QF-INDEX/01_ANGEL-Logo-Lef.jpg
Heimasíða þessi er hluti af:
The Physics Enigmas And
Consciousness Enigmas Files 
"The PEACE-Files"

P. E. A. C. E. 
Útgáfan ehf kynnir:

QF-INDEX/02_The-PEACE-Files.gif


QF-INDEX/03_QF-Logo-BBB.gif


Grundvöllur PEACE-Skránna:

Yfirlýsing PEACE-hópsins sem varðar PEACE-Skrárnar.


Þessi vefsíða er "Index" eða forsíða íslensku útgáfunnar af
"The PEACE-Files,"
sem er kynning þess sem hér er haldið fram að sé

HIN ENDANLEGA KENNING UM ALLT
(ULTIMATE THEORY OF EVERYTHING)

Efni það sem hér er kynnt á vefsíðum þessum, er því innihald ofangreindrar kenningar og þeirra ályktana sem af henni verða dregnar. Er framsetning kenningarinnar í sem mestri einfeldni sem hugsast getur fyrir svo flókið og umfangsmikið eðlis- og líffræðiviðfangsefni. Er kenningasmíði þessi í formi "samsetningarkenningar", eða "paradigma", þar sem hún fæst við allar grunngreinar vísindanna og er því innihald skránna því hin:

FULLKOMNA SAMEININGARKENNING OG FYRSTU GRUNDVALLARNIÐURSTÖÐUR HENNAR.

Kenningasmíðin fæst við atburðaferli fyrstu sekúndu sköpunarinnar og notar til þess stærðfræði-rökhugsunarnálgun sem er frábrugðin hinum hefðbundnu vinnubrögðum smáskammtareikningsins (diffrujöfnum). Með þessari viðleitni  kemur í ljós að hinir fjórir þekktu kraftar náttúrunnar eiga upptök sín í tveim "næstum rúmraunveruleikum" (virtual spatial realities) sem framkalla upphaflega einn kraft (energy) sem birtir síðan tvöfalt orkusviði. Er afleiðing þessarar kenningasmíði sameining skammtafræðinnar, allsherjar- afstæðis- kenningarinnar og fyribrigðisins lífs undir þaki hinnar nýju eðlisfræði. Þetta er síðan kynnt í bók þeirri sem út kom þann 12. maí árið 2002 og ber titilinn THE LITTLE SCROLL (LITLA BÓKFELLIÐ). Er því árangur kenningasmíðinnar og innihald bókarinnar gefið titlanna:

QF-kenningin (The QF-Theory)
 
eða
QF-líkanið (The QF-Paradigm)
Er efni kenningasmíðinnar kynnt í skrá með heitinu "Eðlisfræðiskrárnar" og síðan er atburðarrásinni í kringum fæðingu kenningarinnar gefið heitið "Spádómaskrárnar". Er kenningin sjálf síðan kynnt í skrá með heitinu "Sameiningarsrárnar", en þessi skrá kynnir allt efni bókarinnar, THE LITTLE SCROLL.  


QF-INDEX/10_Icelandic-Flag.jpg

PEACE-Skrárnar
ÍSLENSKA ÚTGÁFFAN.


 
EÐLISFRÆÐISKRÁRNAR
QF-INDEX/06_QF-Logo-1.gif

"MAÐURINN MUN ALDREI NÁ AÐ SKYLJA EFNIS- LEGANN RAUNVERULEIKA TIL FULLS, NEMA AÐ HANN TAKI HINA SJÁLFSPEGLANDI EIGINLEIKA VITUNDAR SINNAR MEÐ Í REIKNINGINN"

Nobel Prize Physicists Professor Eugine Wigner.

INNGANGUR: Bíður þýðingar......!
FYRSTI HLUTI: Bíður þýðingar......

 
SPÁDÓMASRÁRNAR
QF-INDEX/07_QF-Logo-2.gif

"ÞAÐ ERU Á MILLI FIMMTÍU OG SEXTÍU ÁR SÍÐAN ÉG LAS HANA [Opinberunarbók Biblíunar] OG ÞÁ TALDI ÉG HANA EINFALDLEGA TJÁ RAUS MANÍSKS VITLEYS- INGS, EKKI SKYLJANLEGARA NÉ MEIRA VIRÐI EN HINAR RUGLINGSLEGU DRAUMFARIR OKKAR Á NÆTURNAR."

Thomas Jefferson,  (1743-1826),  þriðji forseti U. S. A. 
í bréfi til
Alexander Smyth hershöfðingja,1825
INNGANGUR: Bíður þýðingar......!
FYRSTI HLUTI: Bíður þýðingar......


SEMEININGARSKRÁRNAR

QF-INDEX/08_QF-Logo-3.gif

"ÞAÐ SEM OKKUR VANTAR ERU SKAMMTAFRÆÐILEG LÍ- KÖN MEÐ BYLGJUVIRKNI SEM LÝSIR EKKI BARA HINUM ÝMSU KERFUM SEM Í RANNSÓKN ERU, HELDUR OG EINHVERJU SEM LÍKIST MEÐVITUÐUM ÁHORFENDA."

Nobel eðlisfræði prófessorinn Steven Weinberg 1992.

Fæðingu og þróunarsaga Venn-set líkana QF-kenningarinnar.

FYRSTA STIG:
ANNAÐ STIG:

ÞRIÐJA STIG:


FJÓRÐA STIG:

Fyrsta staðfesting Venn-set stærðfræði líkana þeirra er fram komu í sýn höfundar á fyrstu sekún- du sköpunar og hinni þríþættu grundvallar sam- setningu efniseindanna. --  Regnboga sönnunin.
FIMMTA STIG:


INNGANGUR: Bíður þýðingar......!
FYRSTI HLUTI: Bíður þýðingar......


