00_I-ANGEL-Logo-Lef.jpg
Heimasíða þessi er hluti af:
The Physics Enigmas And
Consciousness Enigmas Files 
"The PEACE-Files"

P. E. A. C. E. 
Útgáfan ehf kynnir:
PowerPoint-fyrirlesturinn

"ALKAÞRAS"

Fyrirlestur í sex þáttum sem fjallar um skammtafræðilegar og líffræðilegar orsakir og afleiðingar neyslu mannsins á áfengi og öðrum hugbreytandi lyfjum, löglegum sem ólöglegum. Sjúkdómur sá sem af þessu leiðir er í dag ýmist kallaður:
 
"alkóhólismi",

"mengun mannsheilans",
"boðefnasvindl mannins".
Hér kemur fram í fyrsta skiptið í mannkynssögunni, skýring á virkninni í taugaánetjunarsjúkdómunum og batalausn þeirra, en fyrirlesturinn samanstendur af:


01 : Inngangur
Formáli og kynning fyrirlestrarins.
02 : Fyrsti hluti Bygging og heilbrigð forrit mannsheilans.
03 : Annar hluti Stjórnun raunveruleikaskynjunar heilans.
04 : Þriðji hluti Taugaánetjun á fölskum taugaboðefnum.
05 : Fjórði hluti Bataleiðrétting & varanleg breyting heila.
06 : Lokaorð Niðurlag og niðurstöður fyrirlestrarins.
07 : Umræðan Ábendingar, athugasemdri og skammir.

Til Heima-Index Forsíðu 

6-01_End-or-Fine.gif


 
LOKAORÐ
The End or Fin (Endorphin)!

NIÐURLAG OG NIÐURSTÖÐUR FYRIRLESRARINS.

Við erum komin að endalokum þessa einstaka fyrirlesturs, en eftir standa þrjár spurningar, sem oftast koma fram hjá þeim sem hlýtt hafa á hann:

           Hver er framtíðarþróun alkóhólisma í mannkyninu?

                Mun mannkynið aldrei losna við neyslu áfengis og annarra hugbreytandi efna?

           Hver er staðan viðkomandi sönnunum á tengslum á milli alkóhóls og annarrar
           vímuefnaneyslu mannsins og allra þeirra sjúkdóma og kvilla sem
QF-kenningin
          
leggur til að hún orsaki?

Það kann að vera ómögulegt að svara þessum spurningum með einföldu eða Nei, en á eftir fara okkar bestu núgildandi svör.
------  0  ------

Hver er framtíðarþróun alkóhólisma í mannkyninu?
Fyrirlestur þessi býður upp á nýja heildræna sýn á raunveruleikann varðandi mengun mannsheilans og þróun hennar en skapar um leið grunn fyrir "menntaða forspá" um það sem við eigum í vændum. Að sjálfsögðu getum við ekki spáð nákvæmlega fyrir um hvenær mannkynið kemur til með að verða frjálst frá áfengi og öðrum hugbreytandi efnum. QF-kenningin getur hins vegar fært okkur tryggingu fyrir því að ástandið mun versna verulega með uppsöfnuðum filter breytingum í genaforritum okkar og þær breytingar munu eiga sér stað með auknum hraða, áður enn nokkrara jákvæðra breytingar er að vænta. Þetta er þegar orðin bitur reynsla tuttugustu aldarinnar þar sem taugaánetjanirnar hafa fimmfaldast. Þar að auki hafa neyslu-breytingar þær sem orðið hafa í DNA-forritum heila okkar fært okkur fjölda stríða sem fram til þessa hafa verið ranglega skrifuð á pólitískar orsakir. Hér er niðurstaða QF-kenningarinnar sú að stríðin megi rekja til truflaðra "spegiltauga miðstöðva" í rúmskynjunar-hluta heilans og að truflunin sé tilkomin vegan alkóhólneyslu mannsins.

Hér næst höfum við tvö línurits-ferli er sýna okkur tvö líklegustu þróunarferlin fyrir undanfarna- og framtíðar- aukningu alkóhólismans í vestrænum þjóðfélögum. Af þessum tveimur ferlum er það "ferill veldisvísisins" sem hér er séður sem sá er næst kemst raunveruleikanum, bæði í fortíð og framtíð, fremur en "ferill línulega fallsins". Er grunnurinn að báðum línuritunum byggður á ónákvæmum rannsóknarniðurstöður úr fortíðinni og ættu því að skoðast sem besta nálgun af þeim sem mögulegar eru. Á eftir línulega og veldisvísis línuritunum kemur svo línurit þar sem báðir ferlarnir eru sýndir í einu línurit (grafi).


