðbragðastarfsemi hans. Þetta hefur átt sér stað fyrir atbeina þeirra áhrifa sem koma fram við stöðvun neyslunnar, fundarsókn og 12 þrepavinnu þá sem AA-samtökin bjóða upp á. Það er í raun fyrir þá tilstuðlan að annaðhvort Jamais vu eða Déjà vu taugamiðstöðvarnar settu hið filter-fjarlægjandi líf-leiðréttingar-skammtaferli í gang, en hér getur ráðið úrslitum að innifalið í iðkuninni sé kyrjun og hugleiðsla, samkvæmt ellefta þrepinu, en hún kann að skipta sköpum um árangur þessarar viðleitni.

Hér þýðir að sjálfsögðu fjarlægður filter--lestir og brestir--úr ráðandi starfsforriti intronanna, gjörbreyttan persónuleika og viðhorf, en fremur öllu öðru þýðir hann vitundarsamband við Guð eða æðri mátt og þar með endurreista taugahemlaframleiðslu, aðallega endorfína, sem svo aftur setja framleiðslu annarra slíkra boðefna af stað. Þessu er lýst, af þeim sem hafa upplifað þetta með því að þeir segja, að þeir séu farnir að neyta úr áður óþekktri innri uppsprettu og þýðir það svo aftur að alkóhólistinn eða neytandinn sé ekki lengur þvingaður af hemlaskorti til að fara að neyta svindlboðefna.

Staðan, hvað viðkemur filternum í stuðningskerfi því, sem er í intron-kirnum DNA-sameinda efnis-ÉG-hvelsins, er enn til staðar á röngum stað, og þýðir það að einstaklingurinn er áframhaldandi með skerta taugahemla- framleiðslugetu þessa heilahvels. Þessi truflun verður ekki fjarlægð með neinu filtereyðandi sjálflæknandi líf-leiðréttingar-skammtaferli, svo okkur sé kunnugt um. Að viðbættum mögulegum varanlegum taugaskaða, sem hefur að gera með taugahemlaframleiðslu þessa hvels, þýðir þetta ástand að einstaklingurinn kemur ekki til með að geta haldið sér frá neyslu svindlboðefna, á forsendum þess að hann hugsi einungis með forritum exon-kirnu DNA-sameinda efnis-ÉG-hvelsins. Þýðir það ennfremur, að hann mun ekki upplifa heilbrigða lífsfyllingu og getur átt von á hvers kyns heilsubrestum í tengslum við þann endorfínskort sem því fylgir.

Vilji einstaklingurinn tryggja sér hamingjuríkt og fullnægt líf án neyslu, verður hann að lifa lífi sínu þannig, að forritin í intron-kirnum DNA-sameinda rúm-VIÐ-hvelsins, séu virk í hugsun hans. Þetta er nákvæmlega það andlega og kærleiksríka hugarfar sem AA-prógrammið leggur til, en afneitun þessarar staðreyndar getur auðveldlega leitt til eymd, vesöld, geðveiki og ótímabærs dauða.
5-17_Fullkomin-vitund.gif

Hér höfum við svo að endingu yfirlit yfir vitundarvirkni hins fullkomlega endurhæfða, en þar eru að sjálfsögðu allir þættir boðefnaþríhyrningsins í jafnvægi. Sýnir miðmyndin hin ráðandi forrit heila, sem eru frjáls af filter, en í bakgrunnsforriti introna efnishvelsins situr enn filterinn sem ekki er sýndur, en hann mun ógna hinum fyrrverandi boðefnasvindlara, það sem hann á eftir ólifað. Þetta þýðir samt að heilinn getur framkallað örvandi og hemlandi boðefni til að skapa sveiflulaust vitundarjafnvægi, en það er tjáð með brennipunkti vitundarkúlunnar í stóru heilabrúnni. Er þetta grundað í rafsegulflæði til vitundarinnar sem einnig er í jafnvægi. Lárétt þverskurðarmynd höfuðs til vinstri, tjáir heilbrigða og óklofna vitundarbylgju, en hægri myndin sýnir að INN- og ÚT-hlutar hennar eru í jafnvægi. Þetta er svo einstaklingurinn sem er kominn með vitundarlíf sitt inn í það sem margir "old-timerar" í bandarísku AA-samtökunum kalla "The Bill W. Utopia", eða "framtíðar-óskaland Bill W."; og er tilvitnun í niðurlagsorð reynslusögu William Griffith Wilsonar í AA-bókinni. Það er einmitt svona, sem við mennirnir eigum allir að vera, samkvæmt QF-kenningunni og lögmálum lífsins og það er svona sem við værum, ef boðefnasvindlið hefði ekki komið til.


Hér lýkur þá fjórða og síðasta hluta hluta fyrirlestrarins, sem gefið hefur okkur einfalt grundvallarinnsæi inn í það hvernig batinn frá boðefnasvindlinu er framkallaður í gegnum aðferðafræði AA-samtakanna, sem veitir aðgang að sköpunarraunveruleikanum, eða æðri mætti, eða Guði, sem er eini mátturinn sem sigrað getur filterinn í intron-kirnum alkóhólistans. Við höfum jafnframt fengið að sjá hverjar varnlegar breytingar hafa komið fram á heilanum og hvaða afleiðingar þær hafa fyrir frmtíðarlíf okkar.

Við snúum okkur því að lokaorðum fyrirlestrarins, sem eru:

06 : Lokaorð.
Niðurlag og umræða um fyrirlesturinn.

98_Work-in-Progress.jpg


Hafi lesandinn einhverjar athugasemdir eða ábendingar viðkomandi efni því sem hér birtist, neikvæðar eða jákvæðar, þá eru þær vel þegnar af
Webmasternum, sem mun koma þeim áfram til föðurhúsanna. Hér eru þeir Emilar sem hægt er að send með skilaboðin:


peace@centrum.is                                                                                                                                                                      peace@peace-files.comALKATHRAS/7-04_adresses.gif