THE LITTLE SCROLL
(LITLA BÓKFELLIÐ)
QF-INDEX/09_The_Little_Scroll.gif
 

QF-INDEX/10_Icelandic-Flag.jpg

Bréf og ritgerðir  PEACE-Skránna.

 
"EF OKKUR TEKST AÐ UPPGÖTVA HINA FULLKOMNU KENNINGU, ÞÁ ÆTTI HÚN MEÐ TÍMANUM AÐ VERÐA Í HEILDARGRUNNLÍNUM SÍNUM, SKYLJANLEG HVER- JUM SEM ER, EKKI BARA FÁEINUM VÍSINDAMÖNNUM. ÞÁ MUNUM VIÐ ÖLL, HEIMSPEKINGAR, VÍSINDAMENN OG ÓSKÖP VENJULEGT FÓLK, VERÐA HÆF UM AÐ TAKA ÞÁTT Í UMRÆÐUNNI UM ÞAÐ HVERS VEGNA VIÐ OG ALHEIMURINN SÉUM TIL."

Eðlisfræðiprófessorinn Stephen Hawking.

QF-INNGANGUR: Bíður þýðingar......!
FYRSTA BRÉF: Bíður þýðingar......!
ANNAÐ BRÉF: Bíður þýðingar......!
ÞRIÐJA BRÉF: Bíður þýðingar......!
ÁTUNDA BRÉF: Er Guð í genum okkar? Umræðan um tilvist og uppgötvun sérstaks DNA "Guðs-erfðakóða".
NÝJUNDA BRÉF: QF-kenningin um samkendarstöð mannsheilans og tenging hennar við styrjaldir og glæpi mannsins.
TÍUNDA BRÉF: QF-kenningin og sameining trúar og vísinda
ELLEFTA BRÉF: Newton, regnboginn og QF-kenningin


QF-INDEX/10_Icelandic-Flag.jpg

Fyrirlestrar PEACE-Skránna.


ALKAÞRAS
fyrirlesturinn
.


  QF-FYRIRLESTUR UM MESTU HÆTTU SEM STEÐJAR AÐ MANNKYNINU.
SKAMMTAFRÆÐILEGUR, TAUGALÍFFRÆÐILEGUR OG SÁLFRÆÐILEGUR FYRIRLESTUR UM TAUGAÁNETJANIR MANNSINS. VANDAMÁL SEM NÚ ER Í KYNSLÓÐASKIPTRI VELDIS-AUKNINGU Á MEÐAN MANNKYNIÐ OG VÍSINDAMENN ÞESS, ÞEKKJA EKKI VIRKNINA Í ÞESSUM SJÚKDÓMUM OG ERU EKKI MEÐVITAÐIR UM HINAR RAUNVERULEGU ERFÐA-AFLEIÐINGAR OG HÆTTUR ÞEIRRA.


INNGANGUR: Inngangsskilgreining raunveruleika heilans!
FIRSTI HLUTI: Bygging og heilbrigð forritun mannsheilans.
ANNAR HLUTI: Stjórnun heilans á raunveruleikaskynjuninni.
ÞRIDJI HLUTI: Taugaánetjun með fölskum taugaboðefnum.
                          
-Revised-
FJORDI HLUTI: Bataleiðrétting & varanlegar breytingar heila.
LOKAORD: Niðurlag og niðurstöður fyrirlestrarins.
UMRÆÐAN: Ábendingar, athugasemdir og skammir.


QF-INDEX/10_Icelandic-Flag.jpg

Kynning Engils afkimans.
Kynning bókarinnar: Engill afkimans, sem fjallar um alkóhólisma og bata frá honum! Kynning kvikmynda er fjalla um alkóhólisma og bata hans! Ýmsar tengingar viðkomandi alkóhólisma og bata frá honum!QF-INDEX/10_Icelandic-Flag.jpg

Sölusíða
PEACE-Skránna.

ENGILL AFKIMANS, THE LITTLE SCROLL, ALKAÞRAS-FYRIRLESTURINN.

 
 
Stuðningur við rannsóknar-, kynningar- og útgáfustarfsemi PEACE-hópsins:Til forsíðu PEACE-files "Index-Front-Page"

  Það er engin vefsíða eða upplýsingar af neinu tagi á öllum veraldarvefnum eins og hann leggur sig, sem kemst eitthvað í hálfkvist við það sem hér er boðið upp á. Lesandinn mun aldrei sjá neitt sem er þessu eitthvað líkt á meðan hann er hér á þessari plánetu. Síðan þann 22. ágúst 2004, eru heimsækjendur þessa einstaka vefs orðnir:QF-INDEX/11_Work-in-Progress.jpg


Þessi vefsíða er enn í burðarliðnum, en gert er ráð fyrir að bygging hennar muni taka verulegan tíma. Ef lesandi hefur einhverjar athugasemdir sem hann myndi vilja gera við efni þeirra eða uppsetningu, getur hann snúið sé til "Webmastersins" sem mun sjá um að koma þeim til föðurhúsanna. Allar athugasemdir er vel þegnar, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Hér á eftir er að finna þær e-mail addressur, ásamt upplýsingum um heimilisfang, síma og fax, sem við eiga í slíku tilfelli:


peace@centrum.is                                                                                                                                         peace@peace-files.com


ALKATHRAS/7-04_adresses.gif