6-02_Alkoholismi-framtidar.gif


6-03_Alkoholismi-framtidar.gif


Í lok 20. aldarinnar hefur alkóhólisminn náð 25% af íbúum í menningarríkjum Vesturlanda, en um 70% íbúa þeirra prófa nú alkóhól (30% eru annaðhvort börn eða þeir sem aldrei prófa alkóhól). Af þeim 70% sem prófa alkóhól í dag, verða  36% alkóhólistar og skiptir hér engu í hvers konar drykkjumenningu þeir eru. Af þessum 36% eru það aðeins 56% sem nokkru sinni fá að vita um einu lyfjalausu, andlegu lausnina við hinu banvæna ánetjunarvandamáli, þ.e. AA-lausninni, 44% fá aldrei að vita um hana. Af þeim 56% sem kynnast lausninni, fá aðeins 5% til 10% bata, en þetta stafar af samkeppni sem andlega lausin á í við sálarfræðina, geðfræðina og lyfjafræðina.

6-04_Alkoholismi-framtidar.gif

Almenningur er alla jafan hvorki meðvitaður um né virðist hann hafa áhuga á hinum hröðu breytingum sem eiga sér stað í
sálrænni grundvallaruppbyggingu samfélagsins. Flestir halda því þar að auki fram að alkóhól hafi fylgt manninum svo lengi að óhugsandi sé að hinar ógnandi breytingar sem komi fram í honum á undaförnum áratugum megi rekja til neyslu þess.

Þetta viðhorf er ekki að undra ef litið er til þess að margir vísindamenn eru sama sinnis, sem og ýmsar opinberar stofnanir, á borð við United Nations World Health Organization (WHO), sem rannsaka áhrif alkóhóls og lyfja á heilsu manna. Þessar skoðanir eiga rætur sínar að rekja í skort viðkomandi á innsæi í grundvallar-skammta- fræðibyggingu sem og starfsemi mannsheilans. ALKAÞRAS fyrirlesturinn hefur hér það fram um aðrar skýringar á heilastarfseminni að hann byggir á QF-kenningunni sem inniheldur upplýsingar sem ekki koma fram í hinu svokallað "standard líkani" eðlisfræðinnar og vantar í skammtakenninguna. Þetta á sérstaklega við um eðli og starfsemi hins “sameiginlega raunveruleika” sem er að finna í undirvitundar- og rúmskynjunarhveli heilans. Án þessa innsæis í rétta almyndastarfsemi og almyndauppsetningu hinna 3,2 milljarða útraða- (exon) og innraða- (intron) kirna í DNA-byggingunni, fæst þessi skilningur ekki. Þetta er ástæða þess að hinum ofursnjöllu vísindamönnum okkar hefur ekki tekist að leysa gátuna um heilann.

Ástæður þess að hvorki vísindamenn né stjórnmálamenn okkar tíma sýna hinni hröðu siglingu vesturlandabúa inn í alkóhólismann tilskildan áhuga má rekja til þeirrar blekkingar að hægt sé að halda neyslu manna í skefjum með lagasetningum. Blekkingin stafar aftur af skorti hinna sömu á grundvallarinnsæi í starfsemi og starfrænar truflanir mannsheilans. Hér koma til tveir þættir sem hvorki vísinda- né stjórnmálamennirnir eru meðvitaðir um að stuðla að framköllun hins gífurlega hættulega þróunarferlis.

Í FYRSTA LAGI: Neysla kemískra efna hefur farið stigvaxandi frá miðbiki síðustu aldar. Vísinda- og stjórnmálamenn hafa ekki innsæi í hve alvarlegar afleiðingar neyslan hefur haft á sameiginlegt andlegt ástand okkar. Þeir hafa ekki innsæi í hve hættulegt þessi þróun er þegar framtíð mannkynsins er annars vegar. Enda er þeim hvorki kunnugt um né hafa þeir skilning á hinum uppsöfnuðu “starfrænu truflanum” í DNA- kirnum heilans sem af neyslunni leiða. Þeim er heldur ekki ljóst að þetta er að breyta grunnforritum heila okkar. Þessum starfrænu truflunum, sem eru skammtafræðilegs- og almyndalegs eðlis í ljóseindaformi er í QF-kenningunni gefið heitið "filter". Truflanirnar erfast frá einni kynslóð til annarrar um leið og þær safnast upp og framkalla vaxandi alkóhólisma sem og statistíska sjúkdóma.

Í ÖÐRU LAGI: Skortur okkar á innsæi í afleiðingar þeirra gífurlegu breytinga sem orðið hafa á almennings- samgöngum og í fjölmiðlunartækni frá lokum síðari heimsstyrjaldar og menningar-breytinganna sem til þeirra má rekja. Stór og hættulegur fylgifiskur þessa er hin sívaxandi þróun inn í alheimssamfélag alkóhóls og lyfja- menningar dauðans sem síðan eykur enn frakar á hina sameiginlegu taugaánetjunarþróun okkar gegnum erfðirnar.

Þessir þættir valda sífellt hraðari uppsöfnun DNA-truflana sem framkalla kynslóða tengda veldisaukningu í taugaánetjunum, einkum í hinum vestrænu menningarríkjum. Í augum þeirra sem bera skynbragð á þessa þróun líta vísindamenn þeir sem standa fyrir geðlyfjaframleiðslu út eins og afrit af Dr. Frankenstein ("mad scientists monsters") en Dr. Peter Breggin eins og einhvers konar dýrðlingur. Með tilkomu alheims-fjölmiðlaþjónustu 20. aldarinnar ætti okkur að vera orðið ljóst að vel meinandi forvarnaraðgerðir og lagaleg refsiákvæði duga einfaldlega ekki til í baráttunni gegn  taugaánetjun mannkynsins sem eykst með æ meiri hraða. Okkur ætti jafnframt að vera ljóst að langt er síðan við töpuðum stríðinu gegn alkóhólinu og lyfjunum. Með þá miklu greind sem okkur er gefin ætti okkur að vera löngu orðið ljóst að það eru bæði hin löglegu og ólöglegu hugbreytandi efni sem eru helsti ógnvaldur framtíðar mannkynsins. En hér kemur til skjalanna afneitunarfyrirbrigðið sem er afleiðing neyslu þessara efna. Til að geta byrjað að berjast gegn þessari ógnun við tilveru okkar--og allt líf á þessari plánetu—verðum við ÖLL að byrja að læra sannleikann um áhrif þessara efna á aðallíffæri okkar – heilann. EN ÁN ÞESSARAR ÞEKKINGAR GETUR EKKI VERIÐ UM NEINA BREYTINGU AÐ RÆÐA.

Hin stöðuga aukning á samfélagslegu stjórnleysi mannkynsins á öllum sviðum lífsins og hin hraðvaxandi tifelli statistískra sjúkdóma, einkum í ungu fólki, eins og ofátssýki, sykursýki, einhverfa, þunglyndi og alls kyns útgáfur af geðsjúkdómum og geðtruflunum eru í beinu samhengi við forspár þær sem QF-kenningin gerir og eru séð hér sem staðfesting á niðurstöðum hennar. Til að gera aðgengilegar fyrir almenningi þessar þýðingarmiklu upplýsingar, hefur ALKAÞRAS fyrirlesturinn verið hannaður og er hin óvenjulega framsetning hans ætluð til að gera hann öllum aðgengilegan, frá endurhæfingaránetjunarsjúklingum til meðlima læknastéttarinnar. Er þessi uppsetning til að gera mönnum kleift að kynna sér niðurstöður QF-samsetningarkenningarinnar (paradigma), sem bjóða upp á allsherjar heildarmynd af sköpuninni, sem leiðir til skýringar á lífinu sjálfu og síðan til QF-heila líkananna, sem skýra erfðir taugaánetjunarsjúkdómanna í gegnum "intron-filteranna" sem skapast í heila okkar við neyslu gerviboðefna.

Í ljósi þessa mikla fjölda af forspám sem nú er verið að gera viðkomandi framtíð mannkynsins, eins og fólksfjölgunina, afturfarir í heilsugæslu, minnkandi byrgðir af hreyfanlegum orkugjöfum, loftslagsbreytingum, rýrnun á fiskveiðumveiðum og landbúnaðraframleiðslu, efnahagsstöðugleikaógnanir osfrv., osfrv, kunna forspárnar varðandi aukningu á taugaánetjun að vera alvarlegastar. Þetta felst í því að þær hafa neikvæð áhrif á getu okkar til að fást við þau vandamál sem munu spretta upp úr öðrum breytingum sem verið er að gera forspár um varðandi getu okkar til að komast af. Hér er aðalmálið sú staðreynd að vaxandi neysla alkóhóls og lyfja mun hafa bein áhrif á þá sameiginlegu sjálfstjórnargetu okkar sem mun ráða úrslitum um framtíð okkar og mun lækka "laga-, reglu-, og hlýðniþröskuld" í samfélagi manna, en það kann að vera mest allra ógnanna við lífið í mannkyninu. Hvað er alkóhólísk geðveiki?

að sí-endurtekið nota sömu aðferðir í lífinu og ætlast til
þess að fá aðra útkomu en síðast
, það er alkóhólísk geðveiki

að sí-endurtekið reyna að leiðrétta mistök okkar í lífinu
með sömu aðferðum og þau voru sköpuð
, það er
alkóhólísk geðveiki

                                AA-viska.
Mun mannkynið aldrei losna við neyslu áfengis og annarra hugbreytandi efna?
Erfitt að spá um hvenær maðurinn mun afneita löngunum sínum í hin ánetjunarvekjandi fölsku skynjun sem alkóhólið framkallar í taugakerfi hans og muni viðurkenna, ekki bara skaðan og eyðileggingu sem það er að framkalla í tilvist mannsins. Hér er sérstaklega átt við breytingarnar í genaforritum heilans og aragrúanum af statistísku sjúkdómum sem af neyslunni orsakast. Máttur alkóhólblekkingarinnar í undirvitundartilveru mannsins er svo mikill að áður en við sameiginlega skiljum, verðum meðvituð um og þiggjum það sem sannindi að alkóhólið er fyrsti óvinur lífsins á jörðinni, munu meiriháttar skammtímaófarir af völdum alkóhólsins þurfa að koma til. Þetta er það sem línuritin hér að framan eru að gera forspár um, eða það að slíkar ófarir komi fram, eða verði  þvingaðar á mannkynið, fyrr en við teljum mögulegt. Hvernig svo slíkar ófarir líta út í samfloti með öðrum óförum af mannavöldum, eins og hækkun yfirborðs sjávar og "drukknun hafnarborga" muni líta út, er eitthvað sem engin getur gert forspár um. Eigi að síður er ljóst að það muni verða eitthvað svo skelfilegt að slíkt hefur aldrei sést áður og mun ekki sjást aftur í mannkyninu. Það er því ekki að undra þó að prófessor Albert Einstein--í lok lífs síns--hafi lýst því yfir að mannkynið "væri  fljótandi sofandi að feigðarósi, út í haf sjálfseyðileggingarinnar."

Með þverrandi náttúrubirgðum hreyfanlegara orkugjafa (kola og olíu) og breytingunum sem fram eru að koma á lofthjúp jarðar, kann ánetjunarástand mannkynsins að vaxa hraðar en hægt er að spá um. Á hin bóginn er það mögulegt að koma kunni að því að við--án einhverja gífurlegra hamfara--fáum sameiginlega hugarfarsbreytingu gagnvart alkóhólinu, svipaðri því sem er að eiga sér stað með reykingaránetjanirnar. Þetta gæti komið fram í róttækum samfélagslegum aðgerðum meðfara því að hinir sameiginlegu DNA-truflana-erfðaskaðar, af völdum alkóhólsins, verða óvéfengjanlegir. Þetta getur þá eigi átt sér stað án þess að vísindasamfélagið öðlist gagngera þekkingu á hinum fíngerðu langtímaáhrifum heilamengunar-geðveiki okkar, sem er hér í fyrirlestri þessum kynnt almenningi í fyrsta skiptið. Hér erum við ekki bara að tala um þær breytingar á manninum er eiga sér stað í alkóhólisma, heldur í allri neyslu hans þar sem hann neytir efna er koma í staðinn fyrir hin náttúrulegu taugaboðefni og orsaka það að endurupptakan í boðefnaskiptunum bregst. Án þessarar þekkingar munu engar persónulegar sorgarsögur einstaklinga, né sameiginlegar ófarir, gera okkur ljóst að það eru hið sameiginlega alkóhól-skapaða stjórnleysi sem er að orsaka þetta. Hér sýnir QF-kenningin og heilalíkön hennar hver lausnin er og staðfestir að vandamálið verður ekki leyst með neinum lyfjum og allar tilraunir til slíks munu einungis gera vonda stöðu verri, vegna hinna náttúrulegu líffræðilegu viðbragða tauganna við utanaðkomandi boðefnum.

Mannfræði vísindamenn okkar hafa sýnt okkur að það sé reynsla mannkynsins að menningarsamfélög rísi og falli. Hér sýnir QF-kenningin okkur að án hins endalega skilnings okkar á starfsemi og starfsröskunum mannsheilans, munu tengsl þessara þróunnasveiflna við neyslu mannsins á hugbreytandi efnum--sem maðurinn hefur verið og er að nota--aldrei verða skilinn. Annað er svo það ófremdarástand sem orsakast af þekkingarskorti okkar á langtímaáhrifum af alkóhóli og öðrum hugbreytandi efnum á mannsheilann, birtist í getuleysi okkar til að stjórna neyslu þeirra og hegðunarmunstursbreytingunum sem henni fylgja. Þetta kemur fram í hinum gangslausu og rándýru refsingum sem löggjarvaldið beitir, ásamt hinum gagnslausu forvarnar-hræðslu-fyrirlestrum fyrir unglingana sem fræðsluyfirvöld bjóða upp á. Hvorug þessara aðferða virkar til að koma í veg fyrir ánetunar- þróunina í menningu hinna vestrænu samfélaga, en hvernig sem samfélagið og foreldrar reyna, mun 36% þeirra er prufa alkóhól verða ánetjaðir og þetta hlutfall fer vaxandi. Það er einungis "syndaflóð og innreið helvítis" sem mun geta vakið okkur af afneitunarsvefninum varðandi áhrifum alkóhólsins og annara hugbreytandi efna.
Hér er írónían fólgin í því að með ALKAÞRAS-fyrirlestrinum er kominn grunnur að þeim skilningi sem kemur til með að geta breytt stefnu okkar úr dauðastefnu í lífstefnu en við erum því miður ekki tilbúin að fara að skoða hana til framkvæmda og höldum áfram í okkar "aprés moa" hugarfari, sem upphaflega er orsakað af boðefnasvindli forfeðra okkar og okkur sjálfum.


Hver er staðan varðandi sönnun á þeim tengslum
á milli alkóhóls og annarrar vímu
efnaneyslu mannsins og allra
þeirra sjúkdóma og kvilla sem QF-kenningin leggur til að hún orsaki?

Spurningarnar varðandi réttmæti QF-kenningarinnar á tengslunum milli áfengisins og annarra vímuefna, við hina svokölluðu statistísku sjúkdóma, er náskyld viðfangsefni ALKAÞRAS fyrirlestrarins. Augljóst er að þess sé að vænta að erfitt verði að sýna fram á þau tengsl með vísindarannsóknum er uppfylla skilyrði vísindahefðarinnar, en prófessor Niels Bohr benti þegar árið 1932 á þetta vandamál í hinum fræga fyrirlestri "LJÓS OG LÍF". Þar kemur fram að það sé nánast óhugsandi að gera skammtafræðirannsóknir á lifandi frumum. Þar fyrir utan er skammtafræðin sem vísindagrein, nokkuð sem er að fást við eitthvað sem engin sér og á sér aðalega stað í heila vísindamannana í formi stærðfræðinnar, en í ljósi hinna vaxandi vandamála mannkynsins, kann rótæk breyting í aðferðafræðinni að koma fram. Eigi að síður eru rannsóknarvísindin meira háð því að skila hagnaði en flestir vísindamenn vilja viðurkenna, en fyrir marga vísindamenn er eina vandamálið við alkóhól og hugbreytandi efni í formi spurninga um það hvernig eigi að framleiða meira af þeim, á styttri tíma og með minni tilkostnaði.

Þar sem QF-kenningin er einvörðungu skammtafræðilegs og kennilegs eðlis, verður hún--
þegar að líffræðin kemur--að leita staðfestinga í rannsóknarniðurstöðum sem eru þrepi ofar í raunveruleikanum en skammta- raunveruleikinn. Þetta er sá vettvangur þar sem upphafsorsakir hinna statistísku sjúkdóma koma ekki fram, en hér hafa rannsóknarniðurstöður seinni tíma óbeint staðfest forspár kenningarinnar, einkum í gegnum niðurstöður DNA-rannsóknanna. Hin hliðin á samantekt okkar á stöðunni er í forspám QF-kenningarinnar um hratt vaxandi fjölgun statistískra sjúkdóma, einkum í unga fólkinu, eins og til dæmis hin hraðvaxandi tilfelli ofáts, sykursýki, þunglyndis og hvers kyns geðsjúkdóma og geðraskanna. Þetta eru viðvörunarvísbendingar sem ættu að gera læknavísindin tilbúin til að fara að skoða QF-kenninguna um sköpun, erfðir, tilvist og virkni intron-filtersins í DNA-kirnum heila okkar.

Hér er forspá
QF-kenningarinnar varðandi filterinn sú, að fjölgun statistískra sjúkdóma eigi eftir að aukast og sjúkdómarnir að versna, meðan ekkert er gert að viti til að sigrast á boðefnasvindlinu og filterafleiðingum þess og meðan læknar og lyfjavísindin halda áfram að stuðla ómeðvitað að aukningu vandamálsins. Er þess að vænta að þessu vandamáli verði áframhaldandi mætt með síauknu lyfjaáti, sem ekki þýðir bara vaxandi hagnað lyfjaframleiðenda, heldur aukningu vandans í gegnum enn meiri sköpun og uppsöfnun lyfjáts-filters í DNA-sameindum mannsheilans. Mun mannkynið halda áfram að vera sem sauðir sem leiddir eru til slátrunar og ekki hafa neina hugmynd um hvað er að eiga sér stað. Það síðasta sem almenningur mun vera tilbúin að viðurkenna er að guðaveigarnar eigi sökina á hinni illu þróun okkar, en eigi að síður fögnum við því hér að hin nauðsynlega hugarfarsbreyting er nú orðin hugsanleg með tilkomu þess byrjunarinnsæis sem QF-kenningin og fyrirlestur þessi bjóða upp á.
------  0  ------

Vísindaheimurinn er þegar orðinn meðvitaður um þá staðreynd að það eru svörin við spurningunum um heila okkar sem ráða úrslitum um tilvist okkar og vitnum við hér til orða prófessors Gerald D. Fischbach, fyrrum rektors við Harvard, en árið 1993 hafið hann þetta að segja: "Heimspekileg leit verður að vera studd með tilraunum sem eru nú á meðal hinna mest áríðandi, ögrandi og örvandi í öllum vísindagreinum og sögu vísindanna. Lífsafkomumöguleikar okkar, og sennilega alls lífs þessarar reikistjörnu, byggjast á enn fullkomnari skilningi okkar á mannshuganum."

Ljóst er, að fyrirlestri þessum, er ekki ætlað að frelsa heiminn, það verður heimurinn að gera sjálfur. Við verðum jafnframt að gera okkur ljóst að samfélag okkar er mótað af neyslu áfengis og annarra vímuefna, sem síðan skapar gífurlega vinnu, beint og óbeint. Ef allri neyslu áfengis og annarra vímuefna yrði skyndilega hætt, og mönnum tækist að ná andlegu heilbrigði á ný, myndi það þýða alvarlega efnahagsröskun í samfélaginu. Hér er vitnað til hins stóra hluta samfélagsins, sem hefur atvinnu af því að fást við afleiðingar boðefnasvindlsins.

QF-kenningin birtir margar nýstárlegar eðlisfræðilegar niðurstöður og hefur þegar tekist að finna staðfestingu flestra þeirra, en mesta athygli vekja þó heilabyggingar- og starfsemislíkön þau sem hún býður upp á. Það er svo í þessari líkanasmíð sem hæst ber hið nýja innsæi viðkomandi hinni hraðvaxandi hættu vaxandi neyslu svindlboðefna. Það er því megintilgangurinn með birtingu QF-kenningarinnar og verkefna þeirra sem af henni leiða, að sýna fram á hversu alvarlegur þáttur boðefnasvindlið er í tilvist og framtíð homo sapiens, og hversu víðtæk þau neikvæðu áhrif eru sem af því orsakast. Mun þetta vera framkvæmt þrátt fyrir að slík birting sé neðst á öllum vinsældarlistum mannkynsins. Með öðrum orðum, þá er það fyrsti tilgangur QF-kenningarinnar, að leitast við að rjúfa afneitun vísindamannanna og stjórnenda menntastofnanna og framkalla hugarfars- og stefnubreytingu í kennslu- og rannsóknarverkefnum þeirra, en það er sannfæring þeirra sem að fyrirlestri þessum standa að forspár kenningarinnar muni samsamast öllum rannsóknarniðurstöðum framtíðarinnar. Fyrirlestrinum er því fyrst og fremst ætlað að hjálpa til við að opna augu mannanna fyrir þeirri mestu ógn sem steðjar að mannkyninu og lífinu í heild, vegna þess eins að við höfum verið að, og erum að, gera okkur glaðan dag með smávegis boðefnasvindli. Boðefnasvindli sem er langt frá því að vera eins saklaust eins og það er látið líta út í auglýsingum. Þetta fyrir þær sakir að spurningin um alkóhólið og önnur hugbreytandi efni er ekki spurning um einhvers konar einstaklingshegðun eða félagsleg vandamál, heldur er þessi spurning um áframhaldandi tilveru mannkynsins.

Reynsla okkar af tuttugustu öldinni er sú að taugaánetjanirnar hafa fimmfaldast, en það er einungis QF-kenningin sem sýnir okkur hvers vegna og jafnframt sýnir hún okkur að það er ekkert til sem heitir “skaðlaus áfengisneysla” fyrir mannkynið. QF-kenningin og þessi fyrirlestur kunna að breyta einhverju um þetta vandamál í fjarlægri framtíð, en trúlega verður að koma til verulega alvarlegra fjölda-hörmunga sem sýna manninum tengslin á milli þessara hörmunga og hinna uppsöfnuðu genabreytinga sem neysla falskra taugaboðefna framkallar. Fyrr mun almenningur og stjórnvöld varla öðlast auðmýkt og vilja til að sjá og læra raunveruleikann viðkomandi þessum raunsönnu "fjölda-útrýmingarvopnum", eða “weapons of mass destruction”, og hinni lúmsku langtímageðveiki og drápsvirkni þeirra.

Við þökkum svo þeim sem fylgdust með um leið og við viljum tjá þá von okkar að þessi fyrirlestur megi fyrst og fremst opna hin innri augu og eyru þeirra, og verða þeim til gagns og fróðleiks, sem og jafnframt til skemmtunar. Um leið viljum við minna þátttakendurna á að aðalinntak fyrirlestrarins, það sem hann á að hafa sýnt ykkur framar öðru, er sú staðreynd að þið eruð: "Börn alheimsins og að alheimurinn lifir í ykkur", eða með öðrum orðum, þið eruð: "Börn Guðs og að Guð lifir í ykkur". Þið hafið því allar forsendur til þess að lifa allt ykkar líf  í stöðugum lífsfögnuði og andlegu "high-ástandi" hvernig sem kringumstæður ykkar kunna að vera og hvort sem meðbræður ykkar vita þetta eður ei.


7-01_666.gif


7-02_666.gif

Þér hefur verið veitt innsýn.
Innsýn inn í mesta leyndardóm mannlegrar tilvistar.

98_Work-in-Progress.jpg


Heimasíða þessi er í uppkastsformi og mun endanlega verða gengið frá uppsetningu hennar þegar hin væntanlegi Webmaster PEACE Útgáfunnar ehf hefur tekið til starfa, sem von er á að verði á árinu 2005.

Hafi lesandinn einhverjar athugasemdir eða ábendingar viðkomandi efni því sem hér birtist, neikvæðar eða jákvæðar, þá eru þær vel þegnar af Webmasternum, sem mun koma þeim áfram til föðurhúsanna. Hér eru þeir Emilar sem hægt er að send með skilaboðin:

Aftur til:

PEACE-Files forsíðunnar
peace@centrum.is                                                                                                                                         peace@peace-files.com


ALKATHRAS/7-04_adresses.